Editorial

Petr Texl

3/2024, strana 4

Milé čtenářky, milí čtenáři,  v současné době jsou včelstva vystavována mnoha problémům. Od varroózy s přidruženými viry přes problémy s chybějící nebo monotónní pastvou až po agrochemikálie na polích a v lesích, včetně někdy opomíjené včelařské chemie.

Jedním z negativních vlivů při současném pojetí chovu včel je pevné stanoviště, přesněji řečeno stálá pozice úlu na jednom místě po několik let. Naučili jsme se vyhodnocovat podložky v úlu za účelem monitoringu roztočů Varroa destructor a kresbu měli a podle nich usuzovat na sílu a polohu včelstva v úlu, mrtvé včely, projevy zavíječe a podobně. Obsluhu podložek v úlu, stejně jako celoroční zásahy do včelstva, děláme zpravidla zezadu vůči česnu. Přiznejme si, že o prostor před česny se moc nezajímáme. Navíc jsou tam včely a ty dávají žihadlo. Přitom včelstvo komunikuje s přírodou pouze přes česno a prostor před ním včelstvu slouží jako bezedný odpadkový koš.

Hygienické chování včel se projevuje také tím, že včely vše nepotřebné odnáší z úlu česnem a očky ven před úl. Před česnem na zemi končí nedovyvinuté včelí kukly a nemocné včely, které tam samy dojdou nebo dolétnou, i ty, které již jako mrtvé včely vynášejí ze dna úlu.

V podletí je před česny na zemi mnoho mrtvých trubců vyhnaných z úlu. U některých včelstev pozorujeme v tomto prostoru velké množství mrtvolek, a to i každoročně. To může být důsledek různých paralýz včel, které sice hynou ve velkém, ale populační dynamika včelstva tyto ztráty doplňuje a včelstvo se jeví v relativně dobré kondici.

Výše popsané jevy probíhaly u včelstev v brtích miliony let. Jenže brť bývala ve výšce čtyř a více metrů, takže na zemi, vzdálenější od česna než dnes, docházelo k většímu rozptylu patogenů. Navíc včelstvo v brti bylo osamoceno, každý rok se rojilo, roje migrovaly dál, a žilo maximálně tři roky.

Naše „nesmrtelná“ včelstva, u nichž měníme pouze matky, a část díla, ponechaná několik let ve skupině na tomtéž místě, pak trpí syndromem únavy stanoviště, což může mít vliv na snížení jejich vitality. Tuto situaci lze napravit sanací plochy před česny ať už mechanicky, chemicky nebo kombinovaně.

Nabízí se také přírodě blízká varianta, kdy včelstva po třech letech likvidujeme a nahrazujeme je oddělky na novém místě, třebaže na stejném stanovišti. Tato varianta neřeší pouze únavu stanoviště, ale pracujeme při její aplikaci také setrvale s mladými vitálními včelstvy, bez stupňující se zátěže patogenů a parazitů. Takto to ostatně příroda dělala miliony let. Až si přečtete dnešního Moderního včelaře, zkuste to také tak.