EU k ochraně opylovatelů

Marie Šotolová

3/2018, strana 6

Souběžně probíhá v členských zemích EU od 11. 1. do 5. 4. 2018 veřejná konzultace vyhlášená Evropskou komisí, jejímž cílem je seznámit se s názory na problematiku úbytku opylovatelů a zohlednit je při vypracování iniciativy EU týkající se jejich ochrany.

Jak spolky, tak jednotliví včelaři mají možnost do této aktivity vstoupit vyplněním elektronického dotazníku a jeho odesláním přes internet. Uzávěrka je ve čtvrtek 5. dubna.

Dotazník obsahuje otázky týkající se příčin a následků úbytku opylovatelů, případných zmírňujících opatření a evropského rozměru tohoto problému. Jeho vyplnění trvá 20 minut a všechny obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Dotazník je v českém jazyce k dispozici na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_cs.

Do veřejné konzultace se oficiálně zapojuje Česká republika prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, řešícího volně žijící opylovatele, a Ministerstva zemědělství v případě chovaných opylovatelů.

Odpovědi na dané otázky zaslala Evropské unii také Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., vydavatel časopisu Moderní včelař.

Vše k řešené problematice opylovatelů v orgánech Evropské unie najdete na http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm