COPA-COGECA již připravuje červnový Včelí týden

Marie Šotolová

3/2018, strana 6

PSNV-CZ odeslala prostřednictvím Asociace soukromého zemědělství ČR dva návrhy na programové body Včelařského fóra COPA-COGECA, sdružujícího farmáře a zemědělské podniky, které se uskuteční 18.–20. 6. 2018 v Evropském parlamentu v rámci Včelařského týdne s podtitulem Co může udělat zemědělská komunita pro podporu včel? 

Ilustrační foto Josef Permedla

Navrženými tématy, jimž se nevěnuje zdaleka taková pozornost jako například pesticidům či světovému obchodu s medem, jsou:

  1. Významnější podpora EU při šlechtění včel na odolnost proti chorobám včetně dotace na testovací stanice.
  2. Současná pravidla včetně dotacemi podmíněného načasování a zvyklosti při kosení pastvin s ohledem na včelí pastvu a biodiverzitu.