EU dotace: Historický průlom nebo pouze hra?

- redakce

1/2016, strana 54

25. ledna 2016 proběhlo na Ministerstvu zemědělství (MZe) jednání ve věci Českého včelařského programu pro období 2017–2019 a navazujícího Nařízení vlády č. 195/2005 Sb. (prováděcí vyhláška EU dotací). Včelařský program již prošel vnitřním připomínkovým řízením na MZe a již tu nebyl prostor na zásadní změny.

K velkému překvapení však došlo při jednání o změnách v chystané novele Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. Zástupci Českého svazu včelařů (ČSV) MVDr. Miloslav Peroutka a Mgr. Jarmila Machová oznámili, že ČSV odmítá administrovat dotaci pro všechny včelaře v ČR z důvodu řešení vratek a vymáhání dlužných částek od žadatelů o dotace, kteří porušili dotační a rozpočtovou kázeň. ČSV, jako jediný současný žadatel dotací, v případě chybně nárokované dotace vrací na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) finanční prostředky a následně tyto prostředky vymáhá na dlužníkovi.

Po tomto překvapivém sdělení zástupce MZe jednání přerušil. Bylo vidět, že s takto zásadním oznámením ČSV nikdo nepočítal a změny, které byly oznámeny, komplikují novelu Nařízení vlády. Novela předpokládala pouze malé kosmetické úpravy také z důvodu časové tísně. Pokud se má nové dotační období spustit od září 2016, tak prostor pro změnu legislativy je velice malý, alespoň takto zděšeně hovořil právník MZe.

Po „bouřlivé“ přestávce, kdy se v hloučcích řešily možné příčiny a scénáře nastalé situace, předsedající oznámil tři možné varianty dalšího postupu:

  1. Stávající stav: jeden žadatel, který sdružuje více jak 50 % chovatelů včel.

  2. Více žadatelů (rozuměj spolků), kteří žádost o dotaci zpracují a podají na SZIF i pro nečleny.

  3. Každý včelař žádá samostatně na SZIF, jako je to běžné u ostatních dotací v zemědělství. Tato varianta je však náročná na legislativní změnu, logistické zázemí SZIF apod. Tato varianta by měla za následek minimálně roční dotační výpadek.

Dále se diskutovala varianta č. 2, ke které by se přihlásily spolky dobrovolně. Nyní je na MZe, aby se pokusilo tuto „velkou“ změnu zakomponovat do novely Nařízení vlády. Úplně nové Nařízení vlády nemá šanci projít legislativním procesem do září 2016.

Na tomto případu je názorně vidět, jak je nesystémové spoléhat na zapsaný spolek, aby vykonával část státní správy. Stát nemá nástroje jak zapsaný spolek přinutit pokračovat v činnosti, na které se v minulosti domluvili. Stát může pouze motivovat finanční podporou (dotací), výhodami apod. Stačí změna ve vedení zapsaného spolku, snížení příspěvku nebo jiné pohnutky a vše je jinak… Nebo je to pouze hra o něco jiného a možná budeme svědky, že se vše vrátí do starých kolejí!

 

Poznámka redakce po odeslání čísla do tisku: Byla to pouze hra; vše se vrátilo do starých kolejí.