Moderní včelař 6/2015

6/2015

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Toto číslo již nelze na e-shopu PSNV zakoupit.

Editorial 6/2015

Marie Šotolová

2015/6/4

Vážení a milí,

nové číslo Moderního včelaře k vám snad dolétlo včas. Když si představím nápor na listonoše kvůli dárkům z e-shopů, tonu v nejistotě. Snad je vše o. k. a vy si užíváte klidných dnů kolem Vánoc a přelomu dvou roků. V tom případě by vám mohlo přijít vhod povoskované téma.

číst článek


Horská oplozovací stanice pro včelu medonosnou tmavou

Tomáš Heller

2015/6/4

V průběhu letošního roku se Spolku chovatelů včely tmavé, z. s., podařilo vybudovat oplozovací stanici pro včelu medonosnou tmavou (Apis melifera melifera).

číst článek


Více investic do výzkumu ekologického zemědělství

2015/6/4

Dne 22. října 2015 zazněla na půdě Evropského parlamentu zpráva „Více investic do výzkumu ekologického zemědělství“ (Research and organic farming in Europe).

číst článek


Preventivní vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina

2015/6/5

4. 12. 2015–31. 1. 2016: Podpora je poskytována na úhradu nákladů při preventivním vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli v Kraji Vysočina v rámci Opatření Programu rozvoje Kraje Vysočina – 4.2 Stabilizace zemědělství a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

číst článek


Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2016

2015/6/5

6. 1.–27. 1. 2016 (do 12.00 hod.) příjem žádostí „Dotační program Pardubického kraje pro rok 2016 – začínající včelař“ na předepsaném tiskopise.

číst článek


VIII. setkání uživatelů Varroamonitoring systému

Bronislav Gruna

2015/6/5

10. 1. 2016 od 10.00 hod.: Brno, Zemědělská ul., velká posluchárna Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity A 01. Celodenní přednáškové a diskusní setkání je zaměřené na zdraví včel.

číst článek


Čáslavské včelařské vzdělávání

2015/6/5

16. 1. 2015 začíná nový vzdělávací projekt, pořádaný PSNV-CZ, z. s., a Střední zemědělskou školou Čáslav.

číst článek


Kurz Nemoci včel

2015/6/5

16.-17. 1. 2016: Střední odborné učiliště Blatná

číst článek


Pražská včelařská setkávání 2015-2016

2015/6/5

Program 3 kurzů v prosinci 2015 až březnu 2016.

číst článek


Výstava rakouských včelařů

2015/6/5

20.–21. 2. 2016: Graz, Steiermarkhof, Krottendorferstraße 8, Rakousko

číst článek


Přípravka LŠNV 2016

2015/6/5

Letní školy nástavkového včelaření pro ty, kteří si teprve plánují pořídit včely.

číst článek


Kalendárium 2015_6

- redakce

2015/6/5

VIII. setkání VMS — Přípravka LŠNV 2015 — Čáslavské a Pražské včelařské vzdělávání — Kurs nemoci včel — Rakouská výstava — Vyšetření na mor na Vysočině — Dotace v pardubickém kraji

číst článek


Neonikotinoidy poškozují včelí matky

Jaroslav Prýmas

2015/6/6

Neonikotinoidy významně negativně ovlivňují matky včely medonosné. K tomuto závěru došel mezinárodní výzkumný tým složený z vědců Institutu zdraví včel Veterinární fakulty univerzity v Bernu ve spolupráci s dalšími třemi světovými výzkumnými pracovišti. Vědci pracovali s koncentracemi pesticidů odpovídajícími polním podmínkám. U včelích matek vystavených pesticidům byla ovlivněna reprodukční anatomie (vaječníky) a fyziologie (kvalita a kvantita spermatu ve spermatékách). Výsledky uveřejnil vědecký časopis Scientific Reports v říjnu 2015. Více v tištěném Moderním včelaři 6/2015.

