Moderní včelař 7/2017

7/2017

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Toto číslo již nelze na e-shopu PSNV zakoupit.

Editorial 7/2017

Marie Šotolová

2017/7/4

Milí moji,

znáte přísloví, jak panská láska po zajících skáče? Někdy mám pocit, že by se mělo změnit na tvrzení „čtenářská přízeň po redaktorech skáče“. A seskočí s pravidelnou jistotou vždy, když to nejméně čekáte.

Jako onehdy: při kopírování záhlaví jsme omylem uvedli rubriku apiterapie nad dějepisným článkem. Připravovala jsem si sypat popel na hlavu, až někdo naši neoddiskutovalnou chybu objeví. A nic.

číst článek


Nová možnost vysokoškolského včelařského vzdělání

2017/7/4

Na IX. Včelařské akademii konané začátkem května ve Zlíně byl představen nový bakalářský studijní obor Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny. V současné době je již na webu www.studujvs.cz zveřejněna nabídka ke studiu této specializace. Níže přinášíme základní informace.

číst článek


Kalendárium

2017/7/5

Kalendárium Moderního včelaře 7/2017 obsahuje události od současnosit do 29. 8. 2017.

číst článek


Letní školu včelaříků zestřili dobrovolníci z celého světa

2017/7/5

Od 2. do 18. července se ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích u Frýdku-Místku opět konala Letní škola včelaříků, doplněná výukou angličtiny. Tu zajišťovali již potřetí dobrovolníci z Jihoafrické republiky, USA, Thajska, Mexika a z dalších zemí.

číst článek


Další správní řízení se společností Včelpo, spol. s r. o.

2017/7/5

Podle serveru www.agris.cz, citujícího zprávu České tiskové kanceláře, zahájila Státní veterinární správa další správní řízení se společností Včelpo, spol. s r. o., kvůli nedostatkům v dokladování kvality a původu medu.

číst článek


Bouřlivá debata ke greeningu

Veronika Jelínková

2017/7/6

Jak jsme vás již informovali v minulém Moderním včelaři, proběhlo v květnu v Bruselu jednání Skupiny pro občanský dialog při Evropské komisi, tentokrát na téma ozelenění. Evropská komise podala podrobné informace o plnění greeningu a nastínila, jak by podmínky mohly být upraveny do budoucna. Na jednání se poměrně bouřlivě střetly zemědělské organizace se zástupci ekologických sdružení. Více k výsledkům přinesl server Asociace soukromého zemědělství ČR www.asz, s jehož laskavým svolením článek přetiskujeme. Právě biopásy a další součásti tzv. greeningu mají být lékem na problémy včel dané velkými plochami polí se značně omezeným spektrem pěstovaných plodin, navíc masivně ošetřovaných mixem chemikálií.

číst článek


Včelí pexeso pro zábavu i poučení

Štěpánka Dlouhá

2017/7/7

Je to právě rok, co světlo světa spatřila roztomilá mladuška Bíďa. Společně s vámi jsme jí vybírali jméno a brzy nato se představila ve Včelkovánkách – omalovánkách s rýmovaným příběhem. Nyní slaví narozeniny, a tak se sluší a patří, abychom je společně s ní oslavili. Nejlépe dalším počinem do edice věnované dětem.

číst článek


Nové partnerství včelařských skupin v EU

Tisková zpráva EU

2017/7/7

Včelaři, vědci, politici a další kompetentní skupiny hodlají založit Evropské partnerství pro včely, které by mělo přinést změnu ve způsobu vyhodnocování zdraví včel. Tento závazek se stal hlavním výstupem vědecké konference, jež se konala 26. června 2017 v Bruselu pod názvem „Vzhůru k Evropskému partnerství pro včely“ a které se zúčastnilo na 120 delegátů z vědeckých kruhů, evropských úřadů, výzkumníků, včelařů, farmářů a neziskových organizací.

číst článek


Lesy hl. m. Prahy otevřely novou medárnu

hl. m. Prahy Tisková zpráva Lesy

2017/7/7

Lesy hl. m. Prahy otevřely na konci letošního června ve svém areálu v Práčské ulici v Praze 10 novou medárnu. Vznikala za podpory hlavního města Prahy od září 2016 přestavbou nevyužívané budovy. Nyní poslouží jako provozní zázemí pro dlouhodobý projekt Návrat včel do pražských lesů, který Lesy realizují již šestým rokem. Medárna, která si vyžádala náklady ve výši cca 1,8 milionu korun, bude jako ukázkové zařízení přístupná veřejnosti.

číst článek


Vysoké napadení včelstev roztočem Varroa destructor v podletí – praktická řešení

Zdeněk Klíma

2017/7/8

V posledních několika letech jsme svědky opakovaných populačních gradací roztoče Varroa destructor, které se neustále opakují a přinášejí s sebou zvýšené, často i totální ztráty včelstev na stanovištích. O tom, jak nefunkční je metodika prosazovaná Českým svazem včelařů a Státní veterinární správou, toho bylo napsáno mnoho. Nicméně v rovině praktického včelaření nemůžeme čekat na zlepšení stavu, a proto se mnoho českých včelařů rychle učí zootechnická opatření a „rozumný“ přístup v rámci tlumení varroózy.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Norské zimování na Šumavě

Martin Jůzek

2017/7/10

V roce 2008 upoutal v Moderním včelaři mou pozornost článek Tomáše Blechy o „norském zimování“. V té době jsem postupně převáděl včelstva z různých rámkových měr na Langstroth, proto mě napadlo, že bych tuto metodu mohl použít. Jaké jsem s ní nabyl zkušenosti, je obsahem textu vytištěném v Moderním včelaři 7/2017.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Metoda „Svatá Anna“

Petr Texl

2017/7/12

Varroóza stále představuje jedno z nejzávažnějších onemocnění včel. Mnohem větším problémem nežli samotná přítomnost samiček roztočů Varroa destructor jsou virová onemocnění, která roztoči na včely přenášejí. Metoda „Svatá Anna“ je založena na jednorázovém odstranění zavíčkovaného plodu v podletí. Tím se zbavíme nejen rozmnožující se populace roztočů, ale zároveň také plodu poškozeného přítomnými viry. Zbytek včelstva bez zavíčkovaného plodu ihned ošetříme jakýmkoliv mírným akaricidem, případně použijeme past na roztoče v podobě plodového plástu před zavíčkováním. Podrobnosti naleznete v tištěném v Moderním včelaři.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Izolace matek podle MVDr. Petra Chmary

Milan Motyka

2017/7/14

Na doporučení kamaráda jsem si koupil útlou včelařskou knihu „Včelařství – návrat k přirozenosti aneb praktické použití izolátoru Petra Chmary“. Knížku jsem přečetl, jak se říká, jedním dechem, protože už dlouho se mi nedostala do rukou tak kvalitně udělaná včelařské kniha doslova nabitá praktickými radami a návody jak na to. Domnívám se, že je to brožurka hodná českého překladu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Nové způsoby použití umělých matečníkových misek

Srđjan Todorovski

2017/7/16

aneb Biologický význam zvonkovitých buněk.

Matečníkové misky včelaři běžně používají k produkci mateří kašičky a k chovu matek. Nejčastěji se vyrábějí z vosku nebo z umělé hmoty. Misky se umístí na chovnou lištu, larvička se přelarví a lišta se vloží do chovného včelstva.

Přelarvování je složitá operace, která vyžaduje speciální podmínky a nástroje. Přelarvení nezaručuje úspěšný výsledek; zjednodušení tohoto procesu by umožnilo mnohem širší aplikaci mateřích misek. Toho by šlo dosáhnout, kdybychom mohli přimět včely, aby samy přenesly vajíčko do matečníkové misky. K tomu je však třeba vyřešit otázku – klade do matečníkové misky vajíčko matka, nebo je tam přenesou včely?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Bez dýmáku a bez žihadel

Erik Tihelka

2017/7/20

Otázka, jak zkrotit bodavé včely, pronásleduje generace včelařů a medařů již celá staletí. První obyvatelé evropského kontinentu používali při vybírání divokých včelích hnízd kouř, pálili suché dřevo, mech a listy přímo pod stromem s dutinou. Historie přenosných dýmáků sahá dokonce až do mezolitu. Od 16. století se setkáváme s dýmkovými dýmáky, které se v některých částech světa používají dodnes. Dýmáky, jaké známe dnes, se začaly poprvé objevovat ke konci 19. století a dodnes jsou vynalézány nové modely. Ve světě organického včelaření se však ozývají hlasy proti rušení včelstev používáním kouře. Článek se zabývá alternativami k používání dýmáků a nepraktických rukavic. O těchto zcela nových přístupech toho prozatím není moc známo, a tak bude potřeba experimentovat a nové metody zkoušet.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Úlový monitorovací systém prakticky IV - pokračování

Tomáš Ivanský

2017/7/22

Adjustace hmotnostního senzoru, jeho kalibrace a oživení senzorové jednotky: V minulém článku jsme sestavili hardware řídicí jednotky. Nyní postoupíme dále k jejímu dokončení. Chvíli se však zastavíme u senzoru na měření hmotnosti. Víc v tištěném Moderním včelaři. Dále viz tutorial linku https://youtu.be/5LDqLtCnoUg

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Jak vytvořit úspěšnou včelařskou výstavu?

