Borovice a včely, to je Sofronka

Marie Šotolová

7/2017, strana 26

Plzeň má spousta ne-Plzeňáků spojenou s průmyslem. Ti s větším vztahem k přírodě si možná ještě vybaví zdejší ZOO, spjaté s osobou Václava Chaloupka a méďovým večerníčkem. Na severním kraji města, v Bolevci, je utajený botanický unikát, Arboretum Sofronka.

. V roce 1956 ho založil jako pracoviště Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Ing. Karel Kaňák, CSc. Psal na všechny strany, aby získal semena borovic z celého světa, často výměnou za tzv. jesenický modřín. Jak složitě vše v podmínkách reálného socialismu probíhalo, popisuje knížka vydaná vloni arboretem. Díky své urputnosti se Karlu Kaňákovi podařilo získat dost materiálu, aby v lesní školce mohlo začít pěstování semenáčků. Vlastní výsadba se děla nikoli zahradnickým, ale lesnickým způsobem. Méně obvyklá byla eliminace hnojiv, chemikálií a především absence lesnických výchovných zásahů, tj. prořezávek a probírek. Důvodem bylo zjistit, které druhy mají přirozený potenciál přežít ve středoevropském klimatu. Za více než šedesát let existence arboreta se tu testovalo 68 druhů borovic. Úspěšně se adaptovalo šestnáct a jen v jednom či několika málo exemplářů přežívá dalších 14 druhů. Tento výsledek dal vzniknout jedné z nejvýznamnějších sbírek rodu Pinus na našem kontinentě. Mimochodem i dnes, kdy už nějakých třicet let pokračuje v díle svého otce Ing. Jan Kaňák, Ph.D., se tu dodnes ctí myšlenka nezasahovat do přirozeného výběru a vývoje stromů. Že se tak vytvořila ojediněle čistá lokalita ve smyslu chemických reziduí, je nasnadě. A komu to kromě lidí, kteří sem chodívají, svědčí víc, nežli včelám?

Od 1. 1. 2010 přešlo arboretum z majetku výzkumného ústavu na město Plzeň. V praxi to znamenalo ústup od vědy směrem k ekologické výchově. Ale sbírka zůstala zachovaná, celý areál je pečlivě udržován a byl zpřístupněn veřejnosti. Vznikla zde v r. 2010 nejprve naučná stezka o borovicích a od roku 2014 tu je také naučná stezka o včelách a včelařství.

            Letos se tu konal začátkem června Víkend otevřených zahrad s včelími dny, kde na sebe příjemnou povinnost přednášet vzali členové PSNV-CZ, z. s. Stezka má několik zastavení, která vám přiblíží fotografie. Dlužno podotknout, že její prvky jsou nejen poučné, ale také hezké. Ostatně arboretum zdobí několik velmi krásných soch. Z návštěvy si každý může odnést skládačku k naučné stezce Včely a včelaření, kopírující texty na panelech.

            Vše je v souladu s přáním provozovatele Sofronky (Správa veřejného statku města Plzně) dát zde prostor lesní pedagogice a výuce vedoucí k pochopení přírody a lásce k ní. Přesto mě napadá, že by se tu mohl odborně vydovádět odborník na medovici. Vždyť třicítka různých borovic určitě hostí mnohem větší portfólium mšic než běžný les. V každém případě musí být složení zdejšího medu jedinečné. Nejen kvůli předpokládaným různým medovicím, ale také díky už zmíněnému faktu minimální chemizace.

            Podrobnosti o tomto kousku země nabízí knížka Arboretum Sofronka 1956–2016

Jana Kaňáka vydaná RAMAP pro Správu veřejného statku města Plzně, p. o., (ISBN 978–80–906648-0-7).

O dění v areálu se dozvíte na www.sofronka.cz. Běžně je zde otevřeno od 1. 4. do 31. 10. každý všední den od 9.00 do 15.30 hod. Pozor, o víkendech a svátcích, pokud zde není nějaká akce, je zavřeno. Zato se sem můžete vypravit v pondělí, kdy pro změnu uzavírají brány hrady, zámky a muzea. Když přijdete první pondělí v měsíci (nejbližší je 7. 8. 2017), tak se můžete od 14.00 do 15.30 hodin účastnit komentované exkurze.

Mapa Arboreta Sofronka

Dělnice v lesní školce při pěstování sazenic pro vznikající arboretum kolem r. 1958.

Zakladatel arboreta Ing. Karel Kaňák, CSc. (1922–2007)

Směrovka kudy ke včelám nemůže viset jinde nežli na borovicovém kmenu.

Vstup na včelí stezku dává tušit, že cesta bude zajímavá.

Sofronka, včelnice v neobyčejném lese.

Prosklený klát je jednou z posledních novinek.

Medná kráva umožňuje pozorovat včely a jejich dílo ze všech čtyř stran.

V areálu nechybí ani apiterapeutický domek.

Nejen nad včelami, ale nad celou Sofronkou drží ochrannou ruku sv. Ambrož.