Moderní včelař 1/2016

1/2016

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Zamyšlení k novému roku

Milan Motyka

2016/1/4

Žijeme v hektické době. V čase, který žádá maximum: mnoho, více, nejvíce. Lidé ze sebe doslova ždímají výkony, aby se udrželi na svých pracovních pozicích nebo obhájili svá vedoucí místa. Jejich výkon často stimulují pobyty v relaxačních a wellness centrech v kombinaci s doplňkovými vitamínovými přípravky. Nadmíra práce přináší stres.

číst článek


Nový seznam prioritních invazních druhů v České republice

Tisková AVČR

2016/1/5

Vědci po třech letech dokončili systém klasifikace zavlečených druhů rostlin a živočichů. Rozdělili je na ty, které neškodí, škodí občas či jen lokálně, a ty, jejichž přítomnost je nežádoucí vždy a všude. Zadání vycházelo ze Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR pro roky 2005–2015 a s předstihem reagovalo na aktivitu Evropské komise, která vedla k vytvoření nového legislativního předpisu

číst článek


Kalendárium 2016_1

2016/1/6

číst článek


Letní školy nástavkového včelaření 2016

Zdeňka Cutáková

2016/1/7

V letošním roce pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů již XIII. ročník Letních škol nástavkového včelaření (LŠNV).

číst článek


Malé zrníčko s velkou historií

Stanislav Vosolsobě

2016/1/8

Pylové zrnko je sice jen jedna malá buňka, ale o to více historie se v ní ukrývá. Historií míníme tu evoluční, tedy všechny události, které provázely jeho vznik. Pyl je totiž vlastně zmenšenina celé rostliny! Dějinami pylového zrnka vás provede v tištěném Moderním včelaři botanik Stanislav Vosolsobě.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Sex rostlin? Do 18. století velká neznámá

Marie Šotolová

2016/1/10

Před dvěma sty lety zemřel v Německu učitel Christian Konrad Sprengel (22. 9. 1750 v Brandenburgu – 7. 4. 1816 v Berlíně). Dnes je jeho jméno známé jen úzkému okruhu historiků. Přesto z jeho objevu žijeme.

číst článek


Zloději nektaru a pylu

Jaroslav Petr

2016/1/10

Mezi opylovateli jsou dobře známí zloději nektaru. Tyto druhy opylovatelů vysávají nektar z nektárií bez toho, že by nabraly pyl na prašnících a přenesly jej na pestík květu. Někteří čmeláci například prokoušou zvenčí květní trubku u její báze a dostanou se tak k nektáriím, aniž by museli lézt do nitra květu a dostali se do kontaktu s prašníky a pestíky. Někteří lišaji kradou nektar díky dlouhému sosáku, kterým dosáhnou do nektárií bez toho, že by se květu byť jen dotkli jinou částí těla.

Méně známé jsou příklady zlodějů pylu, kteří sbírají z květů pyl jako vydatný zdroj proteinů a přitom rostlinu neopylí. Takové vykuky prozrazuje článek v časopise Moderní včelař...

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Pyl ve včelí pastvě

Michal Počuch

2016/1/11

Je to feromon, vylučovaný včelím plodem, kdo stimuluje létavky k sběru pylu. Zásadními podmínkami pro sběr pylu jsou vhodná teplota a přítomnost kvetoucích rostlin. Toto a mnohem více o pylu, bez kterého se včely neobjedou, přináší Moderní včelař. Nyní již ve volném prodeji v síti trafik.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Pravěké včely sbíraly pyl cíleně

Jaroslav Petr

2016/1/14

Mezi opylovateli najdeme specialisty a generalisty. Ti první se specializují na opylení úzké skupiny rostlin a v extrémních případech dokonce jen na jeden jediný rostlinný druh. K nejznámějším příkladům specializace patří vosička stehnatka fíková (Blastophaga psenes) opylující květy fíkovníku smokvoně. Jako příklad generalistických hmyzích opylovatelů jsou často uváděny včely, případně celý rod Apis. Obě strategie – specializační i generalistická – mají hluboké evoluční kořeny. Zajímavý náhled do minulosti opylení a vývoje generalistických a specializačních strategií nabízí Moderní včelař 1/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Tip redakce

