Další nález sršně asijské

- redakce

4/2024, strana 4

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky oznámili další nález sršně asijské dne 15. 2. v Hrádku u Rokycan při vykládce kamionu z Francie. 

Kvůli výjimečně teplé zimě byly sršně již aktivní. Následoval důkladný průzkum okolí nálezu, který však další sršně zatím nepotvrdil. Entomologové vytipovali místa v okolí, kam umístí speciální odchytové pasti pro monitoring tohoto hmyzího invazního druhu. RNDr. Tomáš Görner, Ph.D., který má v Agentuře tento problém na starosti, nám řekl: „Obávám se, že bez podchycení dálkové přepravy zboží bude boj se sršní dosti komplikovaný. Bude proto nutné pozměnit strategii kontroly šíření sršně asijské, a kromě úlů a včelínů budeme pasti přednostně instalovat také do lokalit, kde se vykládá zboží ze zemí, kde se sršeň ve velkém vyskytuje.“