Med roku 2017

Radek Hykl

7/2017, strana 44

Program konference k akci Med roku 2017 konané v Brně - Středisku volného času Lužánky 16. až 17. září 2017. Vše o akci na www.medroku.cz

 

Program odborné konference Krajina pro trvale udržitelný chov včel během akce Med roku v sobotu 16. 9. 2017

10.00-10.15

Karel Sládek

CZ

Úvod programu „Med roku 2017“

10.15-10.45

Lenka Bartošová

Mendelova univerzita Brno

CZ

Načasování fenologických projevů rostlin

v podmínkách změny klimatu

10.45-11.15

Radim Lokoč

Český svaz ochránců přírody

CZ

Bohatství sadů

11.15-12.00

Milena Moyzeová, Jana Špulerová

SAV Bratislava

SK

Význam a úžitky včiel pri výskume ekosystémov a krajiny

12.00-13.30

Polední přestávka

13.30-14.15

Zdeněk Klíma

CZ

Včelařské dotace a zdroje včelí pastvy

14.15-15.00

Bronislav Gruna

CZ

Medonosné rostliny z pohledu dostatku včelí pastvy

15.00-15.30

František Texl

CZ

Vliv vykácení nepůvodních rostlin (akátu) na vydatnost medné snůšky

15.30-16.00

Přestávka na kávu

16.00-16.15

Karel Sládek

CZ

Vyhodnocení výsledku soutěže „Med roku 2017“

16.15-16.45

Michal Počuch

CZ

Úživnost krajiny medovicové snůšky

16.45-17.15

Petr Texl

CZ

Mobilní analytika pro měření parametrů medu

17.15-17.:45

Příspěvky účastníků konference

CZ

Prostor pro příspěvky přihlášené přímo na konferenci

17.45

Závěr