Editorial 1/2010

Ivan Černý

1/2010, strana 4

Vážení čtenáři,

rok 2009 proběhl ve znamení několika změn ve struktuře PSNV-CZ i změn personálních. Činnost společnosti se stále rozrůstá, členové přibývají, a to nás postavilo před úkol proplout mezi Skyllou a Charybdou: na jedné straně si určit jasná pravidla pro práci, abychom se nenechali zavalit chaosem a udrželi v naší činnosti pořádek, na druhé straně zachovat jednoduchou a přímou organizaci společnosti i styl práce, aby se z PSNV nestal neefektivní dinosaurus. A k tomu všemu zůstat velmi otevření v našem konání a vstřícní ke všem dobrým podnětům a nápadům: kdo chce, může přijít a začít pracovat.

Rada společnosti přijala několik důležitých dokumentů, které stanovují jasné kompetence a vymezují práva a povinnosti v různých záležitostech, týkajících se chodu PSNV. Najdete je na webu www.n-vcelari.cz v sekci PSNV a Dokumenty. S těmito změnami přišly i změny personální. Do roku 2010 tak PSNV-CZ vstupuje s novým předsedou, s ředitelem společnosti a novým jednatelem a nakonec s novým šéfredaktorem Moderního včelaře. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., stál v čele časopisu minulé tři roky a výsledky jeho práce není třeba příliš představovat – drželi jste je v ruce každé dva měsíce. Nyní předává žezlo a bude se nadále věnovat převážně vědecké a pedagogické činnosti. S jeho články se na stránkách Moderního včelaře budeme setkávat i nadále. Jako novému šéfredaktorovi časopisu mně připadl úkol pokračovat v úspěšné práci mého předchůdce. Moderní včelař bude i nadále zaměřen jako odborný časopis přinášející novinky v oboru apidologie a reagující na aktuální včelařské dění u nás i ve světě. Samozřejmě počítáme i s našimi kolegy z PSNV-SK a slovenskými články. Velkou technickou změnou je přechod na plně barevný časopis. Tím se na novou úroveň dostane kvalita fotografií a velmi to prospěje srozumitelnosti grafů a schémat. V letošním roce přibude nová rubrika k 10 letům PSNV-CZ a zároveň k 200 letům od narození L. L. Langstrotha. Ohlédnutí do nedávné i dávnější minulosti přinese zajímavá srovnání s dneškem i poznání, jaký kus cesty jsme za tu dobu urazili. Zdá se mi, že ve srovnání našeho včelaření nyní s dobou vzniku PSNV jsme urazili cestu delší, než při srovnání dneška se včelařením L. L. Langstrotha; středoevropské včelařství se ubíralo a mnohdy stále ubírá zkratkou, která je sice značně delší, ale zato mnohem náročnější. Pro včely trvale nepřirozené podmínky a škodlivé zásahy člověka, pro včelaře trvale udržitelná dřina. Moderní včelař bude přinášet dostatek informací k tomu, aby to tak už pro nikoho nemuselo být.

Ivan Černý

šéfredaktor