Kompletní verze vědeckého článku je volně dostupná na adrese http://www.nature.com/articles/srep14621.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Vosk očima chemika

Pavel Drozd

2015/6/10

Příspěvek k tématu včelí vosk, který přináší tištěná verze časopisu Moderní včelař 6/2015 je motivován příliš volným používáním pojmů parafín a vosk, které se při diskusích mezi včelaři někdy výrazněji neodlišují. Vrcholem všeho byla situace, kdy prodejce parafínu při zjištění, že je zákazník včelař, začal okamžitě nabízet parafín s bodem tání odpovídajícím včelímu vosku…

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Těžba včelího vosku s pomocí sedimentační nádoby

Karel Mišoň

2015/6/11

Jak co nejlépe vytěžit včelí vosk z plástů je snahou každého rozumně uvažujícího včelaře. Metoda oddělování medu z plástů pomocí odstředivé síly pomocí medometu slaví letos již 150 let od jejího zveřejnění Franzem Hruschkou. Do roku 1865 získávání medu z plástů souviselo zároveň s těžbou vosku. Z voštin se zbytky medu se pomocí vody, tepla, sít a lisů a s přispěním fyzikálních zákonů podařilo oddělit vosk, zbavený nečistot (zbytků košilek a pylu). Po vychladnutí měl včelař v nádobě žlutavý koláč žádané suroviny. Ve 3. tisíciletí je výtěžnost stále živým tématem. Autor článku v Moderním včelaři doporučuje využít sedimentační nádobu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Využívání včelího vosku v době kamenné

2015/6/14

Analýzy keramiky pocházející z mladší doby kamenné prokázaly, že lidé používali včelí vosk už před 9 000 roky. Citlivé chemické analýzy z nádob nalezených na rozsáhlém území od Turecka po Británii a od Balkánu po Jutský poloostrov prozradily, že se v nich kdysi tavil včelí vosk. V pórech keramiky po něm zbyla stopová množství některých organických látek typických právě jen pro včelí vosk.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Využívání včelího vosku v době kamenné

Jaroslav Petr

2015/6/14

Analýzy keramiky pocházející z mladší doby kamenné prokázaly, že lidé používali včelí vosk už před 9 000 roky. Citlivé chemické analýzy z nádob nalezených na rozsáhlém území od Turecka po Británii a od Balkánu po Jutský poloostrov prozradily, že se v nich kdysi tavil včelí vosk. V pórech keramiky po něm zbyla stopová množství některých organických látek typických právě jen pro včelí vosk.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Víte, že se vosk užíval jako platidlo?

2015/6/14

Již od raného středověku lid odváděl vosk na svíce jako daň. Více se dozvíte v knize Josefa Nepraše České včelařství (Praha, SZN, 1971), kterou citujeme v článku na str. 14 Moderního včelaře 6/2015.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Víte, že se vosk užíval jako platidlo?

2015/6/14

Již od raného středověku lid odváděl vosk na svíce jako daň. Více se dozvíte v knize Josefa Nepraše České včelařství (Praha, SZN, 1971), kterou citujeme v článku na str. 14 Moderního včelaře 6/2015.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Víte, že se vosk užíval jako platidlo?

2015/6/14

Již od raného středověku lid odváděl vosk na svíce jako daň. Více se dozvíte v knize Josefa Nepraše České včelařství (Praha, SZN, 1971), kterou citujeme v článku na str. 14 Moderního včelaře 6/2015.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Víte, že se vosk užíval jako platidlo?

Martina Hřebenářová

2015/6/14

Již od raného středověku lid odváděl vosk na svíce jako daň. Více se dozvíte v knize Josefa Nepraše České včelařství (Praha, SZN, 1971), kterou citujeme v článku na str. 14 Moderního včelaře 6/2015.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Využívání včelího vosku v době bronzové

Vlastimil Král

2015/6/14

Ač byl vosk v době kamenné nepochybně využíván, další archeologií doložitelný rozvoj využití vosku pravděpodobně souvisí s větším využitím kovů a metalurgie, a tedy dobou bronzovou. S nástupem tohoto nového prvku dochází ve společnosti k rozvoji a šíření nových technologií, znalostí a dovedností. Z této doby také máme první bezpečné doklady využití včelího vosku v metalurgii bronzu. Využívaly se zejména techniky lití do otevřených jednodílných forem, lití na hliněné jádro a lití do ztracené formy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Od včelích plástů k mezistěnám

