Demonstrace francouzských včelařů

- redakce

5/2024, strana 20

K protestům zemědělců proti politice Evropské unie se přidávají francouzští včelaři. 

Bylo to za podpory Národní unie francouzského včelařství (Union Nationale de l´Apiculture Française), Francouzské federace profesionálních včelařů (La Fédération Française des Apiculteurs Professionnels) a Rolnické konfederace (La Confédération Paysanne). První protesty proběhly již na konci minulého roku například v Paříži a poslední, mnohem viditelnější, 5. února v Nantes, a především v Lyonu. Obsazením náměstí Bellecour stovkami úlů a zapálenými kuřáky vyvrcholila nespokojenost včelařů, v tomto případě hlavně z Rhonského včelařského syndikátu (Syndicat d’apiculture du Rhone) s vládou, která dle nich jen přihlíží kolapsu domácího trhu s medem.

Volný import levného (méně než 2 €/kg) a často nekvalitního medu v kombinaci s oslabením či úhyny včelstev mimo jiné kvůli pesticidní zátěži, vede ke krizi francouzského včelařství. Na protesty reagoval již 23. února ministr zemědělství. Slíbil zajistit transparentní označování medu, kontroly omezující prodej falzifikátů, podporu dialogu mezi včelaři a balírnami medu a okamžitou injekci ve výši 500 000 € na propagaci včelích produktů. Dále navýšení pravidelné podpory zdraví včel na 1 800 000 € i to, že se bude více podporovat snižování dopadů invazí sršní asijských.

Protestující strana v reakci vládu žádá, aby se finance na propagaci medu použily výhradně na francouzskou produkci. Dále požaduje neprodleně zavést ekonomická a zdravotně-ochranná opatření přímo na hranicích, zejména pro med importovaný z východních zemí. Mezi požadavky je vládní stanovení minimálních prodejních cen medu a výše marží, protože nyní se francouzští včelaři dostávají při prodeji svého medu kvůli nekalé konkurenci pod výrobní náklady. Vláda se také má zabývat odměňováním včelařů a jejich sociálním zabezpečením.

Pozice francouzských včelařů však oslabuje jejich spolková roztroušenost. Dále pak nelze vyloučit, že vysoce citlivé analyzátory medu, jimiž tamní největší výkupci a obchodníci již disponují, potvrdí v domácím medu zbytky zkrmeného cukru či varrroacidů. Takové výsledky by mohly vést k tlaku na francouzské včelaře, aby významně snížili své prodejní ceny, protože výkupce doloží v medu tyto cizorodé látky. Naopak ultrafiltrovaný med, anebo v tzv. medu je nezachytí, protože v podstatě o pravý med nejde.

Manifestace včelařů v centru Lyonu 5. 2. 2024. Foto Jan Ondrasik

Na manifestaci se včelaři vybavili transparenty k podpoře svých cílů. Jako tím, který říká: „Mateří kašička a med z dovozu mate svým označením a balením. Spotřebiteli, buď ve střehu!“ Foto Jan Ondrasik