Kniha Včelařství má úspěch

1/2016, strana 55

Hned první svazek čtyřdílné knižní publikace Včelařství, kterou na sklonku minulého roku vydala Pracovní společnost nástavkových včelařů, zaznamenává velkou poptávku. Za měsíc podle kanceláře PSNV-CZ našlo svého čtenáře bezmála tisíc výtisků a pozitivní ohlasy neustále přibývají. Knížku si objednávají i celé základní organizace ČSV a knihovny.

 

Při setkání příznivců a přispěvatelů Varroa monitoring systému v Brně tuto knížku uvedl do života a připil na její úspěch doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. Současně vydavatel ústy editora knihy poděkoval všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli: jak autorskému kolektivu, tak autorům fotek, grafikům a korektorkám. V neposlední řadě poděkoval i partnerovi publikace, firmě Petr Sedláček – sklenice na med, který vydání finančně podpořil.