Moderní včelař 2/2016

2/2016

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 2/2016

Vaše medonosky

2016/2/4

Milí lidé,

tentokrát jsme se editorialu ujaly my, včely. Začíná totiž doba, kdy máme hlavní slovo.

číst článek


Ministerstvo zemědělství podporuje včelařský výzkum

Pavel Hyršl

2016/2/4

Ministerstvo zemědělství ČR vybralo ve veřejné soutěži 29 výzkumných projektů, na něž poskytne šedesátimilionovou podporu v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“. Z projektů zahajovaných v letošním roce jsou dva, týkající se včel.

číst článek


Třešeň ptačí dřevinou roku 2016

Marie Šotolová

2016/2/4

Lesy České republiky každoročně vyhlašují strom roku. Letos se jím stala třešeň ptačí (Prunus avium).

číst článek


COLOSS: Má smysl se zapojit?

Radek Kobza

2016/2/5

S příchodem jara spouští tým vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci třetí ročník dotazníkového průzkumu zaměřeného na úspěšnost přezimování včelstev. Snaží se zmapovat příčiny úhynů včelstev a současně identifikovat faktory vedoucí k úspěšnému vyzimování. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 15 minut.

číst článek


Výstava Včelařství dříve a dnes

2016/2/6

Dům zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2.

číst článek


Světový den včel

2016/2/6

20. 5. 2016 se poprvé bude oficiálně konat Světový den včel (World Bee Day), schválený Valnou hromadou Apimondie během loňského kongresu v Jižní Koreji.

číst článek


Květen v Perníkové chaloupce

2016/2/6

Perníková chaloupka č. p. 38, Ráby u Pardubic pod Kunětickou horou

číst článek


Natura Viva 2016

2016/2/6

18.–22. 5. 2016, 9.00-17.00 hod.: Lysá nad Labem, Výstaviště. 21. Mezinárodní výstava myslivosti, rybářství a včelařství. www.vll.cz

 

číst článek


Včelařská pouť na Svatém Hostýně

2016/2/6

21.-22. 5. 2016: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a poutní areál. Pořádají včelaři z Bystřice pod Hostýnem. http://csvbystrice.webnode.cz a www.hostyn.cz

číst článek


Nový web Svéprávný včelař

2016/2/6

Jméno Ludvíka Marka znají včelaři mimo jiné jako výrobce úlů Top bar hive („medná kráva“). Kromě toho se zabývá právy a povinnostmi včelařů.

číst článek


Hravě o včelách v mateřských školách

Marie Šotolová

2016/2/6

Útlá brožura (ISBN 978-80-260-9317-6) nese podtitul Náměty na aktivity motivované pohádkami. Ty připravila Lenka Pavelčíková jako úvod každé z osmi kapitol, odpovídajícím měsícům roku, kdy jsou včely nejčilejší.

číst článek


Konference Beecome 2016

Jiří Danihlík

2016/2/7

V Malmö na jihu Švédska se mezi 11. a 13. březnem 2016 konala konference a současně i výstava Beecome, jíž se zúčastnili praktičtí včelaři a odborníci z mnoha evropských zemí. Přednášky se týkaly zdraví včel, vlivu pesticidů používaných v zemědělství a šlechtění včel.

číst článek


Nové poznatky o pesticidech a včelách

Erik Tihelka

2016/2/8

Podle dat Ministerstva životního prostředí bylo roku 2014 v České republice použito přes 5 milionů kilogramů pesticidů. To znamená, že naše životní prostředí a včely jsou vystavovány obrovskému množství chemikálií. Existuje způsob, jakým mohou pesticidy a včely v zemědělské krajině koexistovat?Clánek v tištěné verzi Moderního včelaře shrnuje známé účinky pesticidů na včely, kontroverze o toxicitě pesticidů, alternativy k používání pesticidů a možnosti selekce včel rezistentních k pesticidům.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zmena postupov hodnotenia rizika pesticídov pre včely

Tatiana Čermáková

2016/2/10

Včely hrajú dôležitú úlohu hlavne v opeľovaní širokej škály plodín a divorastúcich rastlín. Viac ako 250 druhov kultúrne pestovaných plodín v krajinách EÚ je priamo závislých na opeľovateľoch, ktorými sú hlavne včely. Okrem opeľovania včely prispievajú aj priamo do potravinového reťazca produkciou medu, ale aj  iných potravinových doplnkov – včelieho peľu, propolisu, materskej kašičky.

Vzhľadom na význam včiel v ekosystéme i potravinovom reťazci a vzhľadom aj na iné služby, ktoré poskytujú ľuďom (napr. sociorelaxačná funkcia chovu včiel), je nevyhnutná ich ochrana.

Jedným z vážnych rizík ohrozenia včiel je používanie prípravkov na ochranu rastlín (POR). Nejnvější výsledky výzkumů v tištěném Moderním včelaři 2/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Literatura Nové poznatky o pesticidech a včelách

Erik Tihelka

2016/2/10

číst článek


Může používání přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství negativně ovlivnit včely?

Petr Zahradník

2016/2/14

V lesích, stejně jako na polích, se každoročně více či méně významně projevují škodlivé organismy. V mnoha případech se bez aplikace přípravků na ochranu rostlin (POR) při omezování jejich škodlivého působení neobejdeme. Jak je ale tato aplikace POR riziková z pohledu včel, pro něž je i lesní prostředí významným prostorem, který umožňuje vznik jejich důležitého produktu – medu? Je třeba mít obavy z používání POR s ohledem na produkci medu? To vše se pokouší ozřejmit autor v tištěném Moderním včelaři 2/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jedové koktejly

Štěpánka Dlouhá

2016/2/19

Hubíme včely přehnanou aplikací přípravků? Pokud jste viděli batmanovskou klasiku z roku 1989 s Jackem Nicholsonem v roli Jokera, nejspíš si vzpomenete na jeden z originálních způsobů, kterým hlavní padouch terorizoval město Gotham. Kosmetické přípravky kontaminoval jedovatou látkou zvanou Smilex, která způsobila, že se oběť uchechtala k smrti. Smilex však nepůsobil jako jed sám o sobě, nýbrž jen v daných kombinacích. Obdobným způsobem teď ve světě možná hynou včely. Chechtot je samozřejmě jen příměr. Na vině mohou být synergie účinků běžně užívaných pesticidů, antibiotik a dalších volně se vyskytujících látek. Více v tištěné verzi Moderního včelaře 2/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Geneticky modifikované plodiny a včely

Jaroslav Petr

2016/2/22

Nové odrůdy zemědělských plodin z laboratoří genových inženýrů se pěstují na stále větších plochách. Jaká rizika představují pro včely? Více v Moderním včelaři 2/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Aktuální výskyt reziduí v mezistěnách podle zahraničních laboratorních analýz

Alena Machová

2016/2/24

Včelí vosk může přijímat látky, které se používají při léčení včel nebo při chemické ochraně rostlin. Tyto látky v sobě vosk hromadí a s určitým časovým zpožděním předává do medu. V článku v tištěném vydání popisujeme, jak se chovají různé látky a s jakým množstvím musíme dnes ve vosku počítat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Právo státu na zákaz pěstování geneticky modifikovaných plodin povolených v EU

2016/2/25

Změnu zákona, směřujícící k možnosti zákazu pěstování geneticky modifikované plodiny povolené v Evropské unii, podpořila 3. 3. 2016 sněmovna.

číst článek


Jak se změnilo zemědělství

Václav Jirka

2016/2/26

Za posledních 25 let, ale hlavně od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004, se naše zemědělství hodně změnilo. Něco každý pozná na první pohled: jiná je skladba plodin na polích, mizí živočišná produkce. Něco naopak vidět není: nové technologie, které ze zemědělství dělají jeden z oborů nejdynamičtěji využívajících vymožeností digitálního věku. Velké změny se však dějí nejen u nás, ale v celé Evropě, neboť zemědělská politika se dnes řídí především z Bruselu. Přečtěte si v tištěném Moderním včelaři 2/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Lotmaria passim - přehlížená příčina ztrát včelstev

Erik Tihelka

2016/2/29

V roce 2014 pozorovali novozélandští včelaři záhadná mizení včel z úlů, symptomy se až nápadně podobaly syndromu zhroucení včelstev (CCD). Teprve nedávno laboratorní vyšetření prokázala ve vzorcích včel vedle Nosema apis a Nosema ceranae také přítomnost bičivky Lotmaria passim. Ačkoliv je tento jednobuněčný mikroorganismus (Excavata: Euglenozoa: Kinetoplastea: Trypanosomatida: Trypanosomatidae) rozšířen ve včelstvech po celém světě, nebyla mu dosud věnována větší pozornost. Nyní se však ukazuje, že může mít větší podíl na ztrátách včelstev, než se dříve předpokládalo.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Literatura Lotmaria passim - přehlížená příčina ztrát včelstev

Erik Tihelka

2016/2/29

číst článek


Teplota v hnízdě včelstva ovlivňuje vývoj nákaz

Květoslav Čermák

2016/2/30

Včelstvo má nespočet schopností a regulačních mechanismů, díky nimž se coby superorganismus vyrovnává s podmínkami prostředí, udržuje svoji reprodukční způsobilost (fitness), a tak může přežívat jako jednotlivec i jako druh včela medonosná (Apis mellifera). Řadu takových dovedností včely známe (orientaci, komunikaci, hospodaření s teplem, využívání zdrojů potravy…), některé spíše jen tušíme a hodně jich zůstává zatím nepoznaných. Jednou z funkcí včelstva je udržování potřebné teploty v úlu, zvl. v hnízdě, tedy v místech chovu a péče o plod. Teplota plodu nemá přesnou konstantní hodnotu, v malé míře kolísá. Jaká je v tom úloha včelstva a jak souvisí s vývojem či tlumením rozvoje některých včelích nemocí, vysvětluje článek v Moderním včelaři 2/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Virus deformovaných křídel

Jaroslav Petr

2016/2/32

Vážný nepřítel včel, virus deformovaných křídel, má významný podíl na syndromu zhroucení včelstev. Nejnovější studie ukazuje, jak se viru otevřela cesta ke globálnímu rozšíření a jakou roli přitom sehrál parazitický roztoč Varroa destructor společně s člověkem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Konstrukční kázeň _ odchylky od standardu

Jiří Přeslička, Petr Texl

2016/2/34

Při diskuzi o konstrukční kázni je třeba mít na mysli, že se standardy jednotlivých typů úlových sestav vytvářely obvykle velmi dlouho. Prodělaly letitý vývoj s mnoha vylepšeními a následně také zjednodušeními. Nedá se vyloučit, že je ještě nějaké vylepšení možné. S ohledem na dobu, kterou vývoj trval, je to však málo pravděpodobné. Tendence o vylepšování stávající úlové sestavy jsou pochopitelné; svědčí to o tom, že včelaři o své práci přemýšlejí a snaží se svůj provoz modelovat podle vlastních představ. Při tom ale můžou vzniknout omyly, které obsluhu včelstev zkomplikují. Tento příspěvek má za cíl upozornit na několik často se vyskytujících chyb, které mají zpravidla původ v nerespektování včelí mezery. Příklady jsou sice uváděny na úlu Langstroth, ale mají obecnou platnost.

 

číst článek


Přemetání na mezistěny

Marian Solčanský

2016/2/36

Přemetání na mezistěny je velmi diskutovanou včelařskou metodou, která má mnoho obměn, příznivců, ale i odpůrců. Tištěný Moderní včelař 2/2016 dělá malou rekapitulaci faktů, které o metodě máme, a zkouší objektivně vyčíslit všechny její klady i zápory doplněné o vlastní zkušenosti autora článku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Oplozovací a šlechtitelská stanice Marken v Nizozemsku

Jiří Přeslička

2016/2/38

Včelař Jiří Přelička navštívil letos se synem holandskou ostrovní oplozovací stanici Marken. Bylo to natolik zajímavé a poučné, že se rozhodl podělit o poznatky se čtenáři Moderního včelaře.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Novinky a trendy z veletrhů

Alena Machová

2016/2/40

Na začátku letošního února proběhl v chorvatském městě Bjelovar 12. medunarodni pčelarski sajam, který je každoročně největším a nejvýznamnějším včelařským mezinárodním veletrhem v oblasti bývalé Jugoslávie. Ve dnech 6.-7. února se tady představilo 126 firem z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Srbska, Polska, Finska, Francie, Německa, Řecka a Ukrajiny.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Biofach 2016

Marie Šotolová

2016/2/42

Německý Norimberk každoročně hostí největší evropskou kontraktační výstavu biopotravin Biofach. Začátkem letošního února se na zdejší výstaviště vydalo téměř padesát tisíc lidí ze 130 států za produkcí více než 2 000 firem. Čeština zde byla slyšet velmi často. Sice spíše mezi návštěvníky, ale díky různým proexportním dotacím byli Češi a Moravané také mezi vystavovateli.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Vlhy – požírači včel

Karel Šťastný

2016/2/44

Vlhy dostaly v některých jazycích zcela správný název: požírači včel (angl. bee-eater, něm. Bienenfresser). Proto ani nepřekvapuje, že se jejich rozšíření kryje s původním výskytem včel rodu Apis, než se včela medonosná začala chovat skoro na celém světě. Více v tištěném Moderním včelaři MV 2/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nebezpečí skryté v květech

Štěpánka Dlouhá

2016/2/46

O tom, že mezi okvětními plátky včely mohou snadno přijít k úrazu a o tom, jak tomuto nebezpečí čelí.

