Vyšetření zimní měli včelstev zatěžuje nejen včelaře, ale i rozpočet státu

PSNV CZ, z. s.

4/2024, strana 38

Dne 8. února 2024 zaslal včelař Jiří Mohelník otevřený dopis Ministerstvu zemědělství a Státní veterinární správě. Obsahem jeho sdělení je polemika nad smysluplností povinného vyšetření zimní měli. 

Mezi adresáty bylo mimo instituce státní správy i mnoho včelařských spolků, které na území ČR fungují, a to bez ohledu na jejich velikost. Mezi nimi byla i Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s.

Jak autor uvedl, svou aktivitu, byť je mimo jiné členem Českého svazu včelařů, z. s., inicioval sám za sebe, jako občan-včelař. Cílem jeho iniciativy by mělo být vyvolání odborné diskuse na úrovni státní správy a zástupců včelařských spolků o smysluplnosti povinného vyšetření zimní měli (EpM300). Toto vyšetření všem chovatelům včel každoročně nařizuje Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.

PSNV CZ dlouhodobě poukazuje na nesmyslnost tohoto nařízeného vyšetření a usiluje v tomto směru o změnu. Jedním z efektů výsledků předmětného vyšetření je, že včelařům, kteří u svých včelstev v průběhu roku neuplatňují jiné diagnostické metody, může poskytovat falešně pozitivní obraz o úrovni napadení včelstev parazitickým roztočem kleštíkem včelím. Tento roztoč způsobuje onemocnění včelstev, označované jako varroóza. Pokud včelař u svých včelstev včas neodhalí zvýšenou úroveň napadení tímto roztočem a bezodkladně neprovede účinná opatření, je jen otázkou času, kdy dojde ke kolapsu včelstva, nejen napadením, ale i virovým onemocněním, které roztoč Varroa přenáší. Poslední dobou nejsou výjimkou ani kolapsy celých stanovišť včelstev. Výjimkou nejsou ani masivní úhyny v celých oblastech. Zásadní období, kdy se rozhoduje o úspěšném zimování včelstev, je od konce června do konce srpna. V tuto dobu se totiž líhne takzvaná zimní generace včel. Pokud je úroveň napadení kleštíkem včelím příliš vysoká, dochází k nadměrnému poškození této generace a v podzimních a zimních měsících pak nastávají problémy. Proto je důležité s monitoringem začít již v červnu. Zjišťovat úroveň napadení v lednu či únoru, což je EpM300, je takříkajíc přijít s křížkem po funuse. A to doslova.

Protože se jedná o nařízené vyšetření, jsou náklady plně hrazeny ze státního rozpočtu. Vzhledem k nesmyslnosti tohoto povinného vyšetření se z našeho pohledu jedná o zbytečně vyhozené peníze. S ohledem na deficit státního rozpočtu bychom měli k veřejným financím přistupovat maximálně šetrně a z pozice řádného hospodáře hledat každou možnou úsporu.

Zrušení povinného vyšetření EpM300 je jednou z takových možností. Pokud by včelař kladl důraz na toto vyšetření, jsme toho názoru, že není problémem nastavit proces tak, aby byl dobrovolný, a vyšetření si sám zaplatil.

 

Otevřený dopis ze dne 8. února 2024 je na adrese https://www.vcely-ed.cz/EpM300/od_zimni_mel.pdf