Alena Machová

2015/6/15

Včelí plásty patří k nejkrásnějším strukturám přírody, od nepaměti byly obdivovány a studovány. Proč používají včely při své stavbě právě šestiúhelníky? Proč ne trojúhelníky, čtverce, pětiúhelníky, osmiúhelníky? Jsou přeci také hezké. Autorka článku hledá na stránkách Moderního včelaře 6/2015 odpověď. Zabývá se i výrobou umělých mezistěn.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Cesta umělých mezistěn

Martina Hřebenářová

2015/6/18

„Když mistr truhlářský Jan Mehring ve Frankenthalu v Rýnské Falci vystoupil s myšlenkou umělých plástů, pohlížela velká většina kapacit včelařských pohrdavě na vynález prostého truhláře. Kdyby tak oni slavní učenci včelařští povstali a viděli ty ohromné metráky vosku, jež jediný Schulz na mezistěnky zpracuje ve své veledílně, jistě by sklopili oči a s úctou smekli před obrazem prostého truhláře, jehož myšlenkou opovrhovali! Dnes čítá se Mehring právem do stejného pořadí s Dzierzonem, Hruškou i Berlepšem. Bez mezistěnek se nynější včelař bezmála ani neobejde,“ napsal Václav Švarc v roce 1904 ve svém včelařském časopise Praktický rádce včelařů.

V současnosti jsou již mezistěny běžnou součástí moderní včelařské praxe. Základ k tomu byl položen před více než sto padesáti lety, kdy je J. Mehring poprvé představil včelařskému světu. Dějiny obyčejné mezistěny jsou však plné zajímavostí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Využití mezistěny při výrobě zrcadla astronomického dalekohledu

Jiří Procházka

2015/6/22

Když ing.Jiří Procházka před mnoha lety prováděl broušení astronomických zrcadel, která jsou nejdůležitější součástí astronomických dalekohledů, napadlo ho použít při jejich leštění voskové mezistěny, jejichž struktura se vyznačuje přesnou geometrií. Realizace nápadu byla velmi jednoduchá; postup dosud uplatnil již na třech zrcadlech do průměru 20 cm. Celé znění článku může být pro vás inspirací, k čemu všemu se hodí včelí vosk.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Každý včelař sám sobě svíčkařem

Alena Machová

2015/6/24

Máte hodně zbytků vosku, málo trpělivostistřední touhu po vlastní vánoční svíčce? Tištěný Moderní včelař poradí, jak na to! Idylické aroma včelího vosku snadné výrobě rolovaných nebo litých svíček dozajista pomůže.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zavíječ voskový – pomocník v boji proti infekcím

Jaroslav Petr

2015/6/26

Nevítaný host včelínů a skladů souší se stal miláčkem vědců. Ti s jeho pomocí zbrojí do boje s civilizačními i infekčními chorobami. Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., vybral z vědeckých časopisů příklady, kde zavíječi pomáhají.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Proč je více napaden kleštíkem trubčí plod

2015/6/28

Včelařům je známá skutečnost, že roztoč Varroa destructor mnohem více napadá trubčí než dělničí plod v době přítomnosti obojího v úlu. Vzhledem k delší době vývoje trubčího plodu ve fázi zavíčkování asi o dva až tři dny tak má parazit více času na dokončení vývoje potomstva, tedy dospěje a spáří se s více dcerami než na dělničích kuklách. Šlechtitel včelích matek Ing. Květoslav Čermák, CSc., vysvětluje některé parametry procesu reprodukce roztoče, čím je dáno relativně vyšší napadení trubčího plodu a jaké jsou důsledky rozdílné infikovanosti obou kategorií plodu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Otravy včelstev v souvislosti s aplikací pesticidů v roce 2015

Pavel Texl

2015/6/30

Jako každoročně, tak i letos řešila Státní veterinární správa (SVS) případy podezření na otravy včelstev v souvislosti s použitím prostředků na ochranu rostlin (POR). S blížícím se obdobím odpočinku včel jsme provedli statistické vyhodnocení a srovnání situace s předchozím rokem.

číst článek


Projekt Smartbees – světlý obzor pro evropské včely

Aleksandar Uzunov

2015/6/32

Již před rokem se otevřel celoevropský projekt, který se soustředí na šlechtění včelstev na odolnost vůči varroóze, zlepšení celkové užitkovosti a vitality. Jedná se zejména o vyhledávání lokálních populací, které by mohly vykázat známky varroatolerance. Nyní mají možnost se zapojit čeští včelaři. Jak? Přečtěte si informace v Moderním včelaři 6/2015.

