Moderní včelař 3/2018

3/2018

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop

Moderního včelaře.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2018/3/4

Přátelé, jaro za bukem, jde se uklízet. Že vám to zní nadšeně? Ne že bych měla všechno doma a na včelnici pünktlich, ale uklízení v rozumné míře mi zase až tak nevadí.

číst článek


Life Sciences Film Festival

Marie Šotolová

2018/3/4

První kroky své letošní existence učinil 8. ročník Life Sciences Film Festivalu, když právě zahájil příjem přihlášek filmů.

číst článek


Včelpo to nevzdává

2018/3/4

Některé sdělovací prostředky přinesly koncem února informaci Petra Majera z tiskového odboru SVS, že Státní veterinární správa opět, až na výjimky, nepovolila Včelpu, s. r. o., prodávat med. 

číst článek


Med z Včelpa opět na scéně

Pavel Kopřiva

2018/3/4

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila a na místě zadržela 23. února v objektu bývalého zemědělského družstva na Olomoucku při mimořádné kontrole cca 31,5 tuny (34 943 ks 900g spotřebitelských balení) uskladněného nelegálního medu označeného etiketami výrobce Včelpo, spol. s  r. o. 

číst článek


Kalendárium

2018/3/5

Kalendárium 3/2018 zahrnuje včelařské události od 24. 3. 2018 do 22. 4. 2018.

číst článek


Zemědělský výbor EU a včely

2018/3/6

Dne 23. 1. 2018 přijal Zemědělský výbor Evropské unie na návrh maďarského poslance Norberta Erdöse usnesení Vyhlídky a výzva včelařského sektoru Evropské unie, které vytyčuje směry v ochraně včel a podpoře včelařů, jež by měl zaručit Evropský parlament.

číst článek


EU k ochraně opylovatelů

Marie Šotolová

2018/3/6

Souběžně probíhá v členských zemích EU od 11. 1. do 5. 4. 2018 veřejná konzultace vyhlášená Evropskou komisí, jejímž cílem je seznámit se s názory na problematiku úbytku opylovatelů a zohlednit je při vypracování iniciativy EU týkající se jejich ochrany.

číst článek


COPA-COGECA již připravuje červnový Včelí týden

Marie Šotolová

2018/3/6

PSNV-CZ odeslala prostřednictvím Asociace soukromého zemědělství ČR dva návrhy na programové body Včelařského fóra COPA-COGECA, sdružujícího farmáře a zemědělské podniky, které se uskuteční 18.–20. 6. 2018 v Evropském parlamentu v rámci Včelařského týdne s podtitulem Co může udělat zemědělská komunita pro podporu včel? 

Ilustrační foto Josef Permedla

číst článek


Podmienky rozvoja včelárstva na Slovensku

Marie Šotolová

2018/3/7

Publikaci Podmienky rozvoja včelárstva na Slovensku Roberta Chleba, docenta katedry drůbežářství a malých hospodářských zvířat, vydala vloni Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitře.

číst článek


Vosk

Marie Šotolová

2018/3/7

Kutilské příručky o vosku většinou zajímají především ženy, protože jsou v nich návody na přípravu svíček, krémů a balzámů. Tedy toho, co mají v oblibě spíše dámy.  Včelí vosk, novinka nakladatelství Metafora, má širší záběr, který může zaujmout také muže. 

číst článek


Obecné požadavky na likvidaci odpadů vztahující se na všechny včelaře

Eva Cipínová

2018/3/8

Odpady ve včelařství lze rozdělit do dvou hlavních skupin: odpady a vedlejší produkty živočišného původu. Problematiku odpadů řeší zejména Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., který se zabývá odpady kromě vedlejších produktů živočišného původu. Vedlejšími produkty živočišného původu (dále jen VPŽP) se zabývá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (dále jen nařízení). To rozděluje VPŽP na materiály první, druhé a třetí kategorie, z nichž první kategorie je nejzávažnější. Celý rozklad z praktického hlediska přinášíme v tištěném nebo elektronickém vydání Moderního včelaře 3/2018.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Výroba mezistěn versus odpady

Alena Machová

2018/3/10

Výroba mezistěn pouze pro vlastní potřebu chovatele včel nepodléhá žádnému schválení ani registraci. Pokud se však zpracovává včelí vosk na mezistěny pro další včelaře, musí výrobce požádat o schválení a registraci této činnosti místně příslušnou krajskou veterinární správu. Komerční výrobce mezistěn musí také zcela jinak nakládat s odpady. Co by vás čekalo, pokud byste se rozhodli mít vlastní provozovnu na zpracování visku prozradí Alena Machová z Losiné, která s ní má praktické mnohaleté zkušenosti. Víc v tištěném nebo elektronickém vydání časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Jak je to s námi včelaři a odpady?

