Med roku 2016 pochází z přírodního parku Vidoule

Zdeňka Cutáková

5/2016, strana 49

O víkendu 17.–18. září 2016 proběhl ve Středisku volného času v Brně druhý ročník soutěže Med roku 2016 organizované Pracovní společností nástavkových včelařů, z. s., za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství ČR. Absolutní výherkyní se stala Dagmar Šormová z Prahy, která včelaří v přírodním parku Vidoule. Akce se konala pod osobní záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

 

 

 

Do soutěže se přihlásilo 66 včelařů z České republiky a 5 včelařů ze Slovenska. Každý včelař mohl do soutěže zaslat více vzorků medu. Základní fyzikálně-chemické parametry (obsah vody, vodivost, hydroxymethylfurfural, aktivita diastázy, kyselost a pH) u 98 vzorků analyzovala laboratoř Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Postoupily pouze ty vzorky medu, které splnily legislativní požadavky v uvedených jakostních znacích. Obsah vody nad 18 % byl překročen u patnácti vzorků květového medu a u dvou vzorků medovicového medu. Kyselost do 50 mekv.kg-1 nesplnily dva medovicové medy a nízkou aktivitu diastázy pod 8 stupňů dle Schadeho měl jeden vzorek medovicového medu. Ze soutěže byly vyřazeny medy ze snůšky roku 2015. Na odbornou degustaci, kterou hodnotila v pátek 16. 9. 2016 patnáctičlenná porota, postoupilo celkem 76 vzorků medu. Na základě jejich posouzení vzešli vítězové jednotlivých kategorií.

V sobotu odpoledne byly vyhlášeny výsledky soutěže Med roku 2016. Celkovou vítězkou ocenění Med roku 2016 se stala Dagmar Šormová z Prahy, která uspěla také v kategorii vícedruhových květových medů. Nejlepším jednodruhovým květovým medem se stal lipový med od Lubomíra Boudy (stanoviště okr. Prostějov). Prvenství za pastované medy získal Michal Bednář (stanoviště okr. Brno-venkov) a nejlepší medovicový med měl Miroslav Spurný (stanoviště okr. Cheb). Cenu za nejlepší design medu si zaslouženě odvezla Helena Proková Mališová do Bratislavy.

Pro návštěvníky výstavy byly po celý víkend k dispozici všechny medy, které mohli ochutnat a ohodnotit. V neděli odpoledne hlasování skončilo a po sečtení všech hlasů zvítězil med s obsahem vody 15,5 % od Miloše Pinčáka ze Slovenska.

Všichni soutěžící obdrželi osvědčení o účasti a výsledky laboratorních analýz. Výhercům srdečně blahopřejeme a děkujeme včelařům, kteří se soutěže zúčastnili. Hlavním smyslem soutěže a celé naší akce bylo přiblížení oboru včelařství široké veřejnosti a zlepšení povědomí o kvalitě medu přímo od včelaře, což se podařilo. Soudíme tak podle kladného hodnocení veřejnosti a dvojnásobného počtu zaslaných vzorků medu oproti loňskému roku. Zaznamenali jsme velký zájem nejenom o med, ale také o ostatní včelí produkty, proto budeme v soutěži pokračovat i příští rok a už nyní vám můžeme prozradit datum: 16.–17. září 2017. Medu roku 2017 zdar!

Fotogalerie z akce Med roku 2016 je přístupná na
www.medroku.cz
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=584

.

A. Květové medy

Jednodruhový květový med

1. místo

Lubomír Bouda

Brodek u Konice

okres Prostějov

2. místo

Jakub Knoflíček

Oleksovice

okres Znojmo

3. místo

Helena Proková Mališová

Devínska Nová Ves / Lamač

okres Bratislava

 

Vícedruhový květový med

1. místo

Dagmar Šormová

Přírodní park Vidoule

Hl. město Praha

2. místo

Hynek Kadečka

Havlíčkův Brod

okres Havlíčkův Brod

3. místo

Jaroslav Kumpošt

Česká Třebová

okres Ústí nad Orlicí

 

Květový med pastovaný

1. místo

Michal Bednář

Vysočina

okres Brno-venkov

2. místo

Vítězslav a Markéta Krejčovi

Roučkovice

okres Pelhřimov

3. místo

Petr Kořínek

Lovčice

okres Hodonín

 

B. Medovicové medy

 

1. místo

Miroslav Spurný

Staré Sedlo

okres Cheb

2. místo

Čeněk Burkoň

Perálec

okres Chrudim

3. místo

Luboš Ehlich

Třídomí

okres Sokolov

 

C. Nejlepší design medu

1. místo

Helena Proková Mališová

Devínska Nová Ves / Lamač

okres Bratislava

 

D. Hodnocení veřejnosti

1. místo

Miloš Pinčák

Helcmanovce

okres Gelnica