Zemědělský výbor EU a včely

3/2018, strana 6

Dne 23. 1. 2018 přijal Zemědělský výbor Evropské unie na návrh maďarského poslance Norberta Erdöse usnesení Vyhlídky a výzva včelařského sektoru Evropské unie, které vytyčuje směry v ochraně včel a podpoře včelařů, jež by měl zaručit Evropský parlament.

Jedná se především o zásahy proti falšování medu a kontrolu jeho dovozu, s tím pak související kroky vedoucí k lepšímu označování medu, jeho propagaci a informovanosti spotřebitelů. Členové zemědělského výboru se prostřednictvím svého usnesení obrací na Evropskou komisi s požadavkem zařazení včelích produktů do skupiny tzv. citlivých komodit vyloučených z dohod o volném obchodu.

Stranou pozornosti nezůstal ani apidologický výzkum a vzdělávání. Včelaři by jistě také přivítali naplnění dalšího bodu, a to přísnější pravidla pro registraci přípravků na ochranu rostlin.

Výbor rovněž doporučil zvýšit dotace EU pro národní včelařské programy o padesát procent.

Usnesení, které bylo koncipováno již v roce 2017, je na http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-607.976&format=PDF&language=EN&secondRef=01

S využitím www.vcelari.sk