Moderní včelař 5/2017

5/2017

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial 5/2017

Marie Šotolová

2017/5/4

Vážení a milí, až dostanete do rukou toto vydání Moderního včelaře, bude zrovna plus mínus dvacátý květen, tedy Světový den včel a včelařů. Díky tomu, že lidé rádi slaví, začíná termín nabývat na popularitě a stahovat k sobě nejrůznější aktivity. Bývají zaměřené na propagaci včelařství. Jak ale zpříjemnit den včelám, když už mají ten svátek?

číst článek


Asociace včelařských spolků je na světě i (s)právně

Jiří Matl

2017/5/4

Ve 2. čísle Moderního včelaře roku 2017 vyšla informace o tom, že v Praze byla 2. února na ustavující schůzce několika nezávislých včelařských sdružení založena Asociace včelařských spolků – svaz. Tedy sdružení spolků, které spolu chtějí komunikovat jako rovný s rovným, hodlají se snažit o nalézání shodných stanovisek na řadu neuralgických problémů oboru včelařství v tuzemsku. A pokud ona shodná stanoviska naleznou, mají ambici nabízet je nikoli samostatně, nýbrž jako jeden subjekt k diskusi nejen orgánům státní správy, ale také ostatním v oboru působícím sdružením.

číst článek


Moravská včelařská škola v Hranicích na Moravě

Radek Hykl

2017/5/4

Letošní ročník Moravské včelařské školy, v pořadí již šestý, má před sebou poslední dva víkendy – květnový, červnový, a bude u konce. Zapsalo se do něj 31 posluchačů.

číst článek


Riziko varroózy je stále aktuální

Petr Vorlíček

2017/5/6

V rámci každoročního plošného sledování úrovně výskytu původce onemocnění varroózy bylo letos odebráno a vyšetřeno z včelstev v České republice téměř 60 000 vzorků. Z výsledků je patrné, že počet včelstev zcela bez roztočů se snížil z loňských 50 na 37 procent. Naopak podíl vzorků s vysokým obsahem roztočů nepatrně vzrostl z loňských sedmi na deset procent. Proti roku 2015, kdy varroóza způsobila tuzemským včelařům výrazné ztráty, je však zhruba poloviční. Státní veterinární správa již vydala mimořádná veterinární opatření, která stanovují zásady postupů ošetření včelstev v průběhu roku.

Obr.: CC-BY-SA-2.0 Gilles San Martin

číst článek


Ještě ke statistice Státní veterinární správy

Marie Šotolová

2017/5/6

MVDr. Leoš Čeleda, CSc., ze Státní veterinární správy na semináři Úloha včel v současné rostlinné výrobě dne 10. 4. 2017 přinesl ještě další data k varroóze a hnilobě včelího plodu.

Obr.: CC-BY-3.0 Denis Anderson, CSIRO

číst článek


Kalendárium

2017/5/6

Přehled akcí od 24. 5. do 24. 6. 2017.

číst článek


Nejbližší Letní školy nástavkového včelaření PSNV-CZ

2017/5/6

Přehled Letníchškol nástvkového včelaření pořádaných PSNV-CZ od 19. 5. 2017 do 18. 6. 2017.

číst článek


38. Flora Olomouc

Radek Hykl

2017/5/7

Letošní ročník mezinárodní květinové výstavy se konal od čtvrtka 20. 4. do neděle 23. 4. 2017 pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Novinkou letošní jarní Flory byla expozice včelařství pod názvem Hanácká včela v pavilonu H.

číst článek


Úloha včel v současné rostlinné výrobě

Marie Šotolová

2017/5/8

10. dubna uspořádala v Praze Česká společnost rostlinolékařská, z. s., ve spolupráci s katedrou ochrany rostlin České zemědělské univerzity a Výzkumným ústavem včelařským, s. r. o., celodenní seminář k vlivu pesticidů na včelstva. Příznačné bylo, že počet včelařů v auditoriu výrazně převýšil počet zemědělců, kteří pesticidy aplikují.

číst článek


Co pro vás znamená příroda

Marie Šotolová

2017/5/9

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyhlásila letošní ročník fotografické soutěže Nature@work. Soutěžit se svými snímky mohou všichni občané Evropské unie starší 18 let.

číst článek


Med - dozor nad výrobou, zpracováním, uváděním do oběhu a souvisejícími činnostmi

Pavel Texl

2017/5/10

V posledních měsících se objevují stále častěji dotazy k medu, a to jak k výrobě (včetně prvovýroby), tak k zpracování a uvádění medu do oběhu. Vzniká celá řada nejasností, nepřesností a mylných interpretací legislativy, které mohou mít ve svých důsledcích negativní dopad na producenty medu, chovatele včel, prodejce a v neposlední řadě na zákazníky, kteří si med kupují.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Výsledky kontrol medu v tržní síti Potravinářskou inspekcí

Pavel Kopřiva

2017/5/12

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila letos mimořádnou kontrolu medů vyrobených (balených) v ČR. Akci Potravinářská inspekce zaměřila na kontrolu jakosti dle vyhlášky 76/2003 Sb., ověření botanického a geografického původu medu a ověření přítomnosti reziduí nepovolených farmakologicky účinných látek, zejména antibiotik. Odběr kontrolních vzorků inspektoři zajistili především v menších prodejnách maloobchodu a na stáncích mimo oficiální tržiště.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Stanovisko Asociace profesionálních včelařů k medu

Petr Cihlář

2017/5/13

V poslední době dochází ze strany Českého svazu včelařů, z. s., k poskytování nepřesných informací o aktivitách Asociace profesionálních včelařů, z. s. Proto jsme uvítali možnost na stránkách Moderního včelaře poskytnout široké včelařské veřejnosti informace o našich aktivitách a cílech.

číst článek


Med roku 2017

Zdeňka Cutáková

2017/5/15

V České republice chybí celostátní soutěže a přehlídky medu, které jsou v mnohých státech již zavedené. Patříme mezi země s největším počtem včelařů na obyvatele, ale fundovaná nabídka a prezentace medu přímo od včelařů není na požadované výši. Proto jsme v roce 2015 při vzpomínkových oslavách 150 let od vynálezu medometu připravili medovou soutěž, která měla velmi pozitivní ohlas. V druhém ročníku soutěže s názvem „Med roku 2016“ se sešel již dvojnásobný počet přihlášených vzorků medu. Úspěch obou pořádaných ročníků u odborné i laické veřejnosti nás zavazuje tuto akci zopakovat i letos.

číst článek


Jak voskaří a včelaří Miloslav Havrlík

Petr Texl

2017/5/16

V Moderním včelaři 2/2010 jsme uveřejnili rozhovor s Miloslavem Havrlíkem (*1932) u příležitosti desátého výročí Pracovní společnosti nástavkových včelařů. Tento neúnavný zlepšovatel a organizátor včelařských akcí má přehled o novinkách v oboru a sám je zavádí. Je neuvěřitelné, co vše ve svých 85 letech zvládá a jaké má plány do let příštích. Velmi rád poznatky ze svého provozu předává dál. Nejinak tomu bylo letos na jaře, kdy Miloslav Havrlík telefonoval do redakce: „Budu vyvařovat souše a těžit vosk jednoduchou metodou. Přijeďte se podívat, rád se podělím o zkušenosti!“ Pozvání jsme využili a při vyvařování souší v Ohrazenicích na úpatí Brd s ním diskutovali nejen o vosku, ale také o jeho metodě včelaření v nízkonástavkových úlech.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak na mezistěny

Marie Šotolová

2017/5/19

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ v poslední době na několika akcích upozornila na problematickou kvalitu vosku u kupovaných mezistěn. Nemálo včelařů se proto začalo věnovat otázce, zdali neinvestovat do vlastního lisu a nezačít si mezistěny vyrábět doma z vlastní suroviny. Redakce Moderního včelaře proto navštívila v Petrušově Ing. Květoslava Čermáka, CSc., který má v tomto ohledu zkušenosti.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Úlový monitorovací systém prakticky II

Tomáš Ivanský

2017/5/21

Senzorová jednotka – vysílač

Po úvodním článku v minulém čísle Moderního včelaře zahajujeme stavbu klíčové komponenty našeho systému, a sice senzorové jednotky. Jak jsme uvedli, je senzorová jednotka odpovědná za sběr dat z připojených senzorových senzorů a jejich odesílání k dalšímu zpracování. Nejprve si projděme komponenty, z nichž budeme kompletovat hardware.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Střevní mikrobiom včel