 

číst článek


Úspěšnost zimování včelstev po zimě 2014/15: Studie pokračuje

Jiří Danihlík

2015/6/34

Druhý ročník monitoringu ztrát včelstev přinesl informace včelařů o zvýšených úhynech. Respondenti dotazníkového šetření zaznamenali úhyny ve výši 19,4 %. Předběžné výsledky monitoringu i porovnání s okolními státy zúčastněnými ve studii jsme přinesli v Moderním včelaři 4/2015. Moderní včelař 6/2015 se zaměřuje na podrobnější analýzu získaných dat o včelstvech a způsobech jejich ošetřování.

číst článek


Tepelné ošetrovanie - biotechnologický spôsob boja proti Varroa destructor

Helena Proková

2015/6/39

Dňa 17. októbra 2015 sa v Bratislave konalo prvé medzinárodné podujatie zamerané na novú biotechnologickú metódu v boji proti klieštikovi včeliemu - tepelné ošetrovanie. Príspevok MV 6/2015 sumarizuje jeho postup počas roka, tak ako bol predstavený odborníkmi prof. Wolfgangom Wimmerom z Rakúska a Olgy Cadosh zo Švajčiarska.

číst článek


Projekt SUPER-B

Tomáš Erban

2015/6/43

Cílem projektu SUPER-B je propojit vědecké a společenské komunity zapojené do tvorby trvale udržitelného managementu ekosystémů, kde hrají hlavní roli opylovatelé. Hmyz je zapotřebí pro optimální opylování a produkci více než 70 % plodin; ovoce, ořechů, olejnin, zeleniny, textilních plodin atp. Výnosy některých plodin jsou na opylovatelích dokonce zcela závislé. Z volně žijících rostlin má prospěch z opylení hmyzem zhruba 80 % rostlin.

číst článek


Honey Show v Anglii

Zdeňka Cutáková, Zdeněk Klíma

2015/6/44

V průběhu příprav konference a výstavy k 150. výročí vynálezu medometu, který PSNV-CZ letos pořádala, nás napadlo, že bychom se mohli pokusit zrealizovat i medovou soutěž. A když už, tak trošku jiného střihu, než bylo doposud u nás zvykem. Protože jsme neměli žádné zkušenosti, rozhodli jsme se, že se na takovou soutěž zajedeme podívat někam, kde je již mají. Kam jinam než do Anglie, kde  letos konal již 84. ročník! Nakonec to termínově dopadlo tak, že jsme první ročník uspořádali v Brně dříve, než jsme se vyjeli přiučit do zahraničí. Návštěvu Honey Show v Londýně jsme tedy uskutečnili až poté. Reportáž s bohatým obrazovým doprovodem najdete v tištěném vydání našeho časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Občanský zákoník a včely - I. část

2015/6/48

V  příspěvku právní rubriky otevíráme miniseriál statí, které se budou věnovat vysvětlení problematiky nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ), který nabyl účinnosti k 1. lednu 2014.

číst článek


Pozdrav ze Zaječic

- redakce

2015/6/50

Včelku pro dobrou náladu pro čtenáře Moderního včelaře vyfotografovala třináctiletá Nikolka Urbancová. Jak napsala její maminka, celá rodina včelaří v Zaječicích u Pyšel a pro začínající fotografku jsou včely vítaným motivem.

číst článek


Tělové a ušní svíce z včelího vosku – léčebná metoda našich předků

Kateřina Raisová

2015/6/50

Tělové a ušní svíce jsou duté trubičky, dlouhé asi 21 cm, vyrobené z bavlněného plátna a čistého včelího vosku. Možná si někdo vzpomínáte, že naše babičky používaly na „vyčištění ucha“ srolované noviny, které si na jedné, užší straně strčily do ucha a na druhé straně zapálily. Hořením vznikl podtlak a komínový efekt jim tak pěkně pomohl odlehnout nemocnému uchu. Svíce fungují na stejném principu, kdy svíci na jedné straně zapalíte a na druhé přiložíte do ucha, nebo na místo na těle, které chcete léčit.

