Petice za zrušení povinného vyšetření zimní měli

- redakce

4/2024, strana 39

Otevřený dopis Jiřího Mohelníka, na který upozorňuje tisková zpráva vydaná Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, z. s., není jedinou aktivitou zpochybňující povinný odběr zimní měli. Ve stejné době, tzn. na konci ledna 2024 inicioval včelař Michael Juřek petici, která rovněž vyzývá k ukončení daného stavu.

Petice žádá ukončení povinnosti k 1. 1. 2025 a obrací se na Státní veterinární správu jako na vydavatele Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace. Mimo jiné uvádí: „Povinnost byla zavedena před cca 40 lety s vírou, že se podaří likvidací celých stanovišť včelstev s pozitivním výsledkem testu zabránit šíření kleštíka včelího v tehdejším Československu. Tato snaha nebyla nikde na světě úspěšná. Nyní je kleštík všudypřítomný a Česká republika je zřejmě jediná země, kde tato archaická povinnost přežívá do dnešních dnů – dokonce i na Slovensku již byla před lety zrušena.“

 

Petice uvádí mimo jiné následující argumenty:

ü  Z důvodu subjektivních podmínek odběru a též vysoké chybovosti použité flotační metody je zatíženo chybou v řádu stovek procent a výsledek se spíše podobá náhodnému číslu.

ü  Veškeré moderní metody boje proti kleštíkovi jsou založené na cílených léčebných zákrocích a genetické selekci včelstev. Směsné vzorky a princip plošného léčení jdou přímo proti těmto koncepcím.

ü  Zodpovědní včelaři zjišťují míru napadení jednotlivých včelstev kleštíkem celoročně mnohem přesnějšími metodami. Státem nařízené vyšetření jim nepřináší žádnou hodnotu. Nezodpovědní včelaři tuto povinnost buď ignorují, nebo se výsledky stejně neřídí, o možné manipulaci se vzorky nemluvě.

ü  V době odběru zimní měli silně napadená včelstva již dávno uhynula. Vyšetření nepodává žádný obraz skutečného zdravotního stavu přeživších včelstev. Směsný vzorek ze své podstaty nemůže dát žádnou informaci o míře napadení jednotlivých včelstev.

ü  Za 40 let používání nepřineslo žádný měřitelný efekt při boji s varroózou a situace se spíše zhoršuje v důsledku vzrůstající rezistence kleštíka na dostupná léčiva.

ü  Při počtu cca 60 tisíc včelařů v České republice představuje povinnost neefektivní zátěž státního rozpočtu v řádu milionů korun ročně za proplacené zbytečné úkony. Pokud započteme náklady na zbytečně vyplýtvaný čas, dopravu a další režii na straně včelařů, dostáváme se na ekonomické ztráty v řádu desítek milionů korun ročně. Tyto náklady nepřináší adekvátní protihodnotu, vyjma garantovaného příjmu za státní zakázku pro laboratoř, která analyzuje zaslané vzorky.

 

Celé znění petice, která je k podpisu elektronicky anebo v papírové podobě a vyzývá k ukončení daného stavu, je na https://gov.cz/e-petice/612-petice-za-zruseni-povinnosti-vysetreni-zimni-meli-u-vcel

Povinný odběr zimní měli jako podpora léčebných zásahů proti varroóze přichází v únoru již příliš pozdě. Monitoring napadení včelstva kleštíkem včelím provádí odpovědný včelař průběžně celý rok a okamžitě reaguje na jeho výsledky. Foto Václav Přibáň