Roman Zahrádka

2018/3/14

Včelaření se v naší zemi provozuje jednak jako zájmová činnost, jednak na profesionální úrovni jako podnikání. Vždy jde o činnost spojenou s přírodou a ekosystémem, ve kterém jsou včelstva umístěna. Tento obor patří do lidské činnosti šetrné k životnímu prostředí, avšak i zde vznikají různé odpady, kterými se budeme zabývat.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Odpady ve včelařství z pohledu praktika

Jan Turč

2018/3/16

„Zkus napsat něco o odpadech, vznikajících při tvé včelařské praxi.“ Tak zhruba znělo zadání. Nejsem Jan Neruda, který krásně popsal problém s nepotřebným slamníkem ve fejetonu Kam s ním? Moc se mi popravdě do psaní nechtělo. Múzy trpí spíš na mladší pisatele, nežli jsem já, ale protože nejsem žádný neruda a neumím říkat ne, tak jsem se nakonec do toho pustil.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Plastovému odpadu zvoní hrana

2018/3/16

Evropská unie se aktuálně zaměřuje na to, aby byl do roku 2030 každý obal recyklovatelný. Investice na modernizaci výroby, sběru plastů a do výzkumu dosáhnou výše 350 milionů eur. 

číst článek


Včely a pesticidy

Jiří Přeslička

2018/3/17

Chovatel matek Jiří Přeslička (60) si v posledních letech všímá zvýšené frekvence úhynů včelstev na tzv. plíživé otravy, respektive nápadné oslabení včelstev v sezóně. Tuto situaci konfrontuje se zvýšenými a neznámými aplikacemi pesticidů na zemědělské kultury. V poslední sezóně pozoroval na jedné včelnici mezerovitý plod pouze v určitém období a totální neúspěch v chovu matek. Přisuzuje to vlivu pylu kontaminovaného pesticidy, které jsou aplikovány na zemědělské kultury.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev již po páté!

Jiří Danihlík

2018/3/18

Další ročník studie, v níž se zaměřujeme na monitoring našich včelstev a analýzu českého včelařství, spustíme na konci března na www.coloss.cz. Vyplněním krátkého dotazníku pomůžete sledovat úspěšnost zimování včelstev a odhalit trendy v českém včelařství, které na první pohled nejsou zřejmé. Novinkou pátého ročníku je zařazení nových otázek s cílem získat informace týkající se konce snůšek, přezimování oddělků, loupeží na včelnici a další.

číst článek


Brněnské rokování o zdraví včel

Marie Šotolová

2018/3/20

Dne 8. 2. 2018 uspořádal v Brně Institut celoživotního vzdělávání Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně pod záštitou Státní veterinární správy České republiky a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky 5. Česko – Slovenský seminář zaměřený na zdravotní problematiku včel. Všechny prezentace jsou k dispozici na

https://www.svscr.cz/5-mezinarodni-seminar-zdravotni-problematika-v-chovech-vcel/

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Veitshöchheimerské včelařské fórum 2018

Alena Machová

2018/3/24

„Dialog mezi vědou a praxí“ byl mottem letošního včelařského fóra, které se konalo v sobotu 3. února 2018 v Bavorském zemském ústavu pro vinařství a zahradnictví (Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, zkratka – LWG) ve Veitshöchheimu nedaleko Würzburgu. Ústav LWG je zemědělské vzdělávací, výzkumné a poradenské zařízení, které je v Bavorsku zodpovědné za výzkumné projekty v oblasti včelařství, zahradnictví, péče o krajinu a vinařství a koordinuje mezinárodní výzkumné projekty.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Význam řepky v českém zemědělství a vliv pěstované odrůdy řepky na návštěvnost kvetoucího porostu včelami

Jan Kazda, Martina Stejskalová

2018/3/26

Ozimá řepka se postupně stala hlavní pylodárnou a nektarodárnou zemědělskou plodinou v České republice. V posledních letech se významně zvedlo množství osetých ploch řepky ozimé hybridními odrůdami. V roce 2017 tvořily tyto odrůdy 90 % všech odrůd pěstovaných v ČR. Rozsah pěstování těchto moderních hybridů však vzbuzuje u včelařů obavy, že tyto odrůdy neposkytují včelám dostatek pylu a medu. Co přinášejí výzkumy České zemědělské univerzity? Na to odpovídají Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., a Ing. Martina Stejskalová působí na katedře ochrany rostlin České zemědělské univerzity v Praze. Přesné a možná překvapivé informace se dozvíte buď z tištěného nebo elektronického vydání březnového Moderního včelaře. Anebo na semináři Úloha včel v současné rostlinné výrobě, který se koná 6. 4. 2018 v Praze a 13. 4. 2016 v Brně (www.krajinaprovcely.cz).

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Medem plynoucí ateliér Stanisława Bracha

Milan Motyka, Marie Šotolová

2018/3/30

Celosvětový kongres Apimondia se vždy probírá ještě mnoho měsíců poté, kdy skončí. Není divu. Na výstavní ploše se hemží vystavovatelé novinek, v kongresovém sále se střídají vědci s posledními poznatky, o přízeň poroty soutěží publikace. Trochu stranou zůstává kategorie Umění inspirované včelami. Vítězné umělecké dílo z poslední Apimondie vzniklo ve Varšavě. Tedy u sousedů. Nemohli jsme proto minout příležitost seznámit vás se Stanisławem Brachem, který si z Istanbulu odnesl za svou kolekci Medem plynoucí v roce 2017 zlatou medaili.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


SZPI a kontroly medu

Pavla Burešová, Bartošová Lenka

2018/3/32

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) kontroluje v rámci stanovených kompetencí zemědělské výrobky, potraviny a tabákové výrobky. Nově od roku 2015 přibyla do jejích kompetencí také kontrola reklamy a kontrola pokrmů v zařízeních společného stravování. Tyto kompetence se vztahují na výrobu, uchování, přepravu i prodej (včetně dovozu). Jak je na tom med na českém trhu včetně internetového informuje čtenáře Moderního včelaře 3/2018 Mgr. Pavla Kundríková-Burešová se svou kolegyní Lenkou Bartošovou.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Požární ochrana na včelnici

Jiří Bernášek

2018/3/42

Celý rok se včelař o svá včelstva stará, opečovává je, léčí na různé nemoci a nákazy. A pak stačí chvilka nepozornosti, případně nedbalosti, a všechna práce shoří. Při činnosti ať hobby nebo profi včelaře hrozí hned několik nebezpečí vzniku požáru. Mezi hlavní patří používání otevřeného ohně při opalování nástavků, používání dýmáků, tavení vosku, parafinování nástavků. Požár může způsobit také technická závada na zařízení – elektroinstalace, topidlo, kouřovod. Jak předejít neštěstí? Určitě je zapotřebí znát základní požárně preventivní zásady. Vše v Moderním včelaři na novinových stáncích nebo na e-predplatne.cz. 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Souhrnný pohled na apiterapii

Štefan Demeter

2018/3/44

Včely, včelaři a včelaření. V současnosti jde o obor a proces, který se významně podílí na společenském a hospodářském životě Česka. Včelaři se při vyslovení těchto pojmů představí moderně spravované činnosti. Je to přirozené, vždyť podle údajů za rok 2015 bylo v tomto sektoru evidováno 54 416 včelařů, z toho 3 195 bez včelstev. Vraťme se však s autorem článku v tištěném nebo elektronickém vydání nejnovějšího Moderního včelaře Ing. Štefanem Demeterem na začátek do historie, abychom poznali a pochopili, o jaký fenomén jde. Mimochodem jeho příspěvek slyšeli účastníci Mezinárodní apiterapeutické konference, kterou Pracovní společnost nástakových včelařů, z. s., pořádala 27.-29. 10. 2017 v Kdyni na počet MUDr. Filipa Terče, otce moderní apiterapie.

Ilustrační foto Josef Permedla.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Projekt Po stopách brtnictví

Milan Motyka

2018/3/45

PSNV-CZ, z. s., spolu se zážitkovým centrem Ursus Dolní Lomná (www.ursuscentrum.cz, www.dumprirody.cz) pořádají v Informačním středisku CHKO Beskydy 27.–29. 4. 2018 workshop Po stopách brtnictví.

číst článek