2016/1/14

Včelí larvy čekají v úlu pylové hody…

Radim Sedláček použil při fotografování vysokofrekvenční snímkování a poměrně pracně vše spojil do jednoho snímku. Fotografie je výsledkem několikahodinové práce před úly a pak u počítače

číst článek


Technika získávání rouskovaného pylu

Borivoj Melicherčík

2016/1/15

PR článek výrobce pylochytových mřížek z Budče na Slovensku seznamuje se svými zkušenostmi s touto komoditou.

číst článek


Získávání plástového pylu

Vlastimil Zemánek

2016/1/18

Základem produktu jsou pylová zrna, která včela přinese do úlu ve formě pylových rousek na obou zadních nohách. V úle je shodí do nezaplněné buňky pylového plástu, kde je úlové včely hlavou a kusadly stlačí tak, aby vytlačily vzduch. Když je buňka asi ze dvou třetin naplněná udusaným pylem, potáhnou včely povrch směsí medu a výměšků žláz. V buňce poté probíhá konzervace pylu fermentací. Tato forma pylu se nazývá perga. Jak ji získáte tradičně i moderně píše Moderní včelař.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Apiterapeutické využití pergy

Zdeněk Klíma

2016/1/19

Včelaři nejčastěji z včelstev odebírají rouskovaný pyl. Ten je však pro včely jen polotovarem, protože ještě není připraven ke konzumaci. Pro využití jeho hodnotných látek je potřeba dalšího procesu. Tím je jeho upěchování v buňkách v blízkosti plodu, přičemž včely pyl směšují s výměšky svých slinných žláz a pravděpodobně i obsahem medného volátka. Právě bakterie obývající prostředí medného volátka spolu s bakteriemi přítomnými na povrchu pylových zrn jsou velmi důležité v zrání (fermentaci) pergy. K čemu může tato vzácná látka sloužit se dozvíte na stránkách Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Tip redakce 1_2016

- redakce

2016/1/19

Pokud se chcete dozvědět něco o zkušenostech s pylem v zahraničí, upozorňujeme na workshop ke sběru, zpracování a prodeji pylu ve včelařských provozech.

číst článek


Hniloba včelího plodu se z měli nevyšetřuje!

Jiří Danihlík, Jaroslav Bzdil, Martin Pijáček

2016/1/20

V jarních měsících roku 2015 vyděsil české včelaře nález ohniska hniloby včelího plodu, která u nás nebyla diagnostikována po více než 20 let. O výskytu informovala veřejnost tisková zpráva vydaná Státní veterinární správou 28. srpna 2015, kterou pak převzala česká média. Hniloba včelího plodu je nebezpečné bakteriální onemocnění, mezi včelaři se množí dotazy, jak chorobu diagnostikovat na včelnici i jak se diagnóza provádí laboratorně. Protože se blíží nová sezóna i čas vyšetřování zimní měli na mor plodu, přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vývoj napadení plodu kleštíkem

Květoslav Čermák

2016/1/23

Včelstvo je složitý živý systém, v němž probíhají neustálé proměny. Platí to i ve vztahu ke kleštíkovitosti. Některé procesy se podařilo popsat a vyjádřit i řečí matematiky. Přinášíme několik příkladů, které mohou pomoci lépe porozumět vývoji varroózy ve včelstvu, zvláště změnám napadení dělničího a trubčího plodu v závislosti na počtu kleštíků nacházejících se mimo plod (foretických) a současně na různé síle včelstva a množství odchovávaného plodu. Článek v 1. čísle tištěného Moderního včelaře volně navazuje na text „Proč je více napaden kleštíkem trubčí plod“ (Moderní včelař č. 6/2015).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Imigrantka

Karel Jiruš

2016/1/25

Tak je prý tady. Přišla. Imigrovala! Jak jinak než z Polska. Takovou informaci jsem dostal nejen já, ale podle ohlasů z mnoha krajů se tato zaručená šeptanda šíří v mnoha výborech, aktivech, schůzích a hospodách. Zamyšlení Karla Jiruše nad „novou“ chorobou včelího plodu doplňuje v tištěném Moderním včelaři vědeckou analýzu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Lesknáček úlový a sršeň asijská: nové problémy pro evropské včelaře?

Silvie Dostálková, Jiří Danihlík

2016/1/26

Na konferenci asociace COLOSS konané v říjnu 2015 nedaleko slovinské Lublaně jsme měli možnost zúčastnit se přednášek a pracovních seminářů zaměřených na hlavní výzkumné projekty pořádající asociace. Probírala se různá témata, např. již v ČR známý monitoring zimních ztrát včelstev i projekty zaměřené na šlechtění a léčení včel pomocí organických kyselin. Několik konferenčních příspěvků se také týkalo lesknáčka úlového a sršně asijské, které se nepřirozeně vyskytují na evropském kontinentu a jejichž přítomnost vyvolává mnoho otázek u vědců a obav u včelařů.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Lesknáček úlový a sršeň asijská: nové problémy pro evropské včelaře?

Jiří Danihlík, Silvie Dostálková

2016/1/27

Na konferenci asociace COLOSS konané v říjnu 2015 nedaleko slovinské Lublaně jsme měli možnost zúčastnit se přednášek a pracovních seminářů zaměřených na hlavní výzkumné projekty pořádající asociace. Probírala se různá témata, např. již v ČR známý monitoring zimních ztrát včelstev i projekty zaměřené na šlechtění a léčení včel pomocí organických kyselin. Několik konferenčních příspěvků se také týkalo lesknáčka úlového a sršně asijské, které se nepřirozeně vyskytují na evropském kontinentu a jejichž přítomnost vyvolává mnoho otázek u vědců a obav u včelařů. Článek Moderního včelaře přináší kromě zásadních informací také unikátní fotografie obou škůdců.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Literatura k článku Lesknáček úlový a sršeň asijská

Jiří Danihlík, Silvie Dostálková

2016/1/29

Seznam použité literatury k článku Lesknáček úlový a sršeň asijská: nové problémy pro evropské včelaře?, který uveřejnil Moderní včelař 1/2016.

číst článek


Zákaz léčby úlovým vzduchem

Alena Machová

2016/1/30

V Moderním včelaři 5/2015 jsme uveřejnili informace o léčbě úlovým vzduchem při respiračních onemocněních. Na tento způsob léčby se však názory v Evropě liší. Německé včelařské časopisy Deutsches Bienen Journal a Imkerfreund uveřejnily v čísle 01/2016 informaci, že zdravotní úřad v Jeně zakázal před zhruba 3-4 měsíci německé léčitelce Janett Conrad pod pohrůžkou pokuty tuto ošetřovatelskou metodu nadále používat. Zákaz je odůvodněn jako opatření kvůli existujícímu „riziku pro život a zdraví“ pacientů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Hmyz na talíři

Marie Šotolová

2016/1/30

Knižní novinka vydavatelství JOTA Hmyz na talíři (ISBN 978-80-7462-915-0) je dílem šestičlenného autorského kolektivu, vedeného docentkou Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Marií Borkovcovou, Ph.D.

číst článek


Nektarodárné porosty pro praxi

Daniel Nerad

2016/1/31

Společnost BASF se podílí na zakládání a využití druhově pestrých směsí rostlin i monokultur, určených pro podporu opylujícího a dalšího užitečného hmyzu, ale i ptactva a drobné polní zvěře. Efektivně založené a udržované biopásy a další „funkční úhory“ mohou silný nedostatek kvetoucích druhů v zemědělské krajině významnou měrou zlepšit.

 

číst článek


Divoké včely v Červeném seznamu

Marie Šotolová

2016/1/31

Čtvrtletník Životní prostředí pro Evropany vydávaný Generálním ředitelstvím pro životní prostředí Evropské komise přinesl v roce 2015 (č. 56, str. 3) článek Včely v ohrožení. Zmiňuje nový Evropský červený seznam ohrožených druhů (www.iucnredlist.org), který uvádí hrozbu vyhynutí 9 % ze všech popsaných 1 965 včelích druhů na našem kontinentě.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely Laline Paullové

Marie Šotolová

2016/1/31

Knihu Angličanky Laline Paullové Včely (vydal v 1. vydání roku 2015 Práh, Praha, přeložila Háta Komňacká, 342 str., ISBN 978-80-7252-598-0) propaguje jako novinku řada tiskovin. Jde o románový příběh včelí dělnice Flory 717, která „naruší přirozenou hierarchii kolonie a přiláká mocné nepřátele.

číst článek


Konstrukční kázeň při výrobě úlů

Petr Texl, Jiří Přeslička

2016/1/32

Co by to bylo za včelaře, který za svůj život nevynalezne nový úl nebo alespoň trochu neopraví stávající úlové standardy. Každý včelař se jistě již několikrát stal účastníkem nikdy nekončících diskusí na toto téma. V několika číslech Moderního včelaře vás seznámíme s konstrukčními chybami a odchylkami od zavedených standardů.

číst článek


Je melecitóza neriešiteľný problém?

Pavel Fiľo

2016/1/34

Článok sa zaoberá problematikou získavania a spracovania melicitózneho medu. V prvej časti predstavuje dôvody a príčiny vzniku melicitózy a následne jednotlivé možnosti jej získania od zaužívaných spôsobov v klasicky vedenom včelárstve cez nové možnosti v súvislosti s používaním plastových medzistien v medníkoch. Tiež je tu načrtnutá možnosť systému včelárenia s uzavretým cyklom vlastného panenského vosku.

číst článek


Včelaření v deltě Dunaje

Jan Veber

2016/1/38

Ještě než druhá největší evropská řeka Dunaj pustí po 2 860 kilometrech své pouti napříč Evropou své vody do otevřené náruče Černého moře, stačí vytvořit impozantní přírodní dílo o rozloze téměř tři a půl tisíce čtverečních kilometrů, plné vodních kanálů, jezer, lužního lesa a života – Dunajskou deltu. Jako fotograf sem jezdím pravidelně už osm let, někdy i několikrát za rok a věnuji se v tomto úžasném koutu země fotografování nejen přírody, ale i života. Ze svého archivu jsem vybral několik fotografií ukazujících život místních včelařů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Ochrana biodiverzity a včel v dnešním zemědělství

Václav Jirka

2016/1/40

Ve dnech 23.–24. listopadu se v německém Bad Dürkheimu uskutečnila Farm Network Conference 2015 „Výsledky a doporučení pro ochranu zdrojů a biodiverzity na evropských farmách“. Na konferenci zazněly zajímavé návrhy a výsledky výzkumu od více než 60 vědců, odborných pracovníků, farmářů a ochránců přírody z celé Evropy i USA. Konferenci pořádala společnost BASF SE.

číst článek


Včelařův průvodce po Praze - motivy včel a úlů v pražských ulicích

Libor Hruška

2016/1/42

Znak píle, pracovitosti a šetrnosti, ale i nesmrtelnosti a zmrtvýchvstání. Symbolika včelařských motivů ve výtvarném umění bývá mnohoznačná. Prošli jsme si centrum Prahy a dali dohromady seznam památek ozdobených kamennými nebo malovanými včelami, úly a včelaři. Většinou se samozřejmě jedná o bankovní budovy, v našem miniprůvodci ale najdete i dům voskaře, c. a k. dvorního cukráře nebo drobnou funerální plastiku.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Straší název včelojed včelaře oprávněně?

Karel Šťastný

2016/1/48

Název ptačího druhu včelojed lesní může včelaře do jisté míry vyděsit. Tento název však nebyl zvolen příliš vhodně, i když leccos naznačuje. Jak je to ve skutečnosti s jídelníčkem včelojeda se dozvíte přímo v časopise Moderní včelař.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Občanský zákoník a včely - 2. část - Náhrada škody

Viktor Švantner

2016/1/48

V  příspěvku právní rubriky tištěného Moderního včelaře pokračujeme v miniseriálu statí, vysvětlujících nový občanský zákoník, tj. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále také jen jako „NOZ“). Po úvodu, který se přímo dotýkal včelařů, vstoupíme nyní skoro až na samý závěr občanského zákoníku a vyložíme Díl 1 Hlavy III NOZ, §§ 2894 až 2971 – Náhrada majetkové a nemajetkové újmy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Létání – co má včela společného s Boeingem?

Michal Kabát

2016/1/50

Létání, svobodný pohyb vzduchem, člověka vždy fascinoval. Z živočišné říše tuto schopnost ovládly pouze tři skupiny organismů – hmyz, ptáci a letouni (netopýři), a to zcela nezávisle na sobě. Je zřejmé, že jde o evolučně výhodnou vlastnost. Povězme si tedy o fyzikálních a biologických principech létání více.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


EU dotace: Historický průlom nebo pouze hra?

- redakce

2016/1/54

25. ledna 2016 proběhlo na Ministerstvu zemědělství (MZe) jednání ve věci Českého včelařského programu pro období 2017–2019 a navazujícího Nařízení vlády č. 195/2005 Sb. (prováděcí vyhláška EU dotací). Včelařský program již prošel vnitřním připomínkovým řízením na MZe a již tu nebyl prostor na zásadní změny.

číst článek


VIII.setkání uživatelů a příznivců Varroa monitoring systému

Jiří Matl

2016/1/54

10. ledna 2016 se v Brně již poosmé sešli ti včelaři, které zajímají otázky zdravotního stavu včelstev a souvisící problematika. Setkání VMS vždy přinášejí účastníkům jak cenné informace čerpající z výsledků současného tuzemského i zahraničního výzkumu, tak inspirace pro každodenní chovatelskou praxi.

číst článek


Jarní seminář nástavkového včelaření v Nepomuku

2016/1/55

Základní organizace ČSV Nepomuk a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ pořádají Jarní seminář nástavkového včelaření v sobotu 19. března 2016 Nepomuk (okr. Plzeň-jih) v sále hotelu U Zeleného stromu na náměstí.

číst článek


Slezánek v 21. století

2016/1/55

Každý měsíc se na včelnici Vítězslava Žídka v Háji ve Slezsku schází klub Slezánek. Setkávají se zde včelaři z Opavska, Bruntálska a Ostravska. V sezóně je zpravidla na programu práce se včelami, například tvorba oddělků, odchov matek, doplňování zásob, ale také exkurze ke včelařům v regionu. V zimě se v hospůdce U Jury konají pravidelné přednášky předních včelařských odborníků. Ke konci roku 2015 zde vyzkoušeli, mezi včelařskou veřejností snad poprvé, odbornou přednášku na dálku.

číst článek


Kniha Včelařství má úspěch

2016/1/55

Hned první svazek čtyřdílné knižní publikace Včelařství, kterou na sklonku minulého roku vydala Pracovní společnost nástavkových včelařů, zaznamenává velkou poptávku. Za měsíc podle kanceláře PSNV-CZ našlo svého čtenáře bezmála tisíc výtisků a pozitivní ohlasy neustále přibývají. Knížku si objednávají i celé základní organizace ČSV a knihovny.

 

číst článek


Projekt „Kyselina šťavelová“ ministerstvo nepodpořilo

2016/1/55

Jak jsme informovali v Moderním včelaři 6/2015, podala Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., v rámci malých projektů pro rok 2016 žádost o dotaci na projekt „Kyselina šťavelová – zavedení do včelařské praxe při tlumení varroózy v České republice“.

 

číst článek


Český včelař na Kostarice

2016/1/56

Redakce Moderního včelaře dostala mail. No a co, říkáte si? Nic, jen to, že poštu z Kostariky nedostáváme denně. Tím spíše, že obsahovala prosbu o zaslání Moderního včelaře od pana Leoše Wolného. Mezi Starým a Novým světem se rozhořela čilá korespondence, která je natolik zajímavá, že ji se souhlasem druhé strany uveřejňujeme:

číst článek