Life Sciences Film Festival

Marie Šotolová

3/2018, strana 4

První kroky své letošní existence učinil 8. ročník Life Sciences Film Festivalu, když právě zahájil příjem přihlášek filmů.

Festival, který pořádají spolek Harvest Films a Česká zemědělská univerzita, je otevřen všem tématům přírodních věd. Zejména však těm, která souvisejí se zemědělstvím, potravinami, přírodními zdroji, s lesem, vodou, s ochranou životního prostředí, se zdravím, ekonomikou či udržitelným rozvojem. Že do této plejády patří také včely, je nasnadě. Porotu a diváky budou zajímat výsledky základních výzkumů v uvedených oblastech stejně jako jejich aplikace v praxi. Dále pak snímky inspirované přírodou, kde filmařům záleží na porozumění vývoji živých forem.

Pokud máte k pohyblivým obrázkům blízko, pak svůj film můžete také přihlásit buď do mezinárodní soutěže o devět festivalových cen, nebo k informativní projekci. Hlavní cena Grand Prix 2018 je dotovaná částkou 3 000 €. Uzávěrka pro přihlášky je 30. 6. 2018.

            8. Life Sciences Film Festival s podtitulem Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tématikou věd o životě se uskuteční v Praze 15.–19. 10. 2018. Podrobnosti včetně přihlášek na http://lsff.cz/8-rocnik-life-sciences-film-festivalu-zahajil-prijem-prihlasek-filmu/