Podpora včelařů administrovaná SZIF

5/2018, strana 5

Poslanecká sněmovna schválila 19. 12. 2017 rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na letošní rok. Fond bude mít na výdaje 34,6 miliardy korun, což je proti roku 2017 zhruba o 3,4 miliardy korun méně kvůli nižší dotaci od Ministerstva zemědělství. 

SZIF mimo jiné zprostředkovává zemědělcům finanční podporu z Evropské unie. Pro včelaře je vyčleněno 77,5 milionu korun a tyto dotace poskytuje Státní zemědělský intervenční fond chovatelům prostřednictvím Českého svazu včelařů, z. s. V období 2017–2019 se týká pěti různých opatření. Polovina částky je z peněz Evropské unie a polovina z rozpočtu České republiky.