Horská oplozovací stanice pro včelu medonosnou tmavou

Tomáš Heller

6/2015, strana 4

V průběhu letošního roku se Spolku chovatelů včely tmavé, z. s., podařilo vybudovat oplozovací stanici pro včelu medonosnou tmavou (Apis melifera melifera).

Leží v údolí horského potoka v nadmořské výšce přes 1000 m. Nejbližší včelstva od oplozovací stanice se nacházejí 9 km vzdušnou čarou, navíc je toto místo izolováno horským hřebenem. Na oplozovací stanici jsou umísťována včelstva nalezená převážně na Šumavě. Jde o včelstva se znaky ukazujícími na příslušnost k tmavému plemeni. Věříme, že se nám na izolovaných místech v horských oblastech Šumavy podaří zachránit poslední zbytky autochtonní populace včely medonosné tmavé.