Často, když otevírám za nepříznivých podmínek úl, sleduji, jak se na mě vrhají desítky rozezlených včelích strážkyň a jak bez zaváhání obětují svůj život ve snaze ochránit své hnízdo. Člověku tak skoro připadá, že dělničí život má pramalou hodnotu. Že se prostě stává obětinou, kdykoliv si to okolnosti třeba i zdánlivě žádají. Ve skutečnosti si i dělnice cení svého života více, než je na první pohled patrné. Sebevražednému chování předchází celá sekvence událostí, při které si strážkyně mohou svůj čin rozmyslet. Nejpatrnější je pak pud sebezáchovy na místech, kde je každá včela sama za sebe, tedy venku mimo úl.

 

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Rozmnožování – proč příroda vymyslela sex

Michal Kabát

2016/2/49

„Nějaký pomalý kraj!“ řekla Královna. „Nu, zde, jak vidíte, potřebujete běžet, kolik dovedete, abyste zůstala na místě. Chcete-li se dostat někam jinam, musíte utíkat aspoň dvakrát tak rychle.“Citátem z knihy Lewise Carrola Alenka v říši divů zahájíme dnešní úvahu o tom, proč živé organismy potřebují sexuální rozmnožování. Takzvaný princip Červené královny je v současné době nejuznávanějším vysvětlením. Moderní včelař začíná na stránkách čísla 2/2016 od začátku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Občanský zákoník 3 - Včelstva v dědickém řízení

Viktor Švantner

2016/2/52

V  dalším příspěvku právní rubriky v tištěném Moderním včelaři 2/2016 pokračuje miniseriál statí, které se věnují vysvětlení problematiky nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále také jen jako „NOZ“). Po úvodu, který se přímo dotýkal včelařů, následného vysvětlení problematiky tzv. náhrady škody, vstoupíme tak říkajíc do poloviny občanského zákoníku a vyložíme Část třetí Hlavu III NOZ – Dědické právo, která je v NOZ vymezena §§ 1475 až 1720.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Je kyselina šťavelová nový přípravek k tlumení varroózy?

Leopold Matela

2016/2/54

Na tuto otázku je velmi jednoduchá odpověď. Nikoliv. V odpovědi budu citovat včelařskou výzkumnici, světově známou Marlu Spivak z univerzity v Minnesotě: „Ačkoliv je naší EPA (Agentura federální vlády USA pro životní prostředí, pozn. autora) kyselina šťavelová nyní povolena, je v Kanadě používaná už od roku 2010 a v Evropě více než 20 let.“  

číst článek


Založení svazu včelařských spolků

Leopold Matela

2016/2/54

26. února 2016 došlo v Nasavrkách v rámci Valné hromady Asociace profesionálních včelařů, z. s., (APV), k jejímu setkání s Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, z. s.  Za PSNV-CZ se jednání zúčastnili předseda RNDr. Leopold Matela a místopředseda Radomír Hykl. Valné hromady APV se mimo jiných zúčastnili: zástupce MZe Ing. Petr Krejčík a kolegové ze Slovenska, Ing. Tibor Jókay a Rostislav Umysa.

číst článek


Letní školy nástavkového včelaření jsou za dveřmi

Zdeňka Cutáková

2016/2/54

Od května do července se můžete těšit na 14 letních škol ve dvou stupních z hlediska náročnosti.

číst článek


Apimell 2016

Radek Hykl

2016/2/55

V návaznosti na další vzdělávání absolventů Moravské včelařské školy v Hranicích na Moravě byl zorganizován zájezd do italské Piacenzy na Mezinárodní prodejní včelařskou výstavu Apimell, která se koná každoročně první víkend v březnu. Pro italské včelaře je tato výstava znamením zahájení sezóny.

číst článek


Na Techagru se představila včelí plemena

Jaroslav Prýmas

2016/2/56

Včelařská výstava si vydobyla své místo na agrárních veletrzích v Brně. Z hlediska výstavnictví jde o nejvýznamnější událost roku, která přilákala mnoho včelařů i včelařských subjektů. Včelařům tentokrát patřilo první patro pavilonu C, ale také přednáškový sál v pavilonu E. Přednášky se týkaly ošetřování včelstev během roku, apiterapie, šlechtění, ale také sledování a porušování kvality medu, což je po problémech společnosti Včelpo velice aktuální. 

číst článek


Zrušení uznání chovatelského sdružení

Jaroslav Prýmas

2016/2/56

Ministerstvo zemědělství zrušilo Českému svazu včelařů, z. s., status uznaného chovatelského sdružení pro včelu tmavou.

číst článek