Jaroslav Petr

2017/5/28

Včely hostí ve svých útrobách kolekci bakterií, které jim pomáhají zvládnout jak běžná úskalí každodenního života, tak i vypjaté krizové okamžiky. Zajímavý živý svět otevírá následující článek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Evropské VSH projekty

Jaroslav Prýmas

2017/5/32

Mnohé chovatelské skupiny v Evropě mají úspěch ve šlechtění varroatolerantní včely pomocí sledování varroasenzitivní hygieny (VSH). Již několik let jejich včelstva přežívají bez jakéhokoli ošetřování proti roztočům.  

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak vidí včely?

Jaroslav Petr

2017/5/34

Ostrost zraku včel jsme až doposud silně podceňovali. Nové výzkumy odhalily, že včely vidí i to, co jsme pro jejich zrak považovali za neviditelné.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Čmelákům také páchnou nohy

Josef Pazdera

2017/5/35

Čmelákům se také z nohou line odér, ale na rozdíl od nás to dovedou využívat při hledání něčeho k snědku.

Obr.: Čmelák zemní (Bombus terrestris). Autor: Ivar Leidus. Licence Creative Commons CC BY-SA 4.0 

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včely po polsku

Marie Šotolová

2017/5/37

Nakladatelství Slovart, s. r. o., přichází s novinkou určenou dětem nižšího školního věku. Jde o ilustrovanou knížku polského autora Piotra Sochy a Wojciecha Grajkowského Včely v překladu Marty Harasimowiczové. Velkoformátová sedmdesátistránková publikace zve školáky do království včel.

číst článek


Přezimování včelstev

Marie Šotolová

2017/5/37

Vstříc jaru se zdravým a silným včelstvem, to je podtitul německé příručky Marc-Wilhelma Kohfinka v překladu Anny Štorkánové. Stostránkovou knížku vydal Víkend. Dr. Marc-Wilhelm Kohfink vede středně velký profesionální včelařský provoz s certifikací bio v Berlíně. Je uznávaným autorem a přednášejícím.

číst článek


Z historie úlů IV

Petr Juřák

2017/5/38

V Moderním včelaři 4/2017 jsme psali, že české země jsou patrně světovým unikátem, co se týká různých typů vyráběných a používaných úlů. Jejich rozmanitost je ovlivněná existencí mnoha spolků zakládaných v posledních sto padesáti letech. Protože spolky si schvalovaly své úly, které prosazovaly u svých členů. Svou roli hrály i pověstné zlaté české ručičky a neméně významná byla finanční úspora při pořízení úlu z vlastních zdrojů. Minule jsme vám představili moravské spolkové úly. Dnes přicházejí na řadu další.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Léčba roztroušené sklerózy pomocí včelího jedu

Bogdan Kedzia, Elzbieta Hołderna-Kędzia

2017/5/40

Poznatky – dle podkladů literatury 

 

Roztroušená skleróza (Sklerosis multiplex) je chronické onemocnění centrálního nervového systému, vyznačující se rozptýlenými ložisky demyelinizace v mozku a míše. Demyelinizace vzniká rozpadem myelinové pochvy nervových vláken. Patří do autoimunitních onemocnění.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Bodavost kříženců- výmysl nebo realita?

2017/5/42

V únorovém Moderním včelaři na str. 10–13 Viktor Švantner rozebírá okolnosti a důsledky nedávno Parlamentem ČR schválené novely plemenářského zákona, resp. do ní zahrnutého pozměňovacího návrhu limitujícího plemenitbu včel v České republice pouze na kraňské plemeno. Je to nanejvýš užitečná a potřebná analýza z právního hlediska s odkazy na věcnou úroveň problému. Dá se s ní souhlasit kromě téměř celé poznámky (odkazu) č. 11. Protože jako dlouholetý chovatel a šlechtitel včel mám k tématu co říci, činím tak v tomto příspěvku. Nakonec se pokusím nastínit možnosti, kam a jak by plemenný chov včel u nás měl směřovat.

číst článek