Veterinární správa mění podmínky tlumení varroózy

- redakce

2/2013, strana 5

Veterinární správy v Olomouckém a Královehradeckém kraji vydaly nová Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel (MVO) platná pouze pro letošní jaro, která v obou případech výrazně mění desítky let platná nařízení a dávají každému včelaři možnost rozhodnout o tom, jak bude ošetřovat své včely. V duchu těchto změn už by se v létě mělo léčit v celém Česku.

Ve zmíněných dvou krajích došlo k dlouho očekávaným změnám rychleji, protože tamní Krajské veterinární správy (KVS) neměly ve svých MVO řešeno jarní období tohoto roku. Ústřední veterinární správa (ÚVS) jim proto mimo jiné sdělila, že nová jarní MVO už „musí respektovat použití všech přípravků, které jsou řádně registrovány“ a že léčení bude spojeno s „možností zvolit si přípravek ... který účinně zajistí ošetření včelstev.“

KVS už také nemají dělit včelaře podle ekologického a standardního režimu a nemají zmiňovat oblasti, v nichž vznikla rezistence na pyrethroidy. Citaci z vyjádření ÚVS si můžete přečíst na našem webu.

Veterinární správa změnami reaguje na stížnosti včelařů argumentujících tím, že pokud přípravky na bázi kyseliny mravenčí a thymolu tlumí varroózu natolik, aby včelaři v ekologickém režimu mohli používat pouze ji, není důvod, aby ostatní včelaři byli nuceni léčit syntetickými akaricidy na bázi pyrethroidů. 

„Protože respektujeme zkušenosti jednotlivých chovatelů s použitím konkrétního veterinárního léčivého přípravku, ponecháváme na chovateli včel výběr prostředku k ošetření,“ uvedl pro Moderního včelaře MVDr. Pavel Texl z ÚVS s tím, že použití syntetických akaricidů  bude nadále už jen jednou z možností jak varroóze čelit. 

V nadcházejících měsících budou Krajské veterinární správy vydávat nová MVO pro další roční období na základě pokynů, které obdrží od ÚVS. Podle Dr. Texla „budou pokyny obdobného charakteru, jako byly pro jarní období.“

I nadále bude možné používat k léčení varroózy pouze veterinární léčivé přípravky, které Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv registroval nebo schválil pro klinické testování. Ze skupiny „měkkých“ chemických léčiv jsou v současné době  registrovány Apiguard gel (účinná látka thymol), Formidol 40 (kyselina mravenčí) a Thymovar 15 (thymol). Další informace o všech registrovaných léčivech najdete na našem webu v souborech přiložených k tomuto článku. 

 

redakce