Články Autora Pavel Holub

Vynulovat

Mikroklima v úle

Pavel Holub

2021/8/9

Teplo, chlad, voda, kyslík a kysličník uhličitý – to jsou základní parametry vnitřního mikroklimatu včelstva.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mikroklima v úle (I.)

Pavel Holub

2009/5/151

Teplo, chlad, voda a kyslík – to jsou základní parametry vnitřního mikroklima včelstva. V tomto a následujících číslech časopisu MV bude v několika kapitolách uveden článek o vnitřním mikroklima včelstva a jeho energetickém a vodním hospodářství. Článek je pojat více populárně a snad srozumitelně i pro širší včelařskou obec.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Akce „Smyv“ a první zkušenosti včelaře Pavla Holuba

Pavel Holub

2009/4/115

Na základě výzvy k účasti na společném projektu Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a Výzkumného ústavu včelařského v Dole proběhla ve spolupráci zmíněných subjektů a za účasti aktivních včelařů, převážně přispěvovatelů systému s pracovním názvem Smyv.

Monitoring intenzity varroózy je důležitý pro optimální zahájení její léčby zejména v průběhu podletí a následnou kontrolu průběhu léčby.

Cílem projektu bylo rozšíření poznatků o metodách monitoringu varroózy, především o jejich pracnosti a spolehlivosti. Akce probíhá ve spolupráci s téměř padesátkou včelařů. V tomto projektu se porovnávaly údaje o spadu roztočů Varroa destructor (dále roztočů) na podložku s počtem roztočů nacházejících se ve stejné době na dospělých včelách před začátkem letního léčení. Počet roztočů na včelách se zjišťuje smyvem po usmrcení odebraného vzorku cca 300 včel z plodiště. Vzorek se vloží do větší nádobky s teplým roztokem obsahujícím smáčedlo a třepe se stanovenou dobu. Poté se včely na dvojitém sítu oddělí proudem vody od roztočů, kteří se počítají na spodním sítu. Výsledek se porovná s denním spadem na podložce konkrétního včelstva. Vyšetření vzorků bylo prováděno podle rozhodnutí každého včelaře doma nebo v laboratoři VÚVč Dol či doma i v laboratoři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Mikroklima v úle (III.)

Pavel Holub

2010/1/19

 … pokračování z minulých čísel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Varroatolerance včelstev, její vyhodnocování a možnosti šlechtění

Pavel Holub

2010/2/0

Varroatolerance je složitý komplex dílčích vlastností a jejich vztahů. Článek popisuje současné znalosti problému a možnost jejich dalšího využití každým včelařem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Mikroklima v úle (II.)

Pavel Holub

2009/6/174

…. pokračování z minulého čísla.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Analýza vzniku a tendence vývoje akutní varroózy

Pavel Holub

2009/1/10

Již od roku 1993 jsem prováděl varroamonitoring včelstev a selekci podle absolutního spadu samiček kleštíka včelího (Varroa destructor). Vypozoroval jsem, že místní genofond včely je významně životaschopnější než jiné a vykazuje znaky varroatolerance. Včelstva jsem proto začal nekompromisně selektovat. Můj přístup k selekci byl na úrovni minimálních znalostí o biologii Varroa destructor. Moje snaha tak narazila na své limity a bylo potřeba zahájit výběr na základě hlubších znalostí biologie kleštíka i včely a jejich vztahu hostitel – parazit. Více na stránkách časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jaké vidím možné příčiny hromadných úhynů včelstev

Pavel Holub

2013/1/12

Velké úhyny v letech 2012, 2008 a předchozích nás inspirují k hledání jejich příčin. Kleštík včelí (Varroa destructor) je hlavním původcem problémů s masovými úhyny včelstev. Jeho vliv na včelstva je složen z mnoha faktorů, které působí synergicky. V článku uvádím faktory ověřené vlastní praxí, nebo faktory ověřené v zahraničí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Je varroóza v 21. století i nadále problémem?

