Moderní včelař 2/2013

2/2013

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Opravdový časopis

Jan Vondrák

2013/2/4

Vzpomínám si, že když jsem někdy v roce 2009 poprvé prolistoval Moderního včelaře, zaujalo mě, že v něm bylo poměrně hodně lidí s rozpěrákem a dýmákem a poměrně málo lidí s kravatou a medailí. Když jsem se později už coby redaktor dostal k ještě starším vydáním, zjistil jsem, že ačkoli si Moderní včelař během svého vývoje prošel mnoha fázemi danými různými možnostmi i představami lidí v jeho čele, jedna věc se neměnila nikdy – vždy šlo o časopis velmi svérázný, popírající některé základní marketingové i žurnalistické poučky, který si přesto (nebo právě proto) vybojoval své místo v našich schránkách.

číst článek


Veterinární správa mění podmínky tlumení varroózy

- redakce

2013/2/5

Veterinární správy v Olomouckém a Královehradeckém kraji vydaly nová Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel (MVO) platná pouze pro letošní jaro, která v obou případech výrazně mění desítky let platná nařízení a dávají každému včelaři možnost rozhodnout o tom, jak bude ošetřovat své včely. V duchu těchto změn už by se v létě mělo léčit v celém Česku.

číst článek


Přečetli jsme pro Vás 2/2013

Ivan Černý, Jakub Dolínek

2013/2/6

Bee World březen 2013 a American Bee Journal 1/2013

číst článek


Místo, kde člověk neztrácí sny

Jan Vondrák

2013/2/8

Když novináři dojdou originální otázky, obvykle se zpovídané osoby zeptá, co by si s sebou vzala na pustý ostrov. Zeptám-li se na totéž Patricka Vienna (57), rozesměje se a naznačí mi, abych se rozhlédl a odpověděl si sám. Je totiž jedním z mála lidí, pro které odpověď není hypotetickou úvahou, ale každodenním životem. Stojíme na atlantickém ostrůvku Yeu na dohled od francouzské pevniny a kolem nás jsou dlouhé řady oplodňáčků plných kavkazských včel.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak dát vzniknout novým včelstvům

- redakce

2013/2/12

Snad každý včelař v průběhu své kariéry z různých důvodů zažívá pocit, že má málo včelstev. Ať už je tato nerovnováha dána jeho velkou spotřebou medu, touhou ekonomicky expandovat nebo třeba jen nahradit ztráty, potřebuje včelstva množit. Pokud právě patříte mezi včelaře s tímto pocitem a nechcete včelstva kupovat ani krást, přinášíme vám stručný přehled některých základních metod, kterými můžete rozhojnění svých včelích latifundií docílit. Zkušenější čtenáře prosíme o shovívavost, neboť cílem tohoto článku není vyčerpávající popis všech známých způsobů a všech jejich variant, ani zahrnutí problematiky oddělků jakožto prevence rojení, oddělků coby „tlumičů“ varroózy či oddělků jako prostředků sloužících k výměně matek a posílení kmenových včelstev.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Recept na sběrný oddělek dle Václava Kopeckého

Václav Kopecký

2013/2/16

Nejjednodušší, nejrychlejší a spolehlivá metoda množení včelstev založená na kombinaci vlastních i převzatých zkušeností.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Ztráty při chovu matek

Rudolf Stonjek

2013/2/17

Když jsem v sedmdesátých letech začal včelařit, vyšel v Odborných včelařských překladech zajímavý článek, který napsal maďarský včelař Zoltán Faluba. Tento velký chovatel matek si dal práci a po dobu asi pěti sezon rozfázoval chovatelskou činnost na jednotlivé operace a ke každé přidělil procento ztrát, ke kterému došel. Jelikož se jednalo o odchovy tisíců matek, jsou to i dnes čísla velmi přesvědčivá. Tento článek mně doslova vyrazil dech a dodnes jej považuji za to nejlepší, co bylo o chovu matek kdy napsáno. Hodně mne ovlivnil a ukázal další cestu. Jeho metoda je dodnes velmi oblíbená a stále se vyučuje na kurzech chovu matek. Zkrátka se dá nazvat – přelarvování – oplodňáček – klícka.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Přelarvování pro každého

Vladimír Šumera

2013/2/18

Možnost přenášení larviček, i když špatně vidíte a třesou se vám ruce.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Publikace Včelařské dřeviny a byliny

Antonín Přidal

2013/2/19

Kniha Včelařské dřeviny a byliny od Oldřicha Haragsima vyšla v P raze v roce 2013 ve vydavatelství Grada Publishing, a.s. Jejímu vydání předcházely dva tituly v prvním vydání: Včelařské dřeviny z roku 2004 a V čelařské byliny z roku 2008. Druhé vydání je tedy souhrnem obou předchozích a zahrnuje celkem 200 stran textu a barevných fotografií. Kniha souborně popisuje základy včelařské botaniky.

číst článek


Rozhovor s Alejandrou Vásquez o objevu a významu symbiotických mikroorganismů včel

Jiří Danihlík

2013/2/20

Už ve starší včelařské literatuře se uvádí, že pyl ukládaný včelami do buněk prochází blíže nespecifikovanými procesy fermentace, které způsobují bakterie mléčného kvašení, kvasinky nebo obojí současně. Výsledným produktem fermentace je tzv. včelí chléb (perga, anglicky bee bread), který je pro včelu bohatým zdrojem proteinů, mastných kyselin, cukrů, sterolů, vitamínů a minerálů. Jistě není pochyb o tom, že pro včelu, potažmo pro celé včelstvo, je kvalitní zdroj pylové snůšky jedním z hlavních pilířů celkové vitality. Nebýt výzkumu Dr. Alejandry Vásquez a Dr. Tobiase Olofssona možná bychom se nedozvěděli, jak úzce je spjat právě proces tvorby včelího chleba se zdravím jednotlivých včel či včelstva jako superorganismu. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely samotářky: druhy hospodářsky využívané k opylování

Vladimír Ptáček

2013/2/26

Velká skupina včel Apoidea zahrnuje asi 20 tisíc druhů rozmanitých zástupců na různé sociální úrovni (Michener, 2000). Nejjednodušší způsob života najdeme u tzv. včel samotářek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Výběr řeziva a povrchové úpravy

Michal Jon, Ludvík Marek

2013/2/28

Jednotlivé druhy dřeva mají své specifické vlastnosti a podle toho se lze rozhodnout, zdali je k výrobě nástavků využít či nikoliv. V našich oblastech se na výrobu nástavků převážně používá dřevo ze smrku, borovice, borovice vejmutovky, lípy, topolu a olše. Ne že by to z těch ostatních nešlo, ale některé jejich vlastnosti, dostupnost a tím i cena jsou méně vyhovující.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak odebrat spodní nástavek bez zvedáku a vyrušení včel?

Václav Kopecký

2013/2/29

Včely nám krásně přezimovaly a úl má nyní výšku čtyř až pěti nízkých nástavků. Potřebujeme provést šetrnou jarní kontrolu bez rozebírání plodiště a odebrat staré nevhodné dílo, které je až ve spodu. Někteří včelaři toto řeší zvedákem úlů. Ti, co zvedák nemají, většinou rozebírají celý úl . Přitom existuje jiné jednoduché, zároveň laciné a časově nenáročné řešení. V jednoduchosti je síla. Obhospodařuji takto kolem sta včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zaměřeno na kvalitu vzdělávání PSNV

Radek Kobza, Petr Texl

2013/2/30

Dobrý lektor by měl splňovat tři předpoklady: odbornost získanou a rozšiřovanou nikdy nekončícím studiem, vlastní praktickou zkušenost se včelařením a v neposlední řadě umění předat své znalosti a dovednosti posluchačům.  Přinášíme několik postřehů pohledem čtyř lektorů PSNV, absolventů kurzu lektorských dovedností v březnu 2013 na Javořici.

 

 

číst článek