Plastovému odpadu zvoní hrana

3/2018, strana 16

Evropská unie se aktuálně zaměřuje na to, aby byl do roku 2030 každý obal recyklovatelný. Investice na modernizaci výroby, sběru plastů a do výzkumu dosáhnou výše 350 milionů eur. 

Velké potíže způsobují především plasty na jedno použití, jejichž nejviditelnějším příkladem je plastové nádobí. Jde ale také o snížení spotřeby balené vody ve prospěch vody stočené z kohoutku nebo zmenšení spotřeby plastových tašek v supermarketech. Důležitá je změna chování lidí. K ní mj. poslouží srozumitelnější etikety s informacemi o recyklovatelnosti plastových výrobků.

Na našem kontinentu vzniká ročně 25 milionů tun umělohmotného odpadu. Z toho se recykluje jen necelá třetina. Jedním z důvodů zvýšeného zájmu orgánů Evropské unie o tuto problematiku je skutečnost, že Čína zakázala dovoz plastového odpadu. Pro evropské země, které ho právě do Číny ve velkém vyvážely, to znamená odpadní umělou hmotu buď spalovat, nebo ji ukládat na vlastním území.

Přísnější nakládání s plastovými výrobky se dotkne také včelařů. Nejde jen o plastové obaly nového včelařského náčiní, sklenic na med, ale také o stále oblíbenější plastové úly a rámečky.