Květoslav Čermák, Jiří Danihlík, Pavel Holub, Jaroslav Prýmas

2011/1/9

Chemické ošetřování, alternativní metody, biologické prostředky a šlechtění – jaké postupy mají svá nejlepší léta již za sebou a čemu patří přítomnost a budoucnost? Team PSNV-CZ se zúčastnil konference IBRA ve Worchesteru

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Redukovaný monitoring

Pavel Holub

2011/2/36

Prvotní funkcí Varroamonitoring systému (VMS) je včasné zjištění zvýšené úrovně napadení včelstev parazitárním roztočem Varroa destructor v různých lokalitách a při výskytu vysoké úrovně spadu tak varování ostatních včelařů, aby si ověřili stav nákazy ve svých včelstvech a případně provedli ošetření. Již zahajujeme čtvrtý rok monitoringu. Sám na sobě cítím, jak časově náročná činnost to je, má-li včelař každý týden čtyři měsíce v roce počítat spady na podložce např. deseti včelstev.

číst článek


Bez syntetických akaricidů - bez organických kyselin - jak tedy?

Pavel Holub

2017/2/16

O „bio“ včelaření se v poslední době hodně mluví, ale především v obecné rovině a bez konkrétního návodu. Snahou tohoto článku je takový postup detailněji popsat. Již před dvěma roky jsem se pokusil zde na stránkách Moderního včelaře představit metodu, jak se při vedení produkčních včelstev obejít bez ošetření akaricidy proti kleštíku včelímu. S odstupem času jsem dospěl ke zjednodušení metody, a hlavně jejího výkladu tak, aby byla snáze pochopitelná. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Odsavač varroózy

Pavel Holub

2015/4/15

Snažíme-li se při vedení včelstev co nejvíce omezit používání akaricidů, ať syntetických léčivých přípravků nebo organických kyselin, můžeme hledat inspiraci v přirozeném chování včelstev. Takovým pravděpodobně nejúčinnějším ozdravným mechanismem včelstva je rojení. Ve vztahu k varroóze to platí také.

 

Metoda vícenásobného odsávání při současném odchovu matky

Roj opouštějící včelstvo si s sebou odnáší pouze několik procent populace kleštíka z původního včelstva. Díky tomuto přirozenému očistnému ději jsou včelstva schopna ve výrazně méně zavčelené krajině, než je u nás, přežívat i bez pomoci člověka. Nové vznikne, staré uhyne. V našich podmínkách však včelař není schopen většinu rojů odchytit, a proto se snaží chovat včelstva tak, aby se nevyrojila. Snaží se tedy o kontinuální život včelstva, čímž ale vyloučí přirozený očistný mechanizmus rojení. Proto, aby chovaná včelstva vůbec přežila, je zatím nezbytné je ošetřovat akaricidy. Existuje ale možnost jak rojení jako přirozený očistný mechanizmus napodobit. Princip takové metody je založen na tom, že převážná většina kleštíků se nachází na plodu. Jaká to je část populace, vyjadřuje parametr BAR. BAR (brood/adult ratio) je poměr počtu kleštíků na plodu vůči počtu kleštíků na včelách. V našich podmínkách je zjištěn tento poměr přibližně v rozmezí 2,5 až 3,3 (Výzkumný ústav včelařský, Dol). To znamená, že přibližně 40 až 30 % kleštíků je na včelách (foretičtí kleštíci) a 60 až 70 % je jich na plodu, převážně pod víčky. Kleštík vstupuje do dělničí buňky v průběhu jednoho dne před zavíčkováním. Na znalosti těchto parametrů je založena metoda odsávání populace kleštíka ze včelstev.

Fáze č. 1 – Chov matek

Předem si připravíme chovné včelstvo. Pak přelarvujeme a založíme do chovného včelstva sérii. Je tak zahájen chov matek. Označíme si tento den jako výchozí den 0. Matky se vylíhnou přibližně za 12 dnů.

