Redukovaný monitoring

Pavel Holub

2/2011, strana 36

Prvotní funkcí Varroamonitoring systému (VMS) je včasné zjištění zvýšené úrovně napadení včelstev parazitárním roztočem Varroa destructor v různých lokalitách a při výskytu vysoké úrovně spadu tak varování ostatních včelařů, aby si ověřili stav nákazy ve svých včelstvech a případně provedli ošetření. Již zahajujeme čtvrtý rok monitoringu. Sám na sobě cítím, jak časově náročná činnost to je, má-li včelař každý týden čtyři měsíce v roce počítat spady na podložce např. deseti včelstev.

Máme již dostatek informací o dynamice vývoje populace roztoče Varroa destructor na to, abychom mohli zodpovědně doporučit těm, kteří nemají tolik času a příležitosti, provádět kontinuální monitoring spadu, tzv. redukovaný monitoring.
Metoda spočívá ve čtyřech odečtech týdenního spadu vždy v prvním týdnu měsíců červen, červenec, srpen a září. Pokud bychom se všichni účastníci VMS zkoordinovali v těchto termínech, byl by tak více čitelný vývoj populace v jednotlivých oblastech ČR. Spad kleštíka se získává na podložce vložené pod zasíťované dno úlu nebo pomocí 2x zasíťované podložky Poly-net. Odečet se provádí v týdenních intervalech přímo na podložce nebo smetením do flotační kapaliny a následným počítáním. Do VMS se může zapojit každý včelař tím, že se zaregistruje na stránkách www.varroamonitoring.cz a bude tam vkládat svá data o spadu. I takto redukovaný monitoring bezpečně ochrání vaše včelstva, pokud bude pečlivě proveden a pokud bude zamezen přístup mravenců k podložkám. Ke zdvojnásobení populace roztoče Varroa destructor v našich podmínkách na běžném včelstvu dochází přibližně za 16 až 20 dnů. Pokud budou spady do pěti za den, nehrozí včelstvům v následujícím měsíci nárůst populace roztoče na nebezpečnou mez. Jediným nebezpečím je nákazová situace ve vašem okolí. Pokud její úroveň dosáhne stavu, kdy dojde ke kolapsům včelstev, je nutné zahájit kontinuální sledování spadu, nebo preventivně nasadit přípravek s dlouhodobým účinkem. Naprosto zásadní nutností je zabránit prvním kolapsům a z toho pramenícímu domino efektu často doprovázenému virózami. Synchronizace sledování spadu v prvním týdnu každého měsíce spolu s účastníky kontinuálního sledování tak výrazně zkvalitní přehled a prognózu vývoje nákazové situace v ČR. Děkuji tímto všem obětavým zadavatelům, kteří pravidelně přispívali svými výsledky a přeji jim, aby u tohoto zvyku zůstali.
Ing. Pavel Holub varroosis@gmail.com