Projekt „Kyselina šťavelová“ ministerstvo nepodpořilo

1/2016, strana 55

Jak jsme informovali v Moderním včelaři 6/2015, podala Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., v rámci malých projektů pro rok 2016 žádost o dotaci na projekt „Kyselina šťavelová – zavedení do včelařské praxe při tlumení varroózy v České republice“.

 

Kyselina šťavelová má při podzimní aplikaci srovnatelnou účinnost jako amitraz. Nezatěžuje však úlový prostor a včelí produkty problémovými rezidui.

Ke konci roku 2015 jsme se od Ministerstva zemědělství, kam jsme projekt podali, dozvěděli, že projekt nebude podpořen. Dotace ve výši 200 000 Kč měla být z větší části použita na registraci kyseliny šťavelové jako prostředku pro tlumení varroózy v ČR. Domníváme se, že není v pořádku, aby to, čím se bude v České republice tlumit varroóza, záviselo pouze na nabídce hotových přípravků výrobněobchodních firem. Projekt, včetně registrace, bude PSNV realizovat i bez dotace Ministerstva zemědělství.