Spolek krušnohorských včelařů

Petr Táborský

5/2016, strana 7

Dne 19. 7. 2016 byl zaregistrován nový včelařský spolek se sídlem ve Včelařském centru, Čsl. armády 821, 435 11 Lom (okr. Most). Členy spolku jsou jak začínající, tak profesionální včelaři.

Cílem je věnovat se vzdělávání odborné i široké veřejnosti s úmyslem přiblížit všem stav včelařství v České republice se všemi jeho problémy. Členové Spolku krušnohorských včelařů se rovněž zaměří na ochranu včel a přírody ve spolupráci s institucemi, které mají tyto úkoly ve své náplni práce. Již nyní vydává spolek své internetové noviny na
https://drive.google.com/drive/folders/0B7zjrhlBOllYUHpzVjhRc3pUajQ?usp=sharing