Moderní včelař 1/2010

1/2010

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Toto číslo již nelze na e-shopu PSNV zakoupit.

Editorial 1/2010

Ivan Černý

2010/1/4

Vážení čtenáři,

rok 2009 proběhl ve znamení několika změn ve struktuře PSNV-CZ i změn personálních. Činnost společnosti se stále rozrůstá, členové přibývají, a to nás postavilo před úkol proplout mezi Skyllou a Charybdou: na jedné straně si určit jasná pravidla pro práci, abychom se nenechali zavalit chaosem a udrželi v naší činnosti pořádek, na druhé straně zachovat jednoduchou a přímou organizaci společnosti i styl práce, aby se z PSNV nestal neefektivní dinosaurus. A k tomu všemu zůstat velmi otevření v našem konání a vstřícní ke všem dobrým podnětům a nápadům: kdo chce, může přijít a začít pracovat.

číst článek


Editorial 1/2010

2010/1/4

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


PSNV-CZ, o. s., se podílí na tvorbě včelařského programu

- redakce

2010/1/4

Občanská sdružení působící v oboru včelařství by měla v současné době dávat podněty a návrhy pro včelařský program související s následným Nařízením vlády ČR o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh na období 2010 až 2013. Také PSNV-CZ se aktivně zapojila a předložila své návrhy.

číst článek


Prednáška v Hnúšti

Milan Krokavec

2010/1/5

Chladnú januárovú nedeľu 24. januára venovali včelári z Hnúšte, blízkeho i ďalekého okolia rozširovaniu svojich teoretických vedomostí. Niektorí merali cestu až z Jelšavy, Revúcej či Hriňovej. Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov Slovenska (PSNV-SK) v tomto meste usporiadala prednášku prvýkrát a veríme, že sa to stane aj tradíciou. Že je záujem – o tom nás presvedčil počet zúčastnených – cez 50 včelárov. Hlavne starší včelári boli o možnosti zúčastniť sa prednášky informovaní prostredníctvom základnej organizácie SZV v Hnúšti. Prednášajúcim bol Ing. Pavel Filo, ktorý dokázal prítomných zaujať pútavým vysvetľovaním ošetrovania včelstiev počas roka povolenými prostriedkami a hlavne správnym načasovaním toho ktorého zásahu. Samozrejmosťou prednášok je používanie výpočtovej a premietacej techniky, čo bolo vhodným doplnením.
Milan Krokavec milan@krokavec.sk
 

číst článek


Z jednání rady PSNV-CZ

- redakce

2010/1/5

Na jednání Rady a Dozorčí rady PSNV-CZ v Brně ve dnech 15. – 16. ledna 2010 bylo projednáno či schváleno:
•    potvrzen do funkce jednatele Ing. Lukáš Matela, Ph.D;
•    jmenován nový šéfredaktor časopisu Moderní včelař Ing. Ivan Černý;
•    uveden do Rady PSNV-CZ Josef Blinka za odstupujícího Ing. Leoše Dvorského;
•    schválena Směrnice pro vedení členské evidence PSNV-CZ, o. s., a Směrnice pro ediční činnost PSNV-CZ, o. s.;
•    projednáno a doplněno znění nového Včelařského programu na období 2010 až 2013, včetně dopisu na MZe, ve kterém je doplnění PSNV-CZ vysvětleno a argumentováno;
•    zabezpečení VMS v sezóně 2010;
•    zabezpečení letních nástavkových škol, kurzů a dalších vzdělávacích aktivit;
•    • schválena účast na výstavách Techagro v Brně a výstavě zlepšovatelů v Ostravě;
•    • odsouhlasen průběh grantů z MZe a MŽP;
•    přednesena a odsouhlasena finanční uzávěrka roku 2009.

