Tip redakce 1_2016

- redakce

1/2016, strana 19

Pokud se chcete dozvědět něco o zkušenostech s pylem v zahraničí, upozorňujeme na workshop ke sběru, zpracování a prodeji pylu ve včelařských provozech.

 Akci pořádá německá Pracovní společnost nástavkových včelařů 8. října 2016 v městečku Eglofs v jihovýchodním Bádensku Württembersku. Registrační poplatek činí 10 €. Protože je kapacita omezená na 60 účastníků, je nutné se přihlásit nejpozději do 31. 8. 2016. Podrobnosti na http://www.magazinimker.de/index2.php4