Botanický ústav se ptá

Jan Pergl

6/2024, strana 37

Botanický ústav Akademie věd ČR v Průhonicích se zabývá studiem rostlin a jejich šířením v krajině. 

S vědomím toho, že je včelařství důležitou součástí využívání krajiny, chtějí jeho pracovníci podchytit vliv chovu včel na změny v rozšíření rostlinných druhů. Pro upřesnění výchozí představy, co se v současné krajině odehrává, proto vytvořili krátký dotazník a prostřednictvím Moderního včelaře vás prosí o jeho vyplnění.

Některé otázky lze přeskočit, nicméně čím více informací od vás Botanický ústav AV ČR získá, tím lépe. Dotazník je anonymní. Pokud však poskytnete na sebe v dotazníku kontakt, dá vám ústav vědět, až budou k dispozici výsledky. V případě, že byste si přáli být o výsledcích informováni, ale nechcete spojit své jméno s vyplněným dotazníkem, stačí poslat spojení na vás e-mailem na adresu jan.pergl@ibot.cas.cz.

Odkaz na formulář k vyplnění dotazníku najdete na adrese https://forms.office.com/e/EAX7iyVwWQ

Náhled na dotazník pro včelaře Botanického ústavu AV ČR na https://forms.office.com/e/EAX7iyVwWQ.