Med z Včelpa opět na scéně

Pavel Kopřiva

3/2018, strana 4

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila a na místě zadržela 23. února v objektu bývalého zemědělského družstva na Olomoucku při mimořádné kontrole cca 31,5 tuny (34 943 ks 900g spotřebitelských balení) uskladněného nelegálního medu označeného etiketami výrobce Včelpo, spol. s  r. o. 

Namátkovou kontrolou inspektoři zjistili, že se jedná mj. o šarže s datem minimální trvanlivosti do 27. 8. 2018, 4. 9. 2018, 11. 9. 2018 a 30. 9. 2018, u kterých laboratorní rozbor při předchozích kontrolách SZPI a Státní veterinární správy v r. 2015 potvrdil přítomnost reziduí antibiotik. Vzhledem k této skutečnosti se jedná o potraviny nevhodné k lidské spotřebě a tedy nelegální, inspektoři je na místě zadrželi a sklad zapečetili.

Informaci předala inspekce k došetření Státní veterinární správě, která je kompetentní pro kontrolu skladování potravin živočišného původu, tedy i medu.