Letní školu včelaříků zestřili dobrovolníci z celého světa

7/2017, strana 5

Od 2. do 18. července se ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích u Frýdku-Místku opět konala Letní škola včelaříků, doplněná výukou angličtiny. Tu zajišťovali již potřetí dobrovolníci z Jihoafrické republiky, USA, Thajska, Mexika a z dalších zemí.

Náplní dobrovolnického projektu, tzv. workcampu, byla mimo každodenní neformální výuky angličtiny i manuální práce. Spočívala ve výmalbě vnitřních prostor fojtství a stavbě stanů pro dětské účastníky Letní školy. Na doprovodné Chlebovické pouti zahraniční hosté představili své země. Součástí workcampu byly i výlety na Lysou horu a do pivovaru Radegast.

Organizátorem Letní školy mladých včelaříků je ZO Českého svazu včelařů Frýdek-Místek s předsedkyní Marií Knödlovou, vedoucí místní včelařské školy s dlouholetou tradicí. Celá myšlenka spojení dobrovolnictví a včelařského tábora vznikla ve spolupráci s neziskovou organizací INEX-SDA, která se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991.

V případě, že byste měli zájem se chlebovického workcampu v příštím roce účastnit, sledujte stránky www.inexsda.cz. Kontaktní osobou INEX-SDA, z. s., je Martina Kukrálová, vedoucí workcampu v Chlebovicích, 723 131 873, maninakuk@volny.cz.