Nové dotace pro včelaře

Barbora Šenfeldová

3/2024, strana 4

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., upozorňuje především profesionální včelaře na program Potravinář a Zemědělec, který pomáhá hradit úroky z komerčních úvěrů na pořízené technologie a stavby.

Fond má stále ještě otevřen program Investiční úvěry Zemědělec, kde je možné zažádat o podporu úvěru ve výši 100 000 Kč až 10 milionů korun, přičemž maximální výše podpory na snížení jistiny úvěru může činit až 30 %, avšak nesmí přesáhnout maximální částku 400 000 Kč z celkové výše úvěru. Minimální doba splatnosti úvěru jsou dva roky. Úvěry se poskytují pouze na nákup investičního majetku souvisejícího se zemědělskou prvovýrobou, tzn. především stroje a technologie. Podpora se netýká výstavby, nákupu a renovace nemovitostí, ani nákupu a výsadby rostlin.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., poskytuje ještě další podpory, které mohou využívat včelaři-zemědělci, například Finanční podporu pojišťování. Více na webových stránkách fondu www.pgrlf.cz.