Václav Krištůfek, Daniela Procházková

2017/7/24

Ing. Václav Krištůfek, CSc., patří mezi autory článků v Moderním včelaři. Většinou čerpá ze své praxe vědeckého pracovníka Biologického centra Akademie věd České republiky, pokud se týká zdraví včel. Tentokrát se ale dělí o zkušenosti s edukačními výstavami o včelím životě, které měly přiblížit široké veřejnosti výzkumný potenciál jeho pracoviště.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Královská botanická zahrada v Londýně novou Mekkou včelařů

Jana Titlbachová

2017/7/25

Když se předloni konalo Expo v Miláně, tak jsem se dozvěděla o monumentálním „úlu“. Monumentální stavbu navrhl pro tuto příležitost  Wolfgang Buttress z hliníku. Bohužel světová výstava skončila dřív, nežli jsem se do Itálie mohla vypravit. Náplastí na bolest mi byla informace, že se tento unikát přestěhoval do proslulé Královské botanické zahrady v Kew  Gardens v londýnské čtvrti Richmond. S nadějí, že se tam někdo z našich spolupracovníků vydá a přiveze reportáž, rozesílala jsem maily na všechny strany. A hle, před pár týdny se ozvala Jana Titlbachová. Její dojmy a především fotografie vás možná přimějí k prázdninovému výletu přes kanál La Manche.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Borovice a včely, to je Sofronka

Marie Šotolová

2017/7/26

Plzeň má spousta ne-Plzeňáků spojenou s průmyslem. Ti s větším vztahem k přírodě si možná ještě vybaví zdejší ZOO, spjaté s osobou Václava Chaloupka a méďovým večerníčkem. Na severním kraji města, v Bolevci, je utajený botanický unikát, Arboretum Sofronka.

číst článek


Testační stanice v Kringellu

Marie Šotolová

2017/7/28

Systém testování je jednoduchý, ale účinný. Posuzování výkonů matek ve včelstvech probíhá souběžně ve všech třech klimatických zónách. Každoročně dodá k testům 11 včelařů z celého Bavorska do každé stanice po pěti svých včelstvech. Ve stanicích se celoročně pozorují a srovnávají.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Zvukový monitoring opylovatelů

Jaroslav Petr

2017/7/29

Záznam zvuků vydávaných čmeláky na horské louce pomohl identifikovat přítomné čmeláky, stanovil jejich počty a upřesnil jejich aktivity.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


MikroRNA a včelí kasty

Jaroslav Petr

2017/7/30

Matka, dělnice a trubci dostávají do vínku stejnou dědičnou informaci, přesto se každá z včelích kast vyvíjí v mnoha ohledech zcela odlišně. V případě trubců hraje svou roli fakt, že dědí jen jednu sadu chromozomů, a to od matky. V případě matek a dělnic zase hraje roli výživa a péče. Co ovlivňuje „nasazení“ genů ke zformování včelího organismu podle nároků dané kasty?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


První výsledky monitoringu

Jiří Danihlík

2017/7/32

Na jaře jsme spustili v pořadí již čtvrtý ročník projektu COLOSS – Monitoring úspěšnosti zimování včelstev, kterého se zúčastnilo prozatím rekordních 1 191 respondentů z celé České republiky. Získali jsme informace o bezmála 25 tisících včelstvech zazimovaných v podletí 2016. Dle údajů získaných od respondentů studie přišla Česká republika za poslední zimu o 15 % včelstev.

číst článek


Tlumení roztoče Varroa pomocí ultrazvuku

Erik Tihelka

2017/7/35

Tento rok představila německá společnost Bienen Varroa-Sound GmbH svůj přístroj Varroa Sound, který má pomocí ultrazvuku snižovat populaci roztoče Varroa. Prototypy testovala v průběhu roku 2016. Varroa Sound má být ekologicky nezávadným a účinným způsobem, jak snížit populaci kleštíka včelího bez negativních dopadů na včelstvo. O fungování přístroje zatím neexistuje příliš publikovaných sdělení. Tištěného Moderního včelaře dostanete v každé lepší trafice. Seznam trafik v horní liště webu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Aktuální výskyt lesknáčka úlového v Itálii

Erik Tihelka

2017/7/35

Od září roku 2014, kdy byl lesknáček úlový (Aethina tumida) zjištěn v Itálii, se stále nedaří ho zcela vymýtit, i když se prozatím podařilo zabránit jeho dalšímu velkému šíření. Zprvu se zdálo velmi pravděpodobné, že se rychlým zákrokem italské veterinární správy podaří tohoto nebezpečného škůdce včely medonosné zcela zlikvidovat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Z historie úlů - dokončení

Petr Juřák

2017/7/36

V Moderním včelaři 2/2017 jsme vám poprvé nabídli historii včelích úlů. Původně jsme se s autorem, historikem Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, Petrem Juřákem domnívali, že půjde o jeden článek. Téma však bobtnalo pod rukama, takže nakonec vydalo na pět pokračování. Po pauze, kdy se v Moderním včelaři 6/2017 v souvislosti s hlavním tématem čísla Petr Juřák věnoval krmítkům, dnes nabízíme poslední díl této procházky časem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Apiterapeut z profese

Marie Šotolová

2017/7/40

Aby se vydal novinář dělat interview s novinářem, není příliš obvyklé. Mně se to nestalo za celý život. Až onehdy, když jsme se s Petrem Texlem vypravili za apiterapeutem. Jak se záhy ukázalo, Alexandr Barkov, který má apiterapeutické poradenství v Karlových Varech, je původní profesí právě žurnalista.

Noviny, zvláště v Rusku, jsme však neprobírali, protože léčba včelami dává témat k rozhovoru víc než dost.

číst článek


Inteligence včel aneb jak myslí, plánují, cítí a co se z toho můžeme naučit

Alena Machová

2017/7/43

Myslíte si, že už dobře znáte své včely? Nakladatelství Knaus Verlag München označuje tuto knihu jako celoživotní dílo významného odborníka na výzkum včel. Profesor Randolf Menzel zkoumá včely více než 50 let. Jako zoolog a neurobiolog se zabývá především „živočišnou“ inteligencí včel.

číst článek


Továrna na med (zázračný svět včel – prohlídka provozu)

Alena Machová

2017/7/43

Mezinárodně známý včelařský expert Jürgen Tautz využil ve spolupráci s dlouholetým praktikem Diedrichem Steenem zcela jiný pohled na svět včely medonosné.

číst článek


Malování a modelování včelek pro nejmenší

2017/7/43

Včely zažívají v současných Čechách svůj boom. Není snad měsíc, aby nevyšla nějaká knížka, která se týká medonosek. Stranou nejsou ani drobné knížečky pro nejmenší děti.

číst článek


Med roku 2017

Radek Hykl

2017/7/44

Program konference k akci Med roku 2017 konané v Brně - Středisku volného času Lužánky 16. až 17. září 2017. Vše o akci na www.medroku.cz

 

číst článek


Stanovisko PSNV-CZ k problematice rozporu Metodiky kontroly zdraví a důsledků registrace nových veterinárních léčivých přípravků s účinnou látkou kyselinou šťavelovou

Leopold Matela

2017/7/44

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., odeslala Státní veterinární správě 13. června 2017 níže uvedené stanovisko, iniciované jednáním na téma Mor včelího plodu, které mělo následný den proběhnout v Praze. Na toto jednání byla PSNV-CZ, z. s., Státní veterinární správou pozvána, ale bohužel se ho nikdo nemohl zúčastnit. S vědomím důležitosti této schůzky zaslala PSNV-CZ dopis, který zároveň kromě SVS adresovala též Ministerstvu zemědělství ČR a jako otevřený dokument ho též poskytla Modernímu včelaři.

číst článek


Společné jednání včelařských spolků

Vojtěch Hajný

2017/7/45

Dne 28. 5. 2018 proběhlo v Praze společné jednání včelařských spolků na téma LPIS. Zástupci včelařských spolků se shodli na společném postupu při oznamovací povinnosti zemědělců vůči včelařům a údajům v LPIS následovně a toto budou společně prezentovat svým spolkům. 

číst článek


Jak se rodí hlavní hrdina


Šumavská jízda

2017/7/45

Všechny členy PSNV-CZ srdečně zveme na druhý ročník „Jízdy“. Neformální setkání tentokrát zakotví 2. až 3. září 2017 v samém srdci Šumavy, v Prášilech.

číst článek