Jarní seminář nástavkového včelaření v Nepomuku

1/2016, strana 55

Základní organizace ČSV Nepomuk a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ pořádají Jarní seminář nástavkového včelaření v sobotu 19. března 2016 Nepomuk (okr. Plzeň-jih) v sále hotelu U Zeleného stromu na náměstí.

Program

8:00 Prezence účastníků, prodej včelařské literatury

9:00 Včelí pastva (Václav Švamberk)

10:30 Producenti medovice (Michal Počuch)

11:30 – 13:00 Polední přestávka a mikroskopování nosematózy

13:00 Ošetřování včelstev v průběhu roku (Jiří Přeslička)

14:00 Kolik druhů včel vlastně je? (Jakub Straka)

15:00 Od jara do podzimu (Hana Kříženecká)

16:00 Vliv vytáčení a finální úpravy medu na jeho kvalitu (Jaroslav Lstibůrek)

16:30 Krátké příspěvky (přihlásit do 15. 3. na reditel@psnv.cz)

17:00 Diskuze a ukončení semináře

Akce je otevřená široké včelařské veřejnosti. Očekáváme velký zájem včelařů, proto je vhodné se předem přihlásit. Vstupné předem 100 Kč, na místě 150 Kč. Další informace včetně přihlašovacího formuláře a platby vstupného najdete na internetové stránce www.psnv.cz v přehledu připravovaných akcí.

Můžete přinést vzorky mrtvých včel (cca 20 ks) na vyšetření nosematózy. V prostoru hotelu je možné vystavovat dovezené pomůcky a zařízení. V restauraci hotelu je zajištěno stravování. Lze objednat i ubytování z pá/so i so/ne (ubytování přihlašujte mailem: www.hotelnepomuk.cz/cs/rezervace). Nepomuk leží na státní silnici Plzeň–Písek a železniční trati Plzeň–České Budějovice.