Pozn. redakce: Tento článek v žádném případě neslouží jako návod k léčení. Redakce ani autor nenesou zodpovědnost za případnou škodu, která by vznikla v souvislosti s využitím informací uvedených v tomto článku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Technický popis očistných svící

Iva Drápelová

2015/6/51

Jedná se o zdravotní pomůcku vyrobenou z plátna, včelího vosku, mnohdy obohacenou o kurkumu, která má protizánětlivé účinky. Přidat se dají také éterické oleje na zvýšení účinku.

Pozn. redakce: Tento článek v žádném případě neslouží jako návod k léčení. Redakce ani autor nenesu zodpovědnost za případnou škodu, která by vznikla v souvislosti s využitím informací uvedených v tomto článku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Začínáme včelařit – závěr seriálu

Vojtěch Daněk

2015/6/52

Pochybnosti víří hlavou! Zažijeme zimu pravou? Na začátku našeho seriálu padla zmínka o tom, jak záliba ve včelaření může ovlivnit náš životní styl. Zájemce o včely se časem přistihne, že nějak více sleduje, kde co kvete, častěji zvedá hlavu k nebesům, aby odhadl nejbližší vývoj počasí. A když už má několik sezón za sebou, může také postřehnout nezvyklé povětrnostní jevy jednotlivých ročních dob. Takovým novým meteorologickým prvkem je opakovaně dlouhý a teplý podzim. Na česna letošních oddělků ještě na přelomu října a listopadu přistávaly dělnice obtěžkané pylem, který kdoví odkud sebraly. To signalizovalo pravděpodobné plodování. Z toho lze usoudit, že tam, kde je plod, ještě existuje prostor pro množení roztoče. Přestože jsme poctivě a podle metodiky provedli třeba i trojí fumigace, roztoči v zavíčkovaných buňkách přežili a někteří z nich se mohou objevit v zimní měli. Včelaři smělý, věnuj se měli!

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Využití moderních technik digitálního zobrazování VI

František Weyda

2015/6/56

V šestém dílu se částečně vracíme k předchozím částem IV a V a upřesňujeme některé důležité skutečnosti týkající se makrofotografie. Makrofotografie v sobě zahrnuje čtyři hlavní součásti:

a) vlastní fotografovaný objekt,
b) jeho osvětlení,
c) fotoaparát se speciálním příslušenstvím (makroobjektiv, předsádka atd.), kterým fotografovanou scénu obrazově zachytíme,
d) pomocné příslušenství k makrofotografii.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Podzimní jednání na Ministerstvu zemědělství ČR

Petr Texl

2015/6/60

Téměř s měsíční pravidelností zvalo Ministerstvo zemědělství včelařské subjekty na jednání ve věci Národního včelařského programu a novely Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. Národní včelařský program na období 2017-2019 trochu zastínil jednání o novele Nařízení vlády řešící tzv. Evropské dotace. Přitom Národní včelařský program má udávat směr, vize a perspektivy českého včelařství, včetně slabých stránek oboru. Dotace by měly tyto plány a vize pomoci nastartovat, podpořit a naplňovat.

číst článek


Dotace na projekty nestátních neziskových organizací

Petr Texl

2015/6/61

V rámci podpory vlády České republiky nestatním neziskovým organizacím (NNO) podala Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pro rok 2016 na Ministerstvo zemědělství dva projekty:

 

číst článek


Ocenění Senátem

Radek Hykl

2015/6/61

V pátek 20. listopadu 2015 se v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou a za účasti jeho místopředsedy Z. Škromacha uskutečnilo setkání osob a organizací pracujících s včelařskou mládeží.

číst článek


Vznikl včelařský spolek pro Prahu a okolí

2015/6/61

Dne 10. listopadu 2015 byl do spolkového rejstříku (zatím usnesením, zápis proběhl 17. 12. 2015, pozn. red.) zapsán Včelařský spolek pro Prahu a okolí. Spolek založili členové ZO ČSV Praha 5, kteří ukončili nebo ukončují své členství v ČSV.

číst článek


Poslední rozloučení s prof. Ing. Sylvií Kubišovou, CSc.

Antonín Přidal

2015/6/61

Dne 6. září 2015 tiše zesnula paní prof. Ing. Sylvie Kubišová, CSc., profesorka speciální zootechniky – včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

číst článek