Šéfredaktor [sefredaktor@psnv.cz]
PhDr. Marie Šotolová
Tel.: (+420) 702 940 469
 
Redakce [redakce@psnv.cz]
Ing. Petr Texl
Ing. Lukáš Prýmas

Adresa redakce

MODERNÍ VČELAŘ
Hradební 333/11
CZ-370 01 České Budějovice

Evidenční číslo: MK ČR E 14766
ISSN: 1214-5793