Příručka k regulaci sršně asijské

- redakce

4/2024, strana 4

Britské nakladatelství Northern Bee Books uvedlo v březnu na mezinárodní knižní trh publikaci Alana Baxtera FIT2FIGHT – A Practical Guide For Beekeepers In Managing The Asian Hornet (Praktický průvodce pro včelaře při regulaci sršně asijské).

Autor včelařil od začátku tohoto tisíciletí do roku 2020 v údolí Loiry, kde zažíval těžké útoky sršní asijských na svá včelstva. Nyní čtvrtým rokem včelaří ve Velké Británii. Své dosavadní zkušenosti předává ostatním včelařům jako koordinátor pro boj se sršní asijskou ve Včelařské asociaci v Hampshire. Je přesvědčen, že tento invazní druh v Evropě už zůstane, a proto se včelaři musí dané skutečnosti přizpůsobit pozměněným vedením včelstev.

Prvořadým úkolem je nutnost snížit stres včelstev ze sršních útoků, který Alan Baxter definuje jako systém integrovaného managementu včelařství. Předpokladem je co největší blízkost včelaře a včelstva. Ve své příručce předkládá jednoduché zásady a pokyny, jak včelstva atakovaná sršněmi asijskými obhospodařovat, aby zůstal zachován profit z chovu včel.

ISBN 978-1-914934-74-2

Titulní strana příručky k likvidaci sršně asijské.