Riziko varroózy je stále aktuální

Petr Vorlíček

5/2017, strana 6

V rámci každoročního plošného sledování úrovně výskytu původce onemocnění varroózy bylo letos odebráno a vyšetřeno z včelstev v České republice téměř 60 000 vzorků. Z výsledků je patrné, že počet včelstev zcela bez roztočů se snížil z loňských 50 na 37 procent. Naopak podíl vzorků s vysokým obsahem roztočů nepatrně vzrostl z loňských sedmi na deset procent. Proti roku 2015, kdy varroóza způsobila tuzemským včelařům výrazné ztráty, je však zhruba poloviční. Státní veterinární správa již vydala mimořádná veterinární opatření, která stanovují zásady postupů ošetření včelstev v průběhu roku.

Obr.: CC-BY-SA-2.0 Gilles San Martin

Z letošních výsledků plošného vyšetření vyplývá, že úroveň výskytu kleštíka včelího je ve srovnání s předcházejícím rokem mírně vyšší. Jde však o sumární vyhodnocení výsledků vyšetření všech odebraných vzorků v České republice.  Trend výskytu původce varroózy se na jednotlivých stanovištích může výrazně lišit. Státní veterinární správa proto nadále klade důraz na individuální posouzení situace na konkrétních místech.

„Doporučujeme chovatelům včel nespoléhat se pouze na výsledek vyšetření, ale pravidelně sledovat svá včelstva v průběhu celého roku, zejména pak v období podletí,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. „V případě jakýchkoli problémů či dotazů je na místě obrátit se na místně příslušnou krajskou veterinární správu,“ dodal.

Získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti se zjištěnou extenzitou výskytu Varroa destructor ve všech obcích na území státu umožňuje aktualizovaná interaktivní mapa:
https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/

Na následujícím odkazu je souhrn opatření, která mají pomoci udržet varroózu na co nejnižší úrovni: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/varroaza-vcel/.

 

Množství roztočů Varroa destructor v odebraných vzorcích

 

 

2015

2016

2017

Vzorky s více než 3 roztoči

10 870

19 %

3 747

7 %

5 876

10 %

Vzorky se 3 a méně roztoči

33 344

59 %

24 487

43 %

31 839

54 %

Vzorky bez roztočů

12 463

22 %

28 359

50 %

21 772

36 %

Vzorky celkem

56 677

56 593

59 487