Sněm PSNV CZ

Petr Kellner

3/2024, strana 39

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., zve všechny čtenářky a čtenáře, kteří jsou členy spolku, na svůj 12. sněm. 

Jednání se uskuteční na adrese Praha 4 – Krč, Jeremenkova 1836/106, zasedací místnost SK Oáza (1. patro u restaurace, vstup vedle hotelu Oáza). V původně plánovaném termínu konání došlo ke kolizi s jarní výstavou Včela!!! v Ostravě, které se PSNV-CZ pravidelně účastní. Proto rada spolku rozhodla o přesunu termínu konání sněmu na 9. březen 2024 od 9.00 do 16.00 hodin.

Podrobný program sněmu, představení kandidátů do orgánů spolku atd. je na www.psnv.cz a členové spolku vše dostanou e-mailem prostřednictvím interního e-věstníku.

PSNV-CZ doporučuje každému svému členu zapojit se do diskuse k programu sněmu a ovlivnit tak jím řešená témata.