Konference Beecome 2016

Jiří Danihlík

2/2016, strana 7

V Malmö na jihu Švédska se mezi 11. a 13. březnem 2016 konala konference a současně i výstava Beecome, jíž se zúčastnili praktičtí včelaři a odborníci z mnoha evropských zemí. Přednášky se týkaly zdraví včel, vlivu pesticidů používaných v zemědělství a šlechtění včel.

Významným přednášejícím byl Keith Delaplane z USA, který shrnul poznatky o sociálním životě včel. Zajímavá byla úvaha o altruistickém chování dělnic, zvláště pak strážkyň. Jedna včela strážkyně vlastně odpovídá dvěma ochránkyním, protože nejdříve zabodne žihadlo a pak ještě obtěžuje kolem obličeje, jak včelaři jistě dobře znají. Matka se naopak chová absolutně sobecky – první vylíhnutá matka zabije své sestry.

Několik praktických přednášek se týkalo kvality včelích produktů, z nichž E. Bruneau shrnul nejlépe produkci kvalitního medu s ohledem na způsob a místo včelaření, zpracování medu po vytočení i laboratorní hodnocení kvality. Na výstavě byl k vidění přístroj pro snadnou analýzu antibiotik v medu.

Na workshopech se účastníci mohli ponořit do tajů přípravy medoviny, výroby hmyzích hotelů či vaření s medem. Firmy vystavovaly přípravky pro „smyv“ roztočů z dospělých včel s využitím saponátu nebo s pomocí moučkového cukru.

Na základě výsledků s varroatolerantními včelami Barbara Locke-Grandér pak vyslovila nový status quo „Včely mohou žít s roztoči, včelaři nemohou žít bez včel,“ neboť na několika evropských lokalitách včely přežívají i bez léčení.