Fáze č. 2 – Přesun plodu stáří 4 až 16 dnů

Pátý den mateří mřížkou rozdělíme včelstvo do dvou částí podle stáří plodu. Vybereme plodové plásty, které obsahují pouze vajíčka a zavíčkovaný plod vysokého stáří, o kterém víme (přibližně předpokládáme), že se do pěti dnů vylíhne. Pokud ve včelstvu takové plásty jsou, tak tyto plásty uložíme těsně pod mateří mřížku. Ostatní plodové plásty (stáří 4 až 16 dnů) uložíme do nástavku těsně nad mateří mřížku a s nimi i všechen plod jiného stáří i vajíčka, která nelze oddělit. Vhodným výběrem plástů omezujeme již tak výrazné oslabování produkčního včelstva ve fázi č. 3. Pokud při třídění plodu najdeme matku, tak ji vypustíme pod mateří mřížku. Pokud ji nenajdeme, smeteme pod mateří mřížku veškeré včely.

 

Pro bádavé čtenáře jsme připravili diagramy z článku ke stažení ve formátu xls: Diagram 1 a Diagram 2

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Náhlý kolaps včelstva

Pavel Holub

2020/2/15

Co se děje ve včelstvu, než dojde k jeho náhlému kolapsu? To nyní zajímá mnoho včelařů, kteří byli velmi překvapeni, když přišli ke svým prázdným úlům. Sociálními sítěmi a prostřednictvím některých přednášek se šíří nepřeberně zaručených zpráv o blíže nespecifikovaných příčinách kolapsů včelstev. Chápu, že je to pro mnoho včelařů těžko pochopitelné, že by příčinou úhynů mohl být kleštík včelí (dále jen roztoč), když provedli řadu preventivních správně cílených ošetření, a přesto došlo k úhynům včelstev. Nelze se jim proto divit, že hledají příčinu jinde. Pavel Holub proto obrátil pozornost ke studiím D. T. Pecka a T. D. Seeleyho a jejich poznatky aplikoval na svíé včelnici. S jakým výsledkem? Přečtěte si tištěné nebo placené elektronické vydání Moderního včelaře. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včela východní jako inspirace pro včelu medonosnou

Pavel Holub

2020/3/27

Vztah mezi včelou medonosnou a roztočem Varroa destructor není v reálném prostředí vztahem pouze mezi nimi, ale promítá se do něj velké množství dalších vztahů. Autor se v článku, který získáte v tištěné a placené verzi Moderního včelaře zabývá strategií včely východní v porovnání s naší včelou medonosnou.

Apis cerana. Wikimedia Commons. CC-BY-SA-2.0. Foto Charles Lam

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Soustava kyselina šťavelová – glycerin v praxi

Pavel Holub

2018/9/18

Aplikace kyseliny šťavelové jako varroacidu se ve světě stává stále populárnější. Způsoby aplikace varroacidů na bázi kyseliny šťavelové se velmi liší. Hlavním motorem ve vývoji jsou především sami včelaři. Komerční producenti varroacidů pouze profesionalizují výrobu, distribuci a aplikační postupy. Ani my, čeští včelaři, nestojíme stranou a zkoušíme. Jak? Přečetě si v Moderním včelaři, který si můžete koupit v trafikách nebo objednat na predplatne@magnetpress.cz .

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Volná stavba

Pavel Holub

2019/5/24

Dvacet let jsem včelařil v nástavkových zateplených úlech s rámkovou mírou 39 x 24 cm. Chtěl jsem vedle toho vyzkoušet nízkonástavkový systém s volnou stavbou s tím, že postupně přejdu na kombinovaný systém. Na to ale po deseti letech včelaření v nástavkových úlech Langstroth 2/3 (dále jen L2/3) zatím nedošlo. Ale o zkušenosti s volnou stavbou na zavedených rámcích se autor článku dělí se čtenáři v tištěném a elektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit