Moderní včelař 5/2016

5/2016

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Včelaři povídají, veterinář poslouchá

Zdeněk Klíma

2016/5/3

Milí čtenáři,

lépe začít s úsměvem na tváři, nežli se svraštělým obočím. Proto nabízíme úvodem pátého čísla Moderního včelaře s neveselým tématem mor včelího plodu postřehy včelaře a zároveň veterináře MVDr. Zdeňka Klímy. I když, kdoví, jestli bychom se čas od času neměli chytit za nos. Jestli převáží úsměv nebo stud, to už je na vás. Hlavně, jak jsem si nedávno přečetla v jednom německém letáku: „Bee happy!“

Vaše šéfredaktorka

 

číst článek


Včelaři se dohodli na „spolku spolků“

Leopold Matela

2016/5/4

Včelařskou současnost charakterizují snahy o dosažení pozitivních změn v oboru. Aktivní včelaři mají zájem navázat na tradice svých předků. V minulosti již vznikly a také v současnosti vznikají samostatné spolky, sdružující včelaře jak podle oblastí včelaření, tak podle zájmových včelařských specializací. Stávající spolek, počtem členů většinový a centrálně řízený, se všemi svými problémy a stagnujícími podmínkami pro činnost, jak se zdá, současným požadavkům a potřebám nevyhovuje.

číst článek


Komplikované dotované včelařské vzdělávání

Petr Texl

2016/5/5

Od roku 2005 platí Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., kde v opatření Technická pomoc je možné čerpat na vzdělávací akce dotaci. Jako v celé Evropské unii, tak i v našem státě bylo podmínkou dotace minimálně 10 účastníků vzdělávací akce. Nařízení vlády prochází každé tři roky novelizací, přičemž podmínky dotací na vzdělávání jsou měněny vždy.

číst článek


Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel

Petr Texl

2016/5/6

Mezi základní legislativní povinnosti chovatele včel patří nahlášení změn počtu včelstev a jejich umístění jedenkrát ročně, a to k 1. září. To samé platí při vzniku nových stanovišť a prvním přihlášení chovatele včel během roku do Ústřední evidence včel, kterou pro Ministerstvo zemědělství zabezpečuje Českomoravská společnost chovatelů, a. s., se sídlem v Hradišťku.

číst článek


Spolek krušnohorských včelařů

Petr Táborský

2016/5/7

Dne 19. 7. 2016 byl zaregistrován nový včelařský spolek se sídlem ve Včelařském centru, Čsl. armády 821, 435 11 Lom (okr. Most). Členy spolku jsou jak začínající, tak profesionální včelaři.

číst článek


Kurz mikroskopické techniky

2016/5/7

5. 11. 2016 od 9.00 hod.: Máslovice – Dol 94, Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.

 

číst článek


Coloss – Monitoring úspěšnosti

2016/5/7

12. 11. 2016 od 10.00 hod.: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, tř. 17. listopadu 12, Olomouc

číst článek


Olomoucká setkávání

2016/5/7

19. 11. 2016 od 9.00 do 12.00 hod.: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, tř. 17. listopadu 12, Olomouc

 

 

číst článek


Včelárenie v kontexte klimatických zmien

Helena Proková-Mališová

2016/5/7

19. 11. 2016 od 10.00 do 18.30 hod.: Střední odborná škola Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, Slovensko

číst článek


Pražská setkávání

2016/5/7

24. 11. 2016 v 18.00 hod.: ČVUT,  Fakulta elektrotechnická,Technická 2, Praha 6 - Dejvice

číst článek


Olomoucká setkávání

2016/5/7

3. 12. 2016 od 9.00 do 12.00 hod.: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, tř. 17. listopadu 12, Olomouc

číst článek


Den pro včelu

2016/5/7

5. 11. 2016 od 9.00 do 17.00 hod.: Opava, Obecní dům, Schösslerův salónek

číst článek


Pražská setkávání

2016/5/7

15. 12. 2016 v 18.00 hod.: ČVUT,  Fakulta elektrotechnická,Technická 2, Praha 6 - Dejvice

číst článek


Diagnostika původce moru včelího plodu

Štěpán Ryba

2016/5/8

Slovem „mor“ byla v širším slova smyslu označována závažná zdravotní komplikace spojená s vysokou úmrtností, s infekcí velkého rozsahu a s velkým dopadem na společnost nebo ekonomiku chovu. Slovní základ praslovanského *mer se pojí se slovem zemřít. A kromě známého středověkého moru vyskytujícího se u lidí známe také například mor skotu, prasečí mor, račí mor a samozřejmě i mor včelího plodu. Celé znění článku v tištěném Moderním včelaři 5/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Management moru včelího plodu na Novém Zélandu

Ivo Kovařík

2016/5/13

Varroóza přišla na Nový Zéland v roce 2000, tedy poměrně nedávno. Do té doby se veškeré pozornosti dostávalo moru včelího plodu (MVP), který působil tamějším včelařům největší hospodářské škody. K jeho zvládání vznikl propracovaný systém, který si mnohé státy berou jako vzor a základní kámen k metodice managementu MVP na svém území.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Víte, že?

Alena Machová

2016/5/17

Sterilizace vosku, která je jedním ze základních sanačních úkonů proti šíření nemocí včelího plodu se metodicky v různých státech liší? Je však nutné vzít v úvahu ještě faktor tlaku, který se též může lišit.

číst článek


Jak naložit se včelnicí s klinickým nálezem moru plodu aneb výsledky ankety

Jiří Danihlík

2016/5/17

V letošním ročníku studie COLOSS „Monitoring úspěšnosti zimování včelstev“ jsme se ptali respondentů, jak by naložili se včelnicí, na níž se klinicky vyskytl mor včelího plodu. Do ankety jsme zařadili dvě otázky, jejichž odpovědi mohou spolu navzájem souviset. Ptali jsme se, jestli má respondent zkušenosti s morem včelího plodu, což může zásadně ovlivnit jak jeho pohled na tuto problematiku, tak na samotný názor na postup v případě výskytu moru včelího plodu na stanovišti včelstev. Obě otázky zodpovědělo 895 respondentů z celkových 968 účastníků studie.

 

číst článek


Zkušenosti s hnilobou včelího plodu ve Švýcarsku

Alena Machová

2016/5/18

Ve Švýcarsku se chová kolem 180 000 včelstev. Hustota zavčelení je průměrně 5 včelstev/km2. Švýcarské včelaře dlouhá léta sužují nemoci včel, přičemž velkým problémem je hniloba včelího plodu. Cílem švýcarských včelařů a výzkumných center je této nemoci lépe porozumět a nalézt proti ní vhodnou strategii. Výzkum se zaměřuje především na selekci odolných matek a HG linií.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Švýcarská opatření při zdolávání hniloby včelího plodu

Alena Machová

2016/5/20

Každé podezření na hnilobu včelího plodu se musí neprodleně ohlásit včelařskému inspektorovi. Ten vhodné vzorky plástů odešle k laboratornímu vyšetření. Při jednoznačných klinických symptomech se lze na základě včelařova souhlasu obejít bez laboratorního vyšetření.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Základní projevy moru a hniloby včelího plodu

Alena Machová

2016/5/21

Rozdíl mezi morem a hnilobu včelího plodu může včelařům na první pohled působit problémy. Článek v tištěném MV 5/2016 vyjmenovává základní rozdíly podle švýcarských zkušeností.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelí dílo jako šestiúhelník nebo kružnice?

Antonín Přidal

2016/5/22

Včelí dílo je fascinující součást včelstva. Jeho základním stavebním principem je šestiúhelník (hexagon). Ten odnepaměti fascinuje geometry, protože má mnoho společného s kružnicí. Proč jsou na plástech šestiúhelníky a ne kružnice? Čtěte Moderního včelaře 5/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely a řasy

Ondřej Prášil, Petra Urajová, Václav Krištůfek, Radmila Frydrychová

2016/5/23

Mikrobiologický ústav Akademie věd v Třeboni se již více jak padesát let zabývá výzkumem řas. Byla zde vyvinuta unikátní venkovní tenkovrstevná technologie pěstování jednobuněčné mikroskopické řasy Chlorella. Vědci se nyní zabývají výzkumem chování včel, které sušenou řasu přináší do úlů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Apidologové se již po sedmé sešli na konferenci EurBee

Jiří Danihlík

2016/5/25

Na začátku září letošního roku se v rumunské Cluji setkali vědci zabývající se včelařskou vědou. V rámci konference Eurbee, která se koná každé dva roky, byly prezentovány výsledky výzkumu vědců z celého světa jak formou přednášek, tak pomocí plakátů s výsledky. Třídenní konference se skládala z tématicky zaměřených částí, jako je populační genetika, genomika, ekologie opylovatelů , nejobsáhlejší patologie a dalších. Souhrn sdělení v tištěném Moderním včelaři 5/2016.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely a tykve

Jaroslav Petr

2016/5/26

Domestikací tykve obecné umožnili mexičtí indiáni územní expanzi včely, která se na opylení těchto rostlin specializuje.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Návštěva v Lažanech

Petr Texl

2016/5/28

Na rozhraní Jihočeského a Středočeského kraje nedaleko místa, kde končí nedostavěná dálnice D3, v Lažanech, začíná včelařský svět Ing. Jana Hanzala (*1960). Účastníci Letní školy nástavkového včelaření měli možnost tuto včelnici v rámci exkurze navštívit a seznámit se nejen s chovem včel v Langstrothových úlech, ale i s různými „vychytávkami“ a zlepšováky včelaře, který, jak na sebe prozradil, je povoláním statik. Moderní včelař byl u toho a Jana Hanzala požádal o rozhovor.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Proteiny v mateří kašičce nemají jen nutriční význam pro vývoj včelích larev

Silvie Dostálková

2016/5/32

Mateří kašička je krémová až nažloutlá gelovitá tekutina, kterou produkují 5–14 dní staré dělnice ve svých hltanových žlázách. Je hlavní složkou potravy včelích larev a nezbytnou komponentou pro vývoj včelí matky. Včely krmí mateří kašičkou všechny larvy od vylíhnutí do třetího dne života. Poté se stává potravou pouze pro mateří larvy, které dostávají mateří kašičku ještě o dva dny déle, dokud není buňka zavíčkována. O tom, jaké cenné složky kašička obsahuje a proč se o ni zajímají vědci řešící resistenci na antibiotika si přečtětě v aktuálním tištěném Moderním včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak působí neonikotinoidy na plodnost matek?

Jaroslav Petr

2016/5/35

Do bouřlivé diskuse o vlivu neonikotinoidových insekticidů na zdraví včel přispěl tandem amerických entomoložek Judy Wu-Smartové z University of Nebraska v Lincolnu a Marly Spivakové z University of Minnesota v Saint Paul. Ve studii, kterou zveřejnil vědecký časopis Scientific Reports, testovaly efekt imidaklopridu na plodnost včelích matek. V Evropě je na tento insekticid uvaleno moratorium. Za Atlantikem však jeho používání pro ochranu polních kultur omezeno není. Víc v tištěném MV.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Osazování Warré úlů

Tomáš Houček

2016/5/36

„Minulý rok jsem si přečetl knihu Včely jinak sestavenou Radomilem Hradilem. Je to opravdu velmi zajímavé a poučné čtení. Po letech včelaření v klasických nástavkových úlech jsem získal nový nadhled na celý obor,“ píše na straně 36 autor Tomáš Houček. Následují jeho osobní zkušenosti s tímto typem úlů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zlepšováky Miroslava Dvořáka

Jaroslav Prýmas

2016/5/37

Letošní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích měla také svůj včelařský koutek. Mimo jiné zde představil své výrobky včelařský vynálezce Miroslav Dvořák z Římova. Jedná se o jednoduchý systém, který umožní odhad hmotnosti úlu. Včelařská váha je založena na pákovém mechanismu a pružině.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Zemědělský kalendář 2017

2016/5/38

Patnáctý ročník Zemědělského kalendáře přináší nové poznatky, zkušenosti a příklady ze zemědělské praxe, vedle různých přírodních, kulturních zajímavostí a zábavného čtení.

číst článek


Ekologie chovu včel

Antonín Přidal

2016/5/38

Nakladatel Pavel Mervart vydal sborník přednášek z odborné konference Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, z. s., z roku 2015 pod názvem Ekologie chovu včel.

 

číst článek


Praktická apiterapia

Marie Šotolová

2016/5/38

„Konečně něco nového!“ chce se zvolat při pohledu na knižní počinek slovenského vydavatelství Hydra. Po dlouhé době, kdy se buď nic zásadního z apiterapie na trhu neobjevilo, nebo šlo o kompilace z textů českým zájemcům o tento obor známých, je tu skutečné novum.

číst článek


Nic pro strašpytly

2016/5/38

Pravé včelí horory nabízí adresa https://www.youtube.com/watch?v=Ov1Ej-VmoME . V hlavních rolích dvouhodinových filmů jsou zabijácké včely terorizující tu obyvatele měst, tu návštěvníky medařské slavnosti a tak dál. Jestli se rádi bojíte a nevadí vám titulky ve španělštině, případně angličtina, neváhejte a zadejte si ji do svého vyhledávače.

číst článek


Embryologie – Co je to ten ektoderm?

Kabát Michal

2016/5/39

Vývoj včely začíná jedinou buňkou. Aby dala vznik dospělci, jehož tělo obsahuje miliardy buněk, musí se mnohokrát rozdělit. Úkolem každé buňky je zaujmout správnou pozici v rostoucím zárodku a soustředit se na přidělenou funkci. Celý proces probíhá podle plánů obsažených v DNA a je řízen chemickými látkami, na něž buňky reagují. V dílu na str. 39 tištěného Moderního včelaře si popíšeme vývoj embrya, tedy období před vylíhnutím larvy z vajíčka.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nálezy fosilních včel

Marian Solčanský

2016/5/42

Datování geneze určitého živočišného taxonu může být někdy sporné, a pokud chybí fosilní záznamy, často se období vzniku pouze odhaduje. U včel se nejčastěji setkáváme s údaji pohybujícími se v rozpětí 80 až 120 milionů let. Je to díky fosiliím, které byly nalezeny v různých koutech světa, a je možné, že další případné nálezy tento časový údaj upřesní nebo posunou dále.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nové včelařské muzeum

Marie Šotolová

2016/5/44

Kdo se o letošních prázdninách věnoval málo známým památkám, nalezl možná zalíbení v Kolči. Obci, o které asi mnoho lidí neví, pokud ovšem zrovna nepocházíte z Kladenska. Cesta se tam však vyplatí, i když…

číst článek


Geocaching a včelařství

Vladimíra Nechvátalová

2016/5/46

„Včelí med, včelí matka, včelí bzučení… «včelí keška». Víte, co to je? Volné dny trávím u včel, a když mi zbývá čas, nadšeně hledám i se svými dětmi ukryté schránky s pokladem. Hrajeme geocaching…“, říká Vladimíra Nechvátalová v článku jak přilákat děti ke včelám.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Nájem nebo pacht včelího stanoviště?

Viktor Švantner

2016/5/48

V aktuálním příspěvku právní rubriky v tištěném Moderním včelaři 5/2016 pokračujeme v miniseriálu statí, které se  věnují vysvětlení problematiky nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále také jen jako „NOZ“).

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Med roku 2016 pochází z přírodního parku Vidoule

Zdeňka Cutáková

2016/5/49

O víkendu 17.–18. září 2016 proběhl ve Středisku volného času v Brně druhý ročník soutěže Med roku 2016 organizované Pracovní společností nástavkových včelařů, z. s., za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství ČR. Absolutní výherkyní se stala Dagmar Šormová z Prahy, která včelaří v přírodním parku Vidoule. Akce se konala pod osobní záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

 

 

 

číst článek


V. sněm PSNV-CZ, z. s.

2016/5/50

26. 11. 2016: Zbýšov u Brna. Spojeno s Podzimním seminářem nástavkového včelaření. Určeno pouze pro členy PSNV-CZ. www.psnv.cz

číst článek


Nástěnný kalendář

2016/5/50

Pracovní společnost nástavkových včelařů také letos vydala oblíbený nástěnný kalendář. Zdarma je k mání během včelařských akcí a ve vybraných včelařských obchodech s knižní produkcí PSNV-CZ, z. s., kde ho dostávají věrní zákazníci.

číst článek


František Vogl 2017

Martina Hřebenářová

2016/5/50

Zimní včelařská konference k 160. výročí první voskové mezistěny (1857)

21. 1. 2017, Plzeň, hotel Slovan, Smetanovy sady 1

číst článek


Povinné označování potravin doznává změn

Marie Šotolová

2016/5/52

Na podzim vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 180/2016 Sb., která se týká povinného označování potravin od 13. 12. 2016. Včelaři, kteří nabízejí do obchodů čistý med, i výrobci produktů, jako jsou medy s ovocem, perníčky a podobně, by se o ni měli zajímat. Jihočeská hospodářská komora uspořádala v září seminář, na kterém vystoupili zástupci Potravinářské komory ČR, Státní potravinářské a zemědělské inspekce a laboratoří Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Tištěný MV 5/2016 nabízí ze semináře nabízíme některé informace, které se mohou včelařů týkat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely a počítače. Jak se to rýmuje?

Anežka Kabátová

2016/5/53

Americké stránky The Golden Goose Award přinesly nedávno článek  „2016: Algoritmus včely medonosné“. Mohli bychom přidat podtitulek „Jak včely inspirovaly systémové inženýry“.  

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.