Coloss – Monitoring úspěšnosti

5/2016, strana 7

12. 11. 2016 od 10.00 hod.: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, tř. 17. listopadu 12, Olomouc

Zahraniční přednášky:

l P. Maier (Vídeň): Přehled nechemických metod k tlumení varroózy

l K. Crailsheim (Graz): Energetická hospodárnost včel

Zajištěno tlumočení z angličtiny do češtiny

Lektoři z ČR: J. Danihlík, S. Dostálková, Pavel Texl, J. Brus

Přihlášky na http://www.coloss.cz

Kontakt na organizátora: monitoring.vcely@email.cz