-red-
 

číst článek


Včela – robot

Emanuel Veselý

2010/1/6

 Slovo „robot“ vymyslel náš geniální český spisovatel Karel Čapek a použil ho ve svém dramatu R.U.R. Celý svět toto slovo přejal a asi málokdo dnes ví, kdo je jeho autorem. Dnes se toto slovo běžně používá pro umělou bytost, která je relativně samostatná a vykonává určité úkoly podle programu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Vespa velutina a francouzští včelaři

Pavel Šimek

2010/1/7

 Další asijský druh sršně – Vespa velutina – ohrožuje včelaření ve Francii. Řada včelařů složila ruce do klína a čeká, až za ně někdo problém vyřeší. Jejich stížnosti jsou vděčným tématem pro novináře. Jsou ale i včelaři, kteří aktivně bojují všemi dostupnými prostředky. Jak obtížné a zdánlivě beznadějné to je, vám přinášíme v následujícím článku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Velká včelařská výstava na brněnském výstavišti

Marek Linger, Oldřich Veverka

2010/1/8

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Pár úvah o medu na začátku desetiletky

Karel Jiruš

2010/1/9

Vše vypadá skvěle, prodej medu je zdánlivě bez problémů

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Přihlášky na Letní školy nástavkového včelaření v roce 2010

- redakce

2010/1/12

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Budovanie včelárskej farmy rodinného typu

Tibor Pálinkáš, Andrea Pálinkášová

2010/1/13

Zajímavá reportáž z včelařské farmy na Slovensku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelařská setkávání v Praze

Jaroslav Prýmas

2010/1/15

Článek je ke stažení v PDF v záložce Soubory.

číst článek


Jindřich Boháč – první předseda PSNV-CZ

Petr Texl

2010/1/16

Letos v prosinci to bude již 10 let, kdy začala působit na české včelařské scéně PSNV-CZ. Proto vás v Moderním včelaři v tomto roce seznámíme s krátkou historii PSNV-CZ a formou rozhovorů nahlédneme také do včelařských provozů zakládajících členů. V prvním dílu se pokusíme popsat pohnutky, příčiny a důvody vzniku PSNV-CZ. Seznámíme vás také s nezanedbatelnou rolí prvního předsedy PSNV-CZ Jindřicha Boháče při prosazování moderního a jednoduchého včelaření v České republice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


A začalo to Lorenzo Lorraine Langstrothem

Ivan Černý

2010/1/18

V prosinci letošního roku uplyne 200 let od narození Lorenzo Lorraine Langstrotha, vynálezce včelí mezery, úlu s rozebíratelným dílem a otce moderního amerického včelařství.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Úl s pohyblivými plásty L. L. Langstrotha – patentováno 5. října 1852

Lorenzo Lorraine Langstroth

2010/1/18

 Každý plást v tomto úlu je připevněn k samostatnému pohyblivému rámku a méně než v pěti minutách lze všechny plásty vyjmout bez řezání nebo jejich poškození a bez všeho rozdráždění včel. Zní úvodní věty reklamy vynálezce rozběrného díla v Novém Světě.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Mikroklima v úle (III.)

Pavel Holub

2010/1/19

 … pokračování z minulých čísel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Průběh medovicové snůšky v roce 2009

Michal Počuch

2010/1/23

Vývoj producentů medovice a průběh medovicové snůšky sleduji v lesních porostech boskovické brázdy, konkrétně v porostech nacházejících se kolem obce Skalička u Tišnova.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Pro chuť, zdraví i pro včely I.

Miroslava Novotná

2010/1/25

Článek popisuje skupinu rostlin, které se v posledních letech dostávají do popředí zájmu. Z hlediska významu pro člověka je lze rozdělit na: a) léčivé rostliny, b) aromatické, c) tonizující (rostlinné adaptéry) a d) koření. Více v samotném článku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Časové faktory v reprodukci kleštíka

Květoslav Čermák

2010/1/27

 Množení kleštíka včelího (Varroa destructor) je úzce vázáno na plodování včelstva. Každý včelař ví, že během sezóny se populace kleštíka ve včelstvu navýší několikanásobně a často na nebezpečnou úroveň, hrozící výrazným zeslabením včelstva nebo jeho úhynem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


V Evropě ubylo včelstev

- redakce

2010/1/29

Studie Mezinárodní asociace pro výzkum včel (International Bee Research Association) hovoří o kontinuálním úbytku včelařů a včelstev v celé Evropě již od roku 1985. Čerpáno podle blogu Fascinovaný včelař http://fcelar.blogspot.com – původní pramen ScienceDaily, leden 2010.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit