Moderní včelař 5/2018

5/2018

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2018/5/4

Milí moji, někdy si říkám, jak jsem ráda, že mám už svá léta. Protože mám šanci, že nedohlédnu průšvihu, kam se řítí na Zemi příroda. 

číst článek


Úřad pro ochranu osobních údajů k LPIS

2018/5/4

Úřad pro ochranu osobních údajů reagoval 5. dubna 2018 tiskovou zprávou na četné stížnosti chovatelů včel, kteří zjistili, že jejich identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a elektronická adresa jsou zveřejňovány v informačním systému veřejné správy „Evidence využití půdy“ (LPIS) vedeném na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 

číst článek


Podpora včelařů administrovaná SZIF

2018/5/5

Poslanecká sněmovna schválila 19. 12. 2017 rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na letošní rok. Fond bude mít na výdaje 34,6 miliardy korun, což je proti roku 2017 zhruba o 3,4 miliardy korun méně kvůli nižší dotaci od Ministerstva zemědělství. 

číst článek


Včelařství ve statistice za rok 2017

2018/5/5

Počet včelstev vloni nepatrně klesl na 638 000. Přesto jde o nejvyšší hodnotu od roku 1994, s výjimkou rekordního roku 2016. Od začátku tisíciletí byly stavy včelstev nejnižší v letech 2003 a 2008. Jednalo se o tzv. úhynové roky, kdy včely plošně umíraly v důsledku onemocnění způsobených roztoči nebo jiných chorob.

číst článek


Kalendárium

2018/5/6

Kalendárium zahrnuje události ve včelařství od 18. 5. do 24. 6. 2018.

číst článek


Stanovisko k prodeji medu do výkupen z hlediska registrace u SVS

2018/5/7

Mezi chovateli včel proběhla nedávno diskuse na téma, zda je včelař prodávající med do schválené výkupny povinen být zaregistrován u Státní veterinární správy. Odborný rada odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy MVDr. Pavel Texl podal následující vysvětlení:

číst článek


Med opět zlákal k šizení

2018/5/7

Zprávu o dalším záchytu problematického medu přinesly sdělovací prostředky 8. dubna na základě zprávy vydané ČTK. Podle tiskového mluvčího Státní veterinární správy Petra Majera se jednalo o tři šarže s dobou minimální trvanlivosti do 1. 10. 2018, a sice med květový luční a lesní a akátový.

číst článek


Chov včelích matek Klukasovou metodou

Miroslav Křížek

2018/5/8

Autor článku Miroslav Křížek uvádí: ,,Jako začínající včelař jsem již od počátku vnitřně pociťoval, že schopnost vychovat si vlastními silami matky je základem úspěšného včelaření. Jako spousta začátečníků, mezi něž se stále řadím, pročetl jsem řadu článků a věnoval poměrně dost času praktické stránce chovu formou školení a dalších akcí. Nicméně výsledky neodpovídaly mým představám a přes rady zkušených kolegů jsem propadal skepsi, že si tuto včelařskou dovednost neosvojím. Přesto jsem nehodil flintu do žita a vytrval. V té době jsem se zúčastnil přednášky o chovu matek v Rokytně, kde Arnošt Klukas z Břehů u Přelouče prezentoval vlastní metodu, kterou dlouhodobě ve svém poměrně velkém včelařském provozu používá k plné spokojenosti. Protože se mi osvědčila, a pokud je mi známo, není v dostupné literatuře popsaná, pokusím se ji osvětlit." Přečtěte si tištěné nebo elektronické vydání nejnovějšího Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


O přirozeném chovu matek s Milanem Havelkou

Jiří Matl

2018/5/12

Milan Havelka včelaří v Benátkách nad Jizerou. Lokalita, kde včelaří, je pro chov včel velmi zajímavá, zejména na jaře. V současnosti se stará o zhruba šedesát kmenových včelstev. Včelaří už 37 let a své zkušenosti v posledních letech předává na přednáškách, na nichž nemá nouzi o posluchače. Věnuje se především chovu matek a vysvětluje principy svého vedení (super)silných včelstev. Nabízí tím řadu témat k diskusi. Proto dostal pozvání ke dvěma přednáškám v cyklu Pražská včelařská setkávání 2017/18Protože zejména jeho přednáška o přirozeném chovu matek vzbudila značnou pozornost, požádali jsme Milana Havelku o rozhovor, neboť doba chovu matek a tvorby oddělků, tedy ta pravá poezie včelaření, je uveřejněná v tištěném nebo elektronickém vydání Moderrního včelaře 5/2018.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Strasti a slasti přelarvování

Jan Turč

2018/5/14

Základem každého včelstva je dobrá a výkonná matka. Je to ona, která svými fyzickými předpoklady a genetickým vybavením určuje vlastnosti včelstva. Co však v případě, když včelstvo o matku přijde nebo ta přestane z nějakého důvodu vyhovovat jeho potřebám? Pokud je ve včelstvu otevřený dělničí plod a trubci, jsou včely schopny řešit situaci přirozenou cestou. Další možností je včelařem řízený odchov matky s požadovanými vlastnostmi výběrem vhodného plemenného materiálu, tzn. přelarvováním. Za současného zdravotního stavu včelstev a negativních vlivů prostředí se řízený chov odolných včelstev stává nutností. Každý včelař by měl sledovat chování svých včelstev a z těch nejlepších vybírat plemenivo pro další chov. Ve svém článku v tištěném a elektronickém vydání MV 5/2018 popisuji, co jsem s přelarvováním a chovem matek prožil nebo prožívám já. Možná někomu pomůže vyvarovat se chyb, kterých jsem se dopustil.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Blatenská přelarvovací lžička s vyplavováním

Petr Texl

2018/5/15

Při výuce oboru Včelař na blatenském odborném učilišti překvapil Ing. Josef Kala při prezentaci chovatelských pomůcek studenty neobvyklou přelarvovací lžičkou. V podstatě je lhostejné, jak larvičku přemístíme z plástu plemenného včelstva do umělých matečníkových misek. Dobrých pomůcek od profesionálně vyráběných lžiček v širokém spektru kvality po upravené větvičky nebo stébla trávy existuje mnoho. Jde o chovatelskou rutinu. Pro začínající včelaře je každá rada či ukázka k nezaplacení. Ing. Kalu jsme požádali o rozhovor na toto téma.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jarní inventura na včelnici

2018/5/16

Každý rok zažívají včelaři při první jarní prohlídce jednak radost, že už se včely probouzejí, jednak strach, v jakém je najdou stavu. Jaká byla letošní situace? Kmenovým spolupracovníkům Moderního včelaře jsme poslali mailem tři otázky: Zaznamenali jste po zimě úhyny svých včelstev? Pokud ano, byly v běžném rozsahu nebo větší? Čemu úhyny přisuzujete? Níže vám nabízíme jejich odpovědi, které byly někdy obšírnější, jindy skromnější. Seřadili jsme je od Moravy k jihozápadním Čechám. Objednejte si náš časopis a budete v obraze.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Darwinova černá skříňka a varroatolerantní včely

Štěpánka Dlouhá

2018/5/18

Letošní jaro spouští Tjeerd Blacquière z Univerzity ve Wageningenu se svou pracovní skupinou (Bees@wur) novou sérii pokusů. Cílem je selekce varroatolerantních linií včel. Navazuje tak na úspěšné pokusy z předchozích let, kdy se podařilo taková včelstva vyselektovat během čtyř let. Blacquière se domnívá, že lze úspěch zopakovat s kteroukoliv lokální populací. Způsoby, jak si včely s roztočem poradí, mohou být přitom různé.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Původce hniloby včelího plodu

Silvie Dostálková

2018/5/20

Bakterie Melissococcus plutonius je původcem onemocnění hniloby včelího plodu. Dělá potíže nejen včelařům, ale i ve výzkumných laboratořích. Klinické projevy mohou být zaměněny s jinými chorobami. V laboratoři roste pomalu a za velmi specifických podmínek, takže diagnostika není jednoduchá, což současně také komplikuje získání nových vědeckých poznatků o této bakterii.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


COLOSS 2018 ve finále

Jiří Danihlík

2018/5/23

Na jaře začal V. ročník projektu COLOSS – Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Letošní dotazník s 34 otázkami můžete nejpozději do 31. 5. 2018 vyplnit na adrese www.coloss.cz.  Vyplnění zabere asi čtvrt hodiny. V dotazníku jsou nové otázky, zařazené na podnět účastníků projektu z minulých let, týkající se ztrát oddělků, otrav včel, dostupnosti a vydatnosti snůšek.

číst článek


Za včelařským poznáním do Slezské 7

Marie Šotolová

2018/5/24

            Říká se, že cenu vyšší zlata představují informace. Což včelař zažívá den co den. Vždyť chov včel bez znalostí anatomie hmyzu přes různé zootechnické fígle až po způsoby zpracování včelích produktů by byl nemožný. Sem tam něco okouknout u jiného včelaře zdaleka nestačí. Ani mít v knihovně jedinou včelařskou příručku a občas zalistovat nějakým časopisem. To se dobře ví. Proto včelaři navštěvují nejrůznější informační weby, absolvují školení, stávají se čtenáři odborných knihoven. Jedna z nich, která, ač funguje přes devadesát let, je pro včelařskou veřejnost trochu utajená. Zveme vás do Knihovny Antonína Švehly na pražských Vinohradech.

číst článek


Pro detekci varroatolerance byl vyvinut DNA čip

2018/5/26

Využití DNA čipu není jen doménou genotypizace velkých hospodářských zvířat. Genomická selekce je na prahu zrodu také u včely medonosné. Tato metoda se bude brzy využívat v praxi při hledání kandidátních genů, nebo jedinců nesoucích geny, pro odolnost vůči kleštíku včelímu (Varroa destructor).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Za genetikou hledejte Mendela

Marie Šotolová

2018/5/28

… a naleznete ho ve dvou brněnských muzeích. Tím prvním je staroslavné Moravské zemské muzeum a druhé hostí stejně ctihodný klášter augustiniánů na Mendelově náměstí. A také v  tištěném a elektronickém vydání květnového Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Včelaření a úbytek volně žijících hmyzích opylovatelů

Jaroslav Petr

2018/5/30

Vymírání, které pozorujeme u včelstev včely medonosné, nelze stavět na roveň dramatickému úbytku tisíců druhů volně žijících hmyzích opylovatelů. Včely jsou v úplně jiném postavení, protože je člověk šlechtí a chová jako domácí zvíře. Biologové Jonas Geldmann a Juan Gonzáles–Varo z britské University of Cambridge poukazují na to, že volně žijící hmyzí opylovatelé mizí i v důsledku intenzivního chovu včely medonosné.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Význam samotářských včel a včelích hotýlků a film

Jan Erhart, František Weyda

2018/5/33

Většina lidí si pod pojmem včela vybaví pouze včelu medonosnou. O existenci samotářských včel veřejnost ví jen málo, natož aby je pozorovala v přírodě. Vy si však zde můžete prohlédnout jarní rojení samců zednic z rodu Osmia a páření s prvními vylíhlými samicemi. Filmový dokument natočili během letošního dubna na Českobudějovicku Jan Erhart a doc. RNDr. František Weyda, CSc.  Entomologové v České republice a na Slovensku popsali dohromady téměř 700 druhů samotářských včel v šesti čeledích: Andrenidae (pískorypkovití), Colletidae (hedvábnicovití), Halictidae (ploskočelkovití), Melittidae (pilorožkovití), Megachilidae (čalounicovití) a Apidae (včelovití). V článku, který přináší v tištěné nebo elektronické podobě květnový Moderní včelař, si můžete život těchto zástupců hmyzí říše prohlédnout na unikátních fotografiích. .

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Divoké včely

Marie Šotolová

2018/5/37

Wilde Biene, doslovně Divoké včely, spíše však Samotářské včely, jak jsme zvyklí nazývat je v České republice, našly svého znalce v osobě Heinze Wiesbauera. Výpravnou knihu o téměř 400 stranách s neuvěřitelným počtem 1 200 barevných fotografií vydalo Nakladatelství Eugen Ulmer ve Stuttgartu.

číst článek


Komplet právních předpisů ekologického zemědělství

Marie Šotolová

2018/5/37

Ministerstvo zemědělství aktualizovalo souhrnnou publikaci platných právních předpisů České republiky a Evropské unie pro ekologické zemědělství. Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů:

číst článek


Přirozený život včelstev versus člověk

2018/5/37

Druhé, o nové poznatky rozšířené, vydání knihy Josefa Nymsy s názvem Přirozený život včelstev versus člověk vydalo brněnské nakladatelství Šuplík. První vydání vyšlo v roce 2014.

číst článek


Domácí výrobky z léčivých rostlin

Marie Šotolová

2018/5/37

Knižní novinka Martina Gata je určena, jak vyplývá z názvu, především zájemcům o využití léčivek. 

číst článek


Nové příručky Ministerstva zemědělství k potravinářské legislativě

2018/5/37

Ministerstvo zemědělství letos připravilo sadu příruček poskytující základní přehled jak o národní, tak o evropské legislativě. Publikace jsou určeny provozovatelům potravinářských podniků a dozorovým orgánům a odborné veřejnosti v oblasti potravinářské výroby a legislativy. Protože řada včelařů uvádí na trh med a výrobky z něho, není od věci si je stáhnout.

číst článek


Na návštěvě u Medulky a Medovníčka

Marie Šotolová

2018/5/38

V rodinách, kde jsou úly a děti, se plnívají knihovny pexesy, omalovánkami a knížkami o včeličkách. V knihkupectví už čtrnáct let poutají pozornost malované včelky a jména skřítků Medulka a Medovníček, které stvořil Jan Lebeda s ilustrátorkou Zdeňkou Študlarovou. Neplatí „kde se vzali, tu se vzali“, naopak odrážejí lásku autora k přírodě a ke včelám. Proto jsme se za pohádkovými figurami a Janem Lebedou vydali do Mláky na Třeboňsku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Viděli jsme na letošním Techagru

2018/5/40

Včelařská výstava při veletrzích Techagro, Silva Regina a Biomasa, situovaná do patra pavilónu C brněnského výstaviště, byla opět reprezentativní. Tradiční vystavovatelé jako Medomety Kovář, Václav Břinek, Sedláček sklenice na med nebo PSNV-CZ byli doplněni i novými tvářemi a expozicemi. Zajímavý sortiment nabídlo Včelařství Oharkovi.

 

číst článek


Výstava Včelár na trenčínském výstavišti

Marie Šotolová

2018/5/41

Víkend 13.–15. dubna 2018 patřil Expocenter v Trenčíně spojené výstavě Záhrada a Včelár. Právě na druhou část se Moderní včelař vypravil, aby zjistil, co je na jaře u sousedů v oboru nového.

číst článek


Pražská včelařská setkávání 2017/2018

Jiří Matl

2018/5/43

V Moderním včelaři 1/2018 jsme rekapitulovali první část zimního cyklu přednášek pro včelaře i zajímající se veřejnost Pražská včelařská setkávání (PVS). Nyní se vrátíme k druhé polovině cyklu, k přednáškám, které proběhly v lednu, únoru a březnu.

číst článek


Hornolužický včelařský den

Tomáš Moravec

2018/5/44

Již pošesté se v blízkosti hranice s Českou republikou konal Oberlausitzer Bienenfachtag. Mezi německé včelaře se vydali také spolupracovníci Moderního včelaře a přivezli s sebou zpátky zamyšlení nad pesticidy, vizi jménem chlorid lithný a zprávu o zajímavé knižní novince.

číst článek


Moravská včelařská škola

Radek Hykl

2018/5/45

Ač se to nezdá, Moravská včelařská škola v současné době ukončuje sedmý ročník a připravuje se do již osmého. V každém z předchozích ročníků byla vždy třída plně obsazena třiceti dvěma posluchači. Vzdělávání organizuje Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., výuku zaštiťuje odborný garant z včelařského oddělení Mendelovy univerzity v Brně a probíhá v prostorách Střední lesnické školy v Hranicích.

číst článek