Včelpo to nevzdává

3/2018, strana 4

Některé sdělovací prostředky přinesly koncem února informaci Petra Majera z tiskového odboru SVS, že Státní veterinární správa opět, až na výjimky, nepovolila Včelpu, s. r. o., prodávat med. 

Pokračuje tak kauza, kdy vloni veterináři zakázali prodej medu mj. kvůli nedoložení původu medu. Příslušná krajská veterinární správa rozhodla v letošním lednu, že Včelpo nesmí nadále zacházet s medem, vyjma konkrétních šarží, medu a produktů, u nichž doložilo původ. Včelpo se proti rozhodnutí odvolalo na celostátní ředitelství SVS. Nyní probíhá správní řízení, jehož výsledek nelze předjímat.