Nová možnost vysokoškolského včelařského vzdělání

7/2017, strana 4

Na IX. Včelařské akademii konané začátkem května ve Zlíně byl představen nový bakalářský studijní obor Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny. V současné době je již na webu www.studujvs.cz zveřejněna nabídka ke studiu této specializace. Níže přinášíme základní informace.

Obor je určen všem studentům, kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci v ekonomicko-správních disciplínách se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny. Skládá se z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních. „Ve studijním plánu jsou zasazeny teoreticko-metodické poznatky v co nejširší míře do problematiky včelařství a udržitelné správy krajiny. Na výuce se podílí celá řada odborníků a včelařských autorit v širším slova smyslu,“ uvádí doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., děkan Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti patřící pod Vysokou školu Jagiellońskou Toruň, s. r. o.

V rámci rozvoje včelařství a zejména uvedeného studijního oboru bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a partnerství uzavřené mezi Českým svazem včelařů, z. s., okresní organizací ČSV Zlín a Krajským koordinačním výborem Zlínského kraje, ČSV, z. s., a jmenovanou fakultou.

Odborný garant studia doc. MVDr. Juraj Toporčák, Ph.D., řekl: „Mou oblastí, na kterou se v rámci oboru Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny zaměřuji, je mimo jiné předmět Nemoci a škůdci včely medonosné. Jeho cílem je obeznámit posluchače s problematikou zdraví včel. Důraz budu věnovat infekčním a invazivním chorobám, škůdcům včel a chorobám způsobeným okolním prostředím. Studenti se seznámí s diagnostickými metodami, terapií a profylaxií. V centru pozornosti budou také vztahy a interakce mezi včelami a životním prostředím, hlavně postiženém intenzivní zemědělskou produkcí a kumulací cizorodých látek, což ovlivňuje zdravotní stav, produkci a reprodukci včel.“

Iniciátor studia Ing. Jiří Kalenda, zastupující včelařskou praxi, uvádí: „Toto studium mohu doporučit, protože vhodně kombinuje teoretické i praktické poznatky ze včelařství, ale rovněž přináší posluchačům nad tento rámec další informace z legislativy a ekonomiky. Představuje tedy ideální platformu jak pro začínající včelaře, tak pro ty, kteří mají již značné zkušenosti a chtějí získat znalosti z hospodaření a práva na podporu dalšího rozvoje své činnosti.“ Absolventi s titulem Bc. se po absolvování budou moci ucházet o zaměstnání jak ve včelařských provozech, tak ve státní správě na místě odborných referentů, případně jako projektoví manažeři ve vzdělávacích institucích a neziskových organizacích.

Podrobnosti na http://www.fves.eu/vcelarstvi