Z činnosti Státní veterinární správy ČR

Lukáš Prýmas

4/2024, strana 6

Na své pravidelné výroční tiskové konferenci informovali zástupci Státní veterinární správy České republiky o své činnosti v roce 2023 včetně nákazové situace u včelstev. Zde nedošlo k větším změnám, vyjma zvyšujícím se počtům ohnisek hniloby a moru včelího plodu.

O kontrolách medu informovala vedoucí oddělení bezpečnosti potravin MVDr. Veronika Vlasáková: „V rámci plánovaných kontrol cizorodých látek podle schváleného plánu na rok 2023 bylo provedeno 229 odběrů vzorků medu, testována byla jak zakázaná, tak povolená léčiva, pesticidní látky a těžké kovy.“ Seznam konkrétních testovaných látek a počtu vzorků lze nalézt na odkazu https://www.svscr.cz/category/dokumenty-a-publikace/prehled-podle-temat/kontaminace-potravnich-retezcu/. Viz též QR kód.

Výsledky byly validovány v únoru a souhrnně je bude Státní veterinární správa prezentovat na svých webových stránkách www.svscr.cz v každoročně vydávané publikaci Kontaminace potravních řetězců – Státní veterinární správa.

V rámci plánovaných kontrol cizorodých látek byly testovány převážně medy květové, ale zastoupeny byly rovněž medy medovicové, směsné či pastované. Převažoval český původ, ale testovány byly také medy ze Slovenska (7x), z Německa (2x), z Ukrajiny (3x) a po jednom medu z Číny, Gruzie, Řecka a Polska. Podobně je tomu v případě hygienického dozoru.

Z testovaných vzorků medu podle schváleného plánu na rok 2023 nebyly překročeny limity sledovaných látek ani v jednom případě, pouze v osmi případech byla látka ve vzorku zjištěna nad detekční limit metody (kadmium, olovo, glyfosát a amitraz).

„V rámci hygienického dozoru bylo testováno 52 vzorků medu, v jednom případě byl shledán nesoulad v parametru hydroxymetylfurfural. Jednalo se o med od slovenského dodavatele. Kontrola byla provedena v distribučním centru obchodního řetězce v Olomouckém kraji. Med nebyl uveden na trh, zásilka byla vrácena dodavateli na Slovensko,“ dodala MVDr. Veronika Vlasáková.

 

Zvyšující se trend nákaz včelího plodu

„Státní veterinární správa sleduje nákazovou situaci v České republice z hlediska moru a hniloby včelího plodu. Pokud je někde signál, že se u včelařů něco děje, jsme povinni udělat kontrolu a odebrat vzorky, které se posílají do laboratoří k vyšetření. Při pozitivním nálezu v příslušném místě krajská veterinární správa vydává mimořádná veterinární opatření pro daného chovatele. U hniloby se likviduje celé stanoviště a kontrolují se další včelaři ve stanoveném pásmu. U moru včelího plodu je to dáno spíše intenzitou nákazy, takže se již nemusí likvidovat všechna včelstva na stanovišti.

Pokud jde o výskyt moru včelího plodu, v roce 2023 bylo zachyceno celkem 93 ohnisek. Jde o zvýšení oproti roku 2022, kdy jich bylo pouze 66. U hniloby se vyskytlo v loňském roce 22 ohnisek oproti deseti z roku 2022. Hniloba se vyskytla v Libereckém, Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji. U moru včelího plodu je výskyt plošnější,“ informoval MVDr. Tomáš Jarosil, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat.

„Zmíněné nákazy se nejvíce šíří tím, že si včelaři mezi sebou vyměňují včelstva nebo nějaké zařízení. Nejvýznamnější jsou přesuny včelstev, jde tedy o věc samotných včelařů, kterou dozorová činnost Státní veterinární správy nemůže plně ohlídat. Včelaři by měli dodržovat základní opatření biologické bezpečnosti,“ dodal MVDr. Tomáš Jarosil.

Včelaři mohou sledovat aktuální mapy výskytu nákaz přímo na stránkách SVS na adrese https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/