Sršní zpráva z Plzně

- redakce

5/2024, strana 5

V Západočeském muzeu v Plzni skončila výstava Bezobratlí kolem nás, kde své místo našlo i první nalezené hnízdo sršně asijské v České republice. 

Od loňského října ho vidělo více než 5 000 lidí.

Odbornou spolupráci navázalo muzeum s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Západočeskou univerzitou a dalšími organizacemi. Na některá vytypovaná místa budou rozmístěny odchytové pasti vyráběné na 3D tiskárně pro monitoring sršně asijské.

Velký zájem je o přednášky entomologa Jana Waltera na téma sršně asijské, zejména ze strany včelařských spolků a médií. Výsledkem těchto akcí je vznikající síť včelařů Plzeňského kraje, která bude díky kvalifikované obsluze zapůjčených pastí sledovat možný další výskyt sršně asijské. Podle Jana Waltera je totiž nejdůležitější naučit se ji detekovat a vytrasovat hnízdo a zlikvidovat ho.

Na Západočeské muzeum se zatím obrátila již třicítka výzkumných institucí z celé republiky se žádostmi o zaslání vzorků sršní asijských, pro svou experimentální a výukovou činnost. V dalších výzkumech se odborný tým zaměří na chemickou analýzu hnízda a na specifikaci nežádoucích druhů, které se také chytají do odchytových pastí, což poslouží k inovaci pastí, aby byla co nejselektivnější na sršeň asijskou.

První hnízdo sršně asijské nalezené v České republice vloni na Plzeňsku se stalo tahákem výstavy Bezobratlí kolem nás, kterou připravilo Západočeské muzeum v Plzni. Foto Václav Marián