Ještě k povinnému odběru zimní měli

- redakce

5/2024, strana 41

Moderní včelař ve svém minulém čísle (4/2023) informoval o aktivitách žádajících zrušení povinného sběru zimní měli kvůli monitoringu varroózy z důvodu jeho neúčinnosti. 

Autor otevřeného dopisu, o který se opírala tisková zpráva Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., Jiří Mohelník nyní vytvořil webové stránky k dané problematice https://epm300.cz/ . Mimo jiné na nich uveřejnil reakci Ministerstva zemědělství k uvedenému otevřenému dopisu, datovanou 8. 3. 2024 a podepsanou Ing. Petrem Jílkem, vedoucím Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání. Uvádíme ji níže v plném znění.

 

„Vážený pane Mohelníku, obdržel jsem Váš dopis, ve kterém navrhujete diskuzi k tématu zrušení vyšetření na varroázu včel, které nařizuje Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2024 („MKZ 2024“), kde je pod kódem EpM300 uvedeno tzv. vyšetření zimní měli. V uvedeném dopise zmiňujete současně několik důvodů, pro které by bylo vhodné nutnost provádění předmětného vyšetření přehodnotit.

Jak ve svém dopise uvádíte, jedná se o vyšetření, které je prováděno od počátků zavlečení původce nákazy roztoče Varroa destructor na naše území. V současné době je varroáza plošně rozšířena na celém území ČR. Výše uvedené vyšetření umožňuje pravidelně získávat relevantní data o nákazové situaci varroázy, přičemž validita výsledků laboratorního vyšetření je závislá především na zodpovědném přístupu chovatelů včel. Přístup včelařů je ale podstatný i z hlediska prevence a tlumení této nákazy. Chovatel včel je zodpovědný za zdravotní stav svých včelstev a jeho včasná adekvátní reakce v případě zjištění zamoření včelstev během celoročního sledování jejich stavu je při tlumení výskytu uvedeného roztoče rozhodující. Z dlouhodobých výsledků výše uvedeného vyšetření vyplývá, že procentuální zastoupení jednotlivých stupňů zamoření se v posledních letech významně nemění.

Vnímám, že povinné vyšetřování zimní měli rozděluje včelařskou společnost a má mnoho příznivců i odpůrců. S ohledem na tuto skutečnost i na výše uvedené bych Vám závěrem svého dopisu rád sdělil, že Ministerstvo zemědělství zohlední Vaše stanovisko při